Znajdź lek

Aropix

Spis treści

Działanie

Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/D3, który pobudza receptory dopaminowe w prążkowiu; działając na podwzgórze i przysadkę mózgową, hamuje wydzielanie prolaktyny. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność wynosi około 50%). Maksymalne stężenie we krwi jest osiągane po około 1,5 h po podaniu. Wiąże się z białkami osocza w 10-40%. Jest metabolizowany w wątrobie, głównie z udziałem izoenzymu CYP1A2 cytochromu P-450. Wydalany jest głównie z moczem w postaci metabolitów. T0,5 wynosi 6 h. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat możliwe jest zmniejszenie klirensu ropinirolu o ok. 30%.

Wskazania

Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami: leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy; leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt "końca dawki" lub fluktuacje typu "włączenie-wyłączenie").

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ropinirol lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). Niewydolność wątroby. Ciąża i karmienie piersią.