🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋
🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋
🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋

Aspimag

Spis treści

Reklama

Aspimag - skład

1 tabl. zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego i 21 mg tlenku magnezu. Preparat zawiera sacharozę.

Reklama

Aspimag - działanie

Lek hamujący agregację płytek krwi, którego mechanizm działania polega na hamowaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej, odpowiadającej między innymi za tworzenie w płytkach krwi tromboksanu A2 - ułatwiającego zlepianie się płytek i kurczącego naczynia. W przypadku właściwego dawkowania (75-150 mg na dobę) uzyskuje się zmniejszenie zdolności zlepiania płytek bez istotnej ingerencji w czynność prostacykliny. Działanie jest nieodwracalne i trwa ok. 9 dni - czas życia płytki. Preparat zawiera tlenek magnezu, który osłania miejscowo (po rozpadzie tabletki) ścianę żołądka przed możliwością jej uszkodzenia przez kwas acetylosalicylowy. Po podaniu doustnym małe dawki kwasu acetylosalicylowego wchłaniają się w ciągu ok. 30 min z żołądka i górnej części jelita cienkiego jako niezjonizowane cząsteczki, w wyniku biernej dyfuzji. Kwas acetylosalicylowy wiąże się z białkami krwi. Po wchłonięciu hydrolizowany jest w ciągu ok. 15 min przez esterazy surowicy, erytrocytów i wątroby do kwasu salicylurowego i salicylo-fenyloglukuronidu. T0,5 eliminacji nie przekracza 2,5 h. Wydalany jest przez nerki, przenika do mleka kobiet karmiących piersią i przez barierę łożyska.

Aspimag - wskazania

W chorobie niedokrwiennej serca oraz innych stanach chorobowych, w których wskazane jest hamowanie agregacji płytek krwi - między innymi: w zapobieganiu zawałowi serca u chorych dużego ryzyka, po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, zastawek serca i zabiegach udrożnienia naczyń; w niestabilnej chorobie wieńcowej, po zawale serca lub udarze niedokrwiennym mózgu, w zapobieganiu zakrzepicy żylnej.

Reklama

Aspimag - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie należy stosować: w przebiegu zakażeń wirusowych u dzieci i młodzieży (grypie, ospie wietrznej); u pacjentów ze skazą krwotoczną; u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy; w III trymestrze ciąży.

Reklama

Aspimag - ostrzeżenia

Lek można stosować tylko po ścisłym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści w następujących przypadkach: I i II trymestrze ciąży, karmieniu piersią, uczulenie na NLPZ lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania innych leków przeciwzakrzepowych (np. pochodnych kumaryny lub heparyny), u pacjentów ze znaczną niewydolnością wątroby, nerek lub z chorobą wrzodową w wywiadzie. W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a – preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy stosuje się w czasie chorób gorączkowych u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat wyłącznie na zalecenie lekarza. Pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, gorączką sienną lub obrzękiem błony śluzowej nosa (polipy nosa) mogą reagować na NLPZ napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu.

Reklama

Aspimag - ciąża

Lek można stosować w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy go stosować w III trymestrze ciąży, gdyż może powodować wady płodu i komplikacje w czasie porodu. Kwas acetylosalicylowy w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego - dlatego, jeśli możliwe - należy unikać stosowania w czasie karmienia piersią.

Reklama

Aspimag - efekty uboczne

Rzadko: nudności, biegunka, wymioty, krwawienia z przewodu pokarmowego (czarne, smoliste stolce, niedokrwistość z niedoboru żelaza), rozwój wrzodów trawiennych z krwawieniem i perforacją, nasilenie objawów dny moczanowej, zaburzenia czynności nerek, napad duszności, reakcje skórne (w tym reakcje skórne o ciężkim przebiegu), zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz). Ponadto mogą wystąpić: zespół Reye'a, zawroty głowy oraz szumy uszne (zwłaszcza u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku mogą być objawami przedawkowania).

Aspimag - interakcje

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, zwiększa ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidów lub picia alkoholu. Nasila działanie oraz objawy niepożądane NLPZ, działanie pochodnych sulfonylomocznika, metotreksatu, sulfonamidów i ich połączeń oraz kwasu walproinowego. Zwiększa stężenie w osoczu digoksyny, barbituranów i związków litu. Kwas acetylosalicylowy osłabia działanie antagonistów aldosteronu i pętlowych leków moczopędnych, leków przeciw nadciśnieniu i przeciwdnawych zwiększających wydalanie kwasu moczowego.

Aspimag - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zazwyczaj 1/2 tabl. raz na dobę podczas posiłku lub 1 tabl. co drugi dzień.

Aspimag - uwagi

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


Podobne leki
Acard
Acesan
Aclotin
Aspirin Cardio

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!