ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Atosiban Ever Pharma

Atosiban Ever Pharma to lek wskazany do hamowania przedwczesnej czynności porodowej u dorosłych kobiet w ciąży.
Spis treści

Reklama

Atosiban Ever Pharma - wskazania

Hamowanie przedwczesnej czynności porodowej u dorosłych kobiet w ciąży, jeśli: w okresie 30 minut występują co najmniej 4 regularne, trwające co najmniej 30 sekund skurcze macicy; rozwarcie szyjki macicy wynosi od 1 do 3 cm (u pierworódek od 0 do 3 cm), a skrócenie szyjki macicy ≥ 50%; wiek ciążowy wynosi od 24 do 33 pełnych tygodni; tętno płodu jest prawidłowe.

Reklama

Atosiban Ever Pharma - skład

Każda fiolka z 5 ml roztworu zawiera 37,5 mg atozybanu (w postaci octanu). 1 ml roztworu zawiera 7,5 mg atozybanu .

Po rozcieńczeniu, stężenie atozybanu wynosi 0,75 mg/ml.

Reklama

Atosiban Ever Pharma - przeciwwskazania

Produktu leczniczego Atosiban EVER Pharma nie wolno stosować w następuj ących przypadkach:

 • Wiek ciążowy poniżej 24 lub powyżej 33 pełnych tygodni,
 • Przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży trwającej powyżej 30 tygodni,
 • Zaburzenia tętna płodu,
 • Przedporodowy krwotok maciczny wymagający natychmiastowego porodu,
 • Rzucawka lub ciężki stan przedrzucawkowy , wymagające porodu,
 • Wewnątrzmaciczna śmierć płodu,
 • Podejrzenie zakażenia wewnątrzmacicznego,
 • Łożysko przodujące,
 • Przedwczesne oddzielenie się łożyska,
 • Jakikolwiek inny stan matki lub płodu, w którym podtrzymywanie ciąży jest niebezpieczne,
 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Atosiban Ever Pharma a ciąża

Atozyban należy stosować tylko wtedy, gdy zagrażający poród przedwczesny rozpoznano pomiędzy 24. i 33. ukończonym tygodniem ciąży. Jeśli w trakcie ciąży kobieta karmi piersią urodzone wcześniej dziecko, to w czasie leczenia atozybanem należy przerwać karmienie piersią, ponieważ uwalnianie oksytocyny podczas karmienia piersią może wzmagać kurczliwość macicy i może neutralizować efekt leczenia tokolitycznego .

W badaniach klinicznych z użyciem atozybanu nie stwierdzono żadnego wpływu na karmienie piersią. Wykazano, że małe ilości atozybanu przechodzą z osocza do mleka kobiet karmi ących piersią.

Badania toksyczności dla zarodka i (lub) płodu nie wykazały toksycznego działania atozybanu . Nie prowadzono badań nad płodnością i wczesnym rozwojem zarodkowym.


Podobne leki
Tractocile
Klimadynon

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!