Atrovent

Atrovent to lek, który rozszerza oskrzela, a jego wskazaniem do stosowania jest przede wszystkim podtrzymanie stanów skurczowych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Rozszerza oskrzela również w czasie rozedmy płuc, jak i przewlekłego zapalenia oskrzeli. Sprawdź działanie, dawkowanie i skutki uboczne preparatu.     
Spis treści

Atrovent - skład

1 ml (20 kropli) płynu do inhalacji zawiera 250 µg bezwodnego bromku ipratropium; preparat zawiera chlorek benzalkoniowy. 1 dawka aerozolu zawiera 20 µg bezwodnego bromku ipratropium; preparat zawiera etanol bezwodny (8,415 mg/dawkę).

Atrovent - Działanie

Lek antycholinergiczny rozszerzający oskrzela. Bromek ipratropium jako antagonista acetylocholiny, neuroprzekaźnika uwalnianego z nerwu błędnego, hamuje odruchy przewodzone drogą nerwu błędnego oraz zapobiega zwiększeniu wewnątrzkomórkowego stężenia cGMP spowodowanego oddziaływaniem acetylocholiny na receptory muskarynowe w mięśniach gładkich oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli w następstwie inhalacji leku jest głównie wynikiem działania miejscowego, a nie efektem działania ogólnego. U pacjentów ze skurczem oskrzeli w przebiegu POChP znacząca poprawa funkcji płuc pojawia się w ciągu 15 min, a maksymalna poprawa występuje po 1-2 h, działanie utrzymuje się do 6 h. Całkowita ogólnoustrojowa biodostępność bromku ipratropiowego po inhalacji (część dawki zdeponowana w płucach i część przechodząca do przewodu pokarmowego) wynosi 7-28%.

Atrovent - wskazania

Środek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

Atrovent - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na atropinę lub jej pochodne lub pozostałe składniki preparatu.

Atrovent - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego, zwężeniem szyi pęcherza moczowego, predyspozycją do jaskry z wąskim kątem przesączania. Pacjenci z mukowiscydozą mogą być bardziej podatni na wystąpienie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego. W przypadku dostania się do oka aerozolu zawierającego bromek ipratropium lub bromek ipratropium w połączeniu z agonistą receptora β2 mogą wystąpić: rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskra z wąskim kątem przesączania, ból oka - należy zachować szczególną ostrożność, aby preparat nie dostał się do oka, szczególnie u pacjentów predysponowanych do jaskry. Płyn rozpylany z nebulizatora powinien być podawany przez ustnik; w przypadku stosowania maski, musi być ona dobrze dopasowana. Ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu w następstwie przekrwienia spojówki i obrzęku rogówki mogą być objawami ostrej jaskry z wąskim kątem - w przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy rozpocząć leczenie kroplami zwężającymi źrenicę oka i natychmiast zasięgnąć opinii specjalisty. Preparat w postaci płynu do inhalacji zawiera chlorek benzalkoniowy i edetynian disodu, które u pacjentów z nadwrażliwością dróg oddechowych mogą powodować skurcz oskrzeli. Ze względu na ograniczone dane na temat stosowania leku u dzieci, preparat powinien być stosowany w tej grupie wiekowej pod ścisłą kontrolą lekarza.

Atrovent - ciąża

Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży nie zostało ustalone. Należy rozważyć, czy korzyści terapeutyczne wynikające ze stosowania w czasie potwierdzonej lub podejrzewanej ciąży przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Badania przedkliniczne nie wykazały embriotoksycznego lub teratogennego wpływu leku podanego w postaci wziewnej lub donosowo w dawkach znacznie przekraczających zalecane do stosowania u ludzi. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność stosując preparat w okresie karmienia piersią.

Atrovent - efekty uboczne

Często: ból głowy, zawroty głowy, podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Niezbyt często: kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, aureola wzrokowa, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki, skurcz oskrzeli, paradoksalny skurcz oskrzeli, skurcz krtani, obrzęk błony śluzowej gardła, suchość w gardle, biegunka, zaparcia, wymioty, zapalenie jamy ustnej, obrzęk jamy ustnej, zatrzymanie moczu, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne. Rzadko: migotanie przedsionków, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia akomodacji, pokrzywka.

Atrovent - interakcje

Preparaty działające na receptory β-adrenergiczne i preparaty ksantynowe mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela. Jednoczesne podawanie przez nebulizację bromku ipratropiowego i preparatów β-mimetycznych może nasilać ryzyko wystąpienia ostrej jaskry u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania w wywiadzie. Nie należy stosować w tym samym rozpylaczu połączonych roztworów bromku ipratropium i kromoglikanu disodowego - następuje wytrącenie się osadu.

Atrovent - dawkowanie

Wziewnie. Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Płyn do inhalacji. Dorośli i młodzież >14 lat: 2 ml (40 kropli = 0,5 mg) 3-4 razy na dobę. Dzieci 6-14 lat: 1 ml (20 kropli = 0,25 mg) 3-4 razy na dobę. Dzieci 2 mg/dobę (dorośli i dzieci >14 lat) lub >1 mg/dobę (dzieci Aerozol. Dorośli i dzieci >6 lat: 2 dawki (rozpylenia) 4 razy dziennie. Maksymalna dawka dobowa wynosi 12 rozpyleń.

Atrovent - uwagi

W trakcie leczenia mogą wystąpić działania niepożądane ograniczające sprawność psycho-motoryczną (zawroty głowy, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie); jeśli wystąpią ww. objawy należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex