Bellergot

Bellergot to lek dostępny wyłącznie na receptę. Działa nasennie, przeciwdrgawkowo i uspokajająco. Zmniejsza ból menstruacyjny, objawy migreny oraz symptomy towarzyszące menopauzie. Głównym przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Spis treści

Bellergot - Skład

1 tabl. draż. zawiera: 0,3 mg winianu ergotaminy; 0,1 mg atropiny w postaci zespołu alkaloidów tropanowych; 20 mg fenobarbitalu. Lek zawiera laktozę i sacharozę.

Bellergot - Działanie

Lek o działaniu uspokajającym, nasennym, parasympatykolitycznym i przeciwmigrenowym, będącym wynikiem skojarzonego działania składników czynnych. Ergotamina zwiększa napięcie naczyń krwionośnych i działa przeciwmigrenowo. Alkaloidy tropanowe działają rozkurczowo na mięśnie gładkie narządów wewnętrznych: oskrzeli, przewodu pokarmowego i dróg moczowych; hamują też czynność wydzielniczą gruczołów skóry i błon śluzowych. Wykazują ponadto działanie przeciwwymiotne. Fenobarbital wywiera działanie uspokajające, nasenne i przeciwdrgawkowe.

Reklama

Bellergot - Wskazania

Wzmożona pobudliwość nerwowa towarzysząca objawom menopauzy. Migrenowe bóle głowy.

Bellergot - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Porfiria. Miastenia. Obrzęk śluzowaty. Choroba Parkinsona. Niewydolność oddechowa, astma, rozedma płuc. Niewydolność serca, wątroby i nerek. Uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od leków (nasennych, przeciwbólowych, psychotropowych), palenie tytoniu. Choroby naczyń obwodowych (<i>thrombangitis obliterans</i>, <i>arteritis luetica</i>, <i>thrombophlebitis</i>, miażdżyca, choroba Raynauda), choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca. Świąd. Posocznica. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Niedrożność dróg moczowych. Niedrożność przewodu pokarmowego. Ciąża i okres karmienia piersią.

Bellergot - Ostrzeżenia

Leku nie stosować u dzieci. Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od leków. Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do rozwoju tolerancji i uzależnienia. W trakcie leczenia nie wolno spożywać alkoholu. Należy unikać popijania tabletek sokiem grejpfrutowym oraz spożywania w czasie kuracji owoców grejpfruta i ich przetworów. Ze względu na zawartość laktozy i sacharozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, a także z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Bellergot - Ciąża

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Bellergot - Efekty uboczne

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze tolerowany, a mogące wystąpić objawy niepożądane mają umiarkowane nasilenie. Występowanie działań niepożądanych ma związek z przyjmowaniem dużych dawek leku i długotrwałą terapią. Często: nudności, wymioty, senność, reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka skórna, obrzęk), zmniejszenie wydzielania potu, suchość błony śluzowej nosa i ust, zmniejszenie wydzielania śliny, podwyższenie temperatury ciała, niewielkie zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, nieznaczne rozszerzenie źrenic, światłowstręt, zwiększenie siły i częstości skurczów macicy (ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu). Niezbyt często: wzmożone pragnienie, ból brzucha, niepokój, pobudzenie, depresja, zaburzenia rytmu serca, bradykardia, skurcz naczyń wieńcowych, niedokrwienie mięśnia serca, ból zamostkowy, zwłóknienie osierdzia, zastawek serca, tkanki płucnej i przestrzeni zaotrzewnowej, skurcz obwodowych naczyń krwionośnych i zmiany niedokrwienne, uczucie zimnych kończyn, drętwienie palców rąk i nóg, osłabienie kończyn dolnych, osłabienie kończyn, ból mięśni, drętwienie i cierpnięcie palców rąk i nóg, miejscowy obrzęk i świąd. Bardzo rzadko: złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość megaloblastyczna, zmniejszenia ilości oddawanego moczu. Lek może działać teratogennie.

Bellergot - Interakcje

Równoległe stosowanie preparatu i silnych inhibitorów CYP3A4 może się wiązać z ciężkim lub zagrażającym życiu skurczem naczyń obwodowych. Leku nie należy stosować łącznie z inhibitorami CYP3A4, takimi jak: azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol), antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, oleandomycyna, klarytromycyna, josamycyna, troleandomycyna), inhibitory proteazy HIV (indynawir, nelfinawir, rytonawir). Należy także unikać popijania tabletek sokiem grejpfrutowym oraz spożywania w czasie leczenie owoców grejpfruta i ich przetworów (zahamowanie aktywności CYP). Nie stosować z estrogenami, triacetylooleandomycyną, jak również z lekami przeciwmigrenowymi zawierającymi ergotaminę, dihydroergotaminę, sumatryptan, które nasilają działanie ergotaminy. Ergotamina może hamować metabolizm leków immunosupresyjnych: cyklosporyny i takrolimusa, zwiększając ich stężenie we krwi. Jednoczesne stosowanie preparatu i innych leków wykazujących działanie depresyjne na OUN, takich jak: pochodne benzodiazepiny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, większość leków przeciwhistaminowych, klonidyna, leki nasenne, neuroleptyki, pochodne morfiny, kwas walproinowy, może nasilać działanie tych leków i silnie hamować czynność OUN; dotyczy to także alkoholu. Preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (<i>Hypericum perforatum</i>) stosowane łącznie z fenobarbitalem mogą zmniejszać jego stężenie we krwi. Inhibitory CYP2C19, takie jak: delewaryna, flukonazol, fluwoksamina, gemfibrozyl, izoniazyd, omeprazol, tyklopidyna, a także kwas walproinowy mogą zwiększać stężenie, a tym samym działanie farmakologiczne fenobarbitalu. Fenobarbital indukuje mikrosomalne enzymy wątrobowe (CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8/9, CYP3A4) i niezależnie od dawki może przyspieszać metabolizm jednocześnie stosowanych leków, które są metabolizowane tym szlakiem, zmniejszając ich skuteczność. Z tego względu preparat może zmniejszać skuteczność: doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenokumarol, warfaryna); gliko- i mineralokortykosteroidów, estrogenów; cyklosporyny, doksycykliny; chinidyny, pochodnych metyloksantyny (teofilina, aminofilina); pochodnych hydantoiny; chloropromazyny, amitryptyliny, fenylobutazonu, metronidazolu, digitoksyny; adrenolityków, antagonistów kanału wapniowego, amiodaronu, losartanu, glimepirydu, glipizydu, pioglitazonu, rosiglitazonu; witaminy D; gryzeofulwiny, chloramfenikolu, ryfampicyny; doustnych środków antykoncepcyjnych; leków przeciwnowotworowych (ipofosfamid, irynotekan); leków zmniejszających peroksydację lipidów błonowych; fluwoksaminy, mirtazapiny, roprinolu, selegiliny, sertraliny, prometazyny, bupropionu.

Bellergot - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: leczenie wzmożonej pobudliwości nerwowej towarzyszącej objawom menopauzy - 1-2 tabl. 2-3 razy na dobę; leczenie migreny - zwykle 3 tabl. jednorazowo, w razie konieczności dawkę można powtórzyć po upływie co najmniej 1 h (nie przekraczać 12 tabl. na dobę). Lek należy przyjmować tylko w razie konieczności, doraźnie. Lek nie jest przeznaczony do długotrwałej terapii. Nie przekraczać dawki 32 tabletek w ciągu tygodnia.

Bellergot - Uwagi

Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną, dlatego podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->