Znajdź lek

Berodual

Spis treści

Działanie

Preparat zawiera dwie substancje czynne wykazujące działanie rozszerzające oskrzela: bromek ipratropium, o działaniu antycholinergicznym i bromowodorek fenoterolu pobudzający receptory β-adrenergiczne. Bromek ipratropium hamuje odruchy przewodzone drogą nerwu błędnego oraz zapobiega zwiększeniu wewnątrzkomórkowego stężenia cGMP spowodowanego oddziaływaniem acetylocholiny na receptory muskarynowe w mięśniach gładkich oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli w następstwie inhalacji bromku ipratropium jest głównie wynikiem działania miejscowego, a nie efektem działania ogólnego. Fenoterol działa spazmolitycznie na mięśniówkę gładką oskrzeli i naczyń, chroniąc oskrzela przed skurczem w wyniku działania histaminy, metacholiny, zimnego powietrza i alergenu (odpowiedź wczesna). W następstwie szybkiego podania hamowaniu ulega wydzielanie z komórek tucznych mediatorów zapalnych i kurczących oskrzela. Ponadto wykazano, że większe dawki fenoterolu zwiększają skuteczność rzęskowo-śluzowego oczyszczania dróg oddechowych. Po podaniu wziewnym do dróg oddechowych dostaje się ok. 16% dawki preparatu, reszta zostaje połknięta. Substancje czynne są bardzo szybko absorbowane z dróg oddechowych. Maksymalne stężenia w osoczu osiągane są w kilka min po inhalacji. Połknięta część bromowodorku fenoterolu jest metabolizowana głównie na drodze sprzęgania z siarczanami. Całkowita biodostępność w następstwie podania doustnego jest mała (ok. 1,5%). Fenoterol i jego metabolity ulegają szybkiemu wydalaniu nerkowemu. Ok. 40% leku wiąże się z białkami osocza. Całkowita biodostępność połkniętej części bromku ipratropium jest mała (ok. 2%). T0,5 wynosi 1,6 h. Ok. 40% klirensu substancji stanowi klirens nerkowy, a 60% klirens pozanerkowy, głównie metabolizm przez wątrobę. 4,4-13,1% dawki podanej w postaci inhalacji jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. Wiązanie leku z białkami osocza jest minimalne (poniżej 20%).

Wskazania

Zapobieganie i leczenie objawów przewlekłych chorób obturacyjnych dróg oddechowych z odwracalnym skurczem oskrzeli: astmy oskrzelowej, a zwłaszcza przewlekłego zapalenia oskrzeli (z rozedmą lub bez rozedmy płuc). U pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) reagującą na kortykosteroidy należy rozważyć równoczesne stosowanie terapii przeciwzapalnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromowodorek fenoterolu, substancje atropinopodobne lub jakiekolwiek substancje pomocnicze preparatu. Zaporowa kardiomiopatia przerostowa. Zaburzenia rytmu z przyspieszoną czynnością serca (tachyarytmia).