Biopulp

Reklama

Działanie

O.Po umieszczeniu preparatu w kanale następuje kontrolowane, długotrwałe uwalnianie jonów Ca2+ i OH-. Wodorotlenek wapnia w zetknięciu z miazgą zęba działa silnie alkalicznie pobudzając aktywność zasadowych fosfataz. Działając bakteriobójczo wyjaławia powierzchowne warstwy miazgi, a zobojętniając środowisko łagodzi odczyn zapalny. Stymuluje również komórki miazgi do wytworzenia blizny zębinowej (utworzeniu mostu zębinowego w miejscu obnażenia miazgi) oraz pobudza odontoblasty do wytwarzania zębiny reparacyjnej. Most zębinowy wytwarza się w ciągu 2-3 mies.

Wskazania

Z.Preparat stosowany jest jako opatrunek biologiczny w dwuseansowej metodzie przykrycia bezpośredniego, mający na celu remineralizację częściowo odwapnionej zębiny; w leczeniu miazgi zębowej metodą przykrycia bezpośredniego, który pobudza do tworzenia mostów zębinowych; w metodzie częściowej i całkowitej amputacji przyżyciowej w celu wytworzenia nowego sklepienia nad kikutami amputowanej miazgi. Do pokrycia pośredniego jako pierwsza warstwa podkładu izolującego, osłaniająca tkankę w leczeniu próchnicy głębokiej. Jako wkładka dokanałowa; wkładka o działaniu bakteriobójczym w celu odkażania kanałów w trakcie leczenia nieodwracalnych zapaleń i martwicy miazgi oraz przewlekłych zapaleń tkanek okw. Jako czasowe wypełnienie kanału stymulujące odbudowę kości w trakcie leczenia przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych; wypełnienie czasowe stymulujące proces formowania wierzchołków korzeni (apeksyfikacja); przy leczeniu patologicznej resorpcji wewnętrznej twardych tkanek zęba, a zwłaszcza z towarzyszącą samoistną perforacją ściany kanału. Jako wypełnienie wierzchołków korzeni przy metodzie tzw. biologicznego zamknięcia otworów wierzchołkowych. Jako stałe wypełnienie kanału po leczeniu endodontycznym zębów mlecznych. Jako wypełnienie kanału w złamaniach korzeni wewnątrz zębodołu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane

W przypadku bezpośredniego pokrycia miazgi mogą wystąpić bóle ćmiące, utrzymujące się do 3 dni.

Dawkowanie

S.Ubytki próchnicowe przemywać zawiesiną proszku i wody oczyszczonej (zbliżona wyglądem do mleka). Przy zastosowaniu preparatu jako opatrunku biologicznego, wkładki dokanałowej lub materiału czasowo wypełniającego kanał, zawiesina powinna mieć konsystencję rzadkiej lub gęstej śmietany. Jako opatrunek biologiczny w dwuseansowej metodzie przykrycia pośredniego należy założyć grubszą warstwę gęsto zarobionej pasty, pozostawiając ją w ubytku pod szczelnym wypełnieniem czasowym od 6 tyg. do 3 mies. Następnie pastę usunąć, ubytek doczyścić i założyć podkład jedno- lub dwuwarstwowy. Jako wkładkę o działaniu bakteriobójczym w celu odkażania kanałów w trakcie leczenia nieodwracalnych zapaleń i martwicy miazgi oraz przewlekłych zapaleń tkanek okw. należy rzadko zarobioną pastę wprowadzić do kanału i pozostawić na 3 tyg. W razie potrzeby czynność można powtórzyć. W przypadku czasowego wypełniania kanałów należy gęsto zarobioną pastę dobrze skondensować w kanale i wymieniać ją co 2 mies., tzn. do czasu chociaż częściowej odbudowy kości (zmiany zapalne w tkankach okw.) lub uformowania wierzchołków korzeni lub zamknięcia perforacji kanału (patologiczna resorpcja). W złamaniach korzeni wew. zębodołu należy po unieruchomieniu fragmentu przykoronowego i usunięciu z niego obumarłej miazgi wypełnić kanał gęstą pastą; opatrunek zmieniać kilkakrotnie co 3 mies. Po wytworzeniu bariery wierzchołkowej we fragmencie koronowym ostatecznie wypełnić kanał z pozostawieniem żywej miazgi we fragmencie wierzchołkowym.

Reklama

Uwagi

Warunkiem powodzenia zabiegu w przypadku pokrycia bezpośredniego miazgi, czy cienkiej warstwy zębiny jest unikanie ucisku wywołanego tak przez preparat jak i materiał podkładowy. Opatrunek należy bardzo szczelnie zamknąć cementem podkładowym tlenkowo-cynkowo-eugenolowym, karboksylowym lub szklano-jonomerowym, aby nie dopuścić do penetracji bakterii z ubytku (szczególnie ważne, jeśli odkłada się na pewien czas ostateczne wypełnienie ubytku). Przy leczeniu kanałów zakażonych należy pamiętać o ich szczelnym wypełnieniu preparatem.

Pharmindex