Biosteron™

Reklama

Działanie

DHEA jest naturalnym hormonem steroidowym wytwarzanym w dużych ilościach w warstwie siatkowatej nadnerczy. Wykazuje cechy słabego androgenu oraz jest prekursorem innych hormonów płciowych. W organizmie kobiety DHEA ulega konwersji enzymatycznej - poprzez androstendion i testosteron - do estrogenów m.in. estradiolu; u mężczyzn szlak przemian DHEA prowadzi do syntezy silnie działających androgenów w tym m.in. testosteronu. DHEA stanowi pulę nieaktywnego prohormonu, który ulega konwersji do czynnych hormonów płciowych, a stopień tej konwersji zależy od wieku, płci, cech osobniczych. Nasilający się z wiekiem niedobór endogennego DHEA może być przyczyną dolegliwości psychicznych i fizycznych związanych z okresem menopauzy u kobiet i andropauzy u mężczyzn. Po podaniu doustnym DHEA dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie DHEA oraz jego głównego metabolitu siarczanu DHEA występuje po 2-5 h od podania. DHEA słabo wiąże się z białkami osocza (10-20%), natomiast postać sprzężona DHEA-S silnie wiąże z białkami osocza (80-90%) i wykazuje znacznie dłuższy okres półtrwania. DHEA-S dociera do tkanek docelowych (m.in. sutek, prostata, narządy rodne, kości, mięśnie szkieletowe), gdzie ulega desulfatacji do wolnego DHEA, który następnie jest przekształcany do androstendionu i następnie testosteronu. U kobiet hormony te ulegają dalszej aromatyzacji do estradiolu. DHEA jest wydalany z moczem i kałem w postaci nieaktywnych metabolitów. T0,5 wolnego DHEA wynosi 15-40 min, natomiast postaci sprzężonej DHEA-S - około 12 h.

Wskazania

Uzupełnienie niedoboru dehydroepiandrosteronu (DHEA).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Rak piersi, jajnika lub inne nowotwory estrogenozależne. Łagodny rozrost gruczołu krokowego i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Przed zastosowaniem preparatu i w czasie jego długotrwałego stosowania należy wykonać odpowiednie badania lekarskie w celu wykluczenia nowotworów hormonozależnych, łagodnego rozrostu gruczołu krokowego lub innych zaburzeń, uniemożliwiających przyjmowanie DHEA. Preparatu nie powinni stosować pacjenci poniżej 40 rż. Kobiety stosujące hormonalną terapię zastępczą nie powinny przyjmować preparatu. DHEA nie powinien być stosowany razem z preparatami zawierającymi androgeny. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak trądzik lub przetłuszczanie się skóry, należy odstawić lek na 2-3 tygodnie; po tym czasie można kontynuować leczenie, stosując mniejszą dawkę niż poprzednio. Jeżeli objawy wystąpią ponownie, preparatu nie należy przyjmować. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Stosowanie DHEA u ciężarnych kobiet stwarza możliwość zaburzeń gospodarki hormonalnej matki i płodu. W przypadku stwierdzenia ciąży, kobieta powinna natychmiast odstawić Biosteron i skontaktować się z lekarzem. DHEA jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią. DHEA może hamować fizjologiczną laktację. Nie ustalono, czy hormon przenika do mleka kobiecego.

Działania niepożądane

Prawidłowo stosowany DHEA jest lekiem bezpiecznym i bardzo dobrze tolerowanym. Działania niepożądane występują rzadko, zależą od dawki leku i przemijają po odstawieniu leku. Działania niepożądane związane są zasadniczo z efektem androgennym hormonu, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wydaje się być nieco większe u kobiet niż u mężczyzn. Bardzo często: wzrost potliwości, zmiany łojotokowe skóry twarzy, świąd skóry głowy, trądzik skóry twarzy lub łagodne trądzikowate zapalenie skóry, umiarkowanie nasilony hirsutyzm (głównie u kobiet). Rzadko: ginekomastia i tkliwość sutków (u mężczyzn), zaburzenia miesiączkowania, ból głowy, niepokój, zmiany nastroju. Bardzo rzadko: bezsenność, mania, niezagrażające życiu zaburzenia rytmu pracy serca ustępujące po odstawieniu DHEA i zastosowaniu odpowiedniego leku β-adrenolitycznego. Nie stwierdzono wpływu DHEA na wyniki badań laboratoryjnych moczu i krwi oraz zaburzeń czynności nerek lub wątroby w trakcie stosowania leku.

Interakcje

DHEA jest prekursorem hormonów płciowych: estrogenów u kobiet i androgenów - u mężczyzn. W związku z tym stosowanie preparatu jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą może powodować zwiększoną syntezę estrogenów (preparat nie powinien być przyjmowany przez kobiety stosujące jednocześnie HTZ). Preparatu nie należy podawać mężczyznom leczonym pochodnymi testosteronu ze względu na możliwość nasilenia działań androgennych. DHEA może osłabiać działanie leków przeciwdrgawkowych (np. karbamazepiny, kwasu walproinowego) i psycholeptycznych (pochodnych fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny) - nie zaleca się stosowania preparatu z wymienionymi grupami leków. Glikokortykosteroidy podawane ogólnie hamują wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) przez przysadkę mózgową, co powoduje atrofię kory nadnerczy i zmniejszenie syntezy DHEA. Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów wywołuje więc niedobór DHEA, który może być uzupełniony przez suplementację egzogennego hormonu.

Dawkowanie

Dawkowanie należy dostosować do płci, wieku, stężenia DHEA we krwi oraz skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta. Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. Zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa dla kobiet wynosi 5 mg, dawka maksymalna - 25 mg. Zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa dla mężczyzn wynosi 10 mg, dawka maksymalna - 50 mg. Początkową dawkę leku należy stopniowo zwiększać (o 5-10 mg co 2 tyg.) do czasu uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn (tylko w porozumieniu z lekarzem) należy regularnie oznaczać stężenie DHEA w osoczu i we właściwym czasie wykonywać odpowiednie badania lekarskie. Preparat jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. U zdrowych dzieci i młodzieży nie występuje niedobór DHEA, dlatego leku nie należy stosować w tej grupie wiekowej. U pacjentów w podeszłym wieku występuje nasilony niedobór DHEA - należy odpowiednio zwiększyć dawkę preparatu. Ze względu na brak danych klinicznych, preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. DHEA ulega przemianom metabolicznym w wątrobie oraz jest wydalany z żółcią, w związku z tym leku nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podania. Preparat należy przyjmować rano raz na dobę zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Tabletki należy przyjmować z posiłkiem.

Reklama

Uwagi

Pharmindex