Znajdź lek

Braunoderm zabarwiony

Spis treści

Działanie

Lek do odkażania nieuszkodzonej skóry. Alkohol izopropylowy działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym prątki, oraz grzybobójczo. Nie działa na zarodniki. Przeciwbakteryjne działanie alkoholi związane jest z koagulacją białka. Optymalne działanie w roztworach wodnych występuje w stężeniach od 60% do 80%; wpływ krwi, białka, surowicy i innych substancji organicznych na działanie alkoholu nie jest istotny. Czynnikiem aktywnym powidonu jodowanego jest niezwiązany jod, który łatwo przenika przez ściany drobnoustrojów i wykazuje silne działanie przeciwdrobnoustrojowe, prowadzi do przerwania syntezy i zniszczenia struktury białka oraz zmiany właściwości fizycznych lipidów. Działa na bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki i zarodniki; optymalne działanie wykazuje w stężeniach od 5% do 10%. Niezwiązany jod ulega szybkiemu zużyciu w obecności krwi, białka, surowicy i innych substancji organicznych. Jod i alkohol izopropylowy słabo wchłania się przez nieuszkodzoną skórę. Preparat łatwo paruje z powierzchni skóry i dlatego nie działa ogólnoustrojowo. Wchłanianie alkoholu izopropylowego i jodu przez skórę może wystąpić w przypadku obniżonej funkcji osłonowej skóry, np. przez skórę niedojrzałą u wcześniaków i noworodków lub uszkodzonej skórę. Po przypadkowym, omyłkowym wypiciu preparatu część alkoholu izopropylowego jest wolno metabolizowana do acetonu, pozostała część jest wydalana w stanie niezmienionym przez nerki i płuca, a jod oraz powstający jodek są wchłaniane i zatrzymywane przez tarczycę. Nadmiar jodków jest wydalany głównie z moczem, w mniejszych ilościach z kałem, śliną i potem. Jodki przenikają przez łożysko i do mleka matki.

Wskazania

Odkażanie nieuszkodzonej skóry przed: operacjami, wstrzyknięciami, nakłuciami, cewnikowaniem, pobieraniem próbek krwi, szczepieniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jod, alkohol izopropylowy, barwniki azowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadczynność tarczycy lub inne choroby tarczycy w wywiadzie. Opryszczkowate zapalenie skóry (choroba Duhringa). 1-2 tyg przed i po terapii radioizotopami jodu (aż do zakończenia leczenia). Noworodki, zwłaszcza wcześniaki. Niemowlęta do 6 msc.