Braunoderm zabarwiony

Spis treści

Braunoderm zabarwiony - Skład

100 g roztworu zawiera 50 g alkoholu izopropylowego i 1 g powidonu jodowanego.

Braunoderm zabarwiony - Działanie

Lek do odkażania nieuszkodzonej skóry. Alkohol izopropylowy działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym prątki, oraz grzybobójczo. Nie działa na zarodniki. Przeciwbakteryjne działanie alkoholi związane jest z koagulacją białka. Optymalne działanie w roztworach wodnych występuje w stężeniach od 60% do 80%; wpływ krwi, białka, surowicy i innych substancji organicznych na działanie alkoholu nie jest istotny. Czynnikiem aktywnym powidonu jodowanego jest niezwiązany jod, który łatwo przenika przez ściany drobnoustrojów i wykazuje silne działanie przeciwdrobnoustrojowe, prowadzi do przerwania syntezy i zniszczenia struktury białka oraz zmiany właściwości fizycznych lipidów. Działa na bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki i zarodniki; optymalne działanie wykazuje w stężeniach od 5% do 10%. Niezwiązany jod ulega szybkiemu zużyciu w obecności krwi, białka, surowicy i innych substancji organicznych. Jod i alkohol izopropylowy słabo wchłania się przez nieuszkodzoną skórę. Preparat łatwo paruje z powierzchni skóry i dlatego nie działa ogólnoustrojowo. Wchłanianie alkoholu izopropylowego i jodu przez skórę może wystąpić w przypadku obniżonej funkcji osłonowej skóry, np. przez skórę niedojrzałą u wcześniaków i noworodków lub uszkodzonej skórę. Po przypadkowym, omyłkowym wypiciu preparatu część alkoholu izopropylowego jest wolno metabolizowana do acetonu, pozostała część jest wydalana w stanie niezmienionym przez nerki i płuca, a jod oraz powstający jodek są wchłaniane i zatrzymywane przez tarczycę. Nadmiar jodków jest wydalany głównie z moczem, w mniejszych ilościach z kałem, śliną i potem. Jodki przenikają przez łożysko i do mleka matki.

Reklama

Braunoderm zabarwiony - Wskazania

Odkażanie nieuszkodzonej skóry przed: operacjami, wstrzyknięciami, nakłuciami, cewnikowaniem, pobieraniem próbek krwi, szczepieniami.

Braunoderm zabarwiony - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na jod, alkohol izopropylowy, barwniki azowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadczynność tarczycy lub inne choroby tarczycy w wywiadzie. Opryszczkowate zapalenie skóry (choroba Duhringa). 1-2 tyg przed i po terapii radioizotopami jodu (aż do zakończenia leczenia). Noworodki, zwłaszcza wcześniaki. Niemowlęta do 6 msc.

Braunoderm zabarwiony - Ostrzeżenia

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. U pacjentów w podeszłym wieku zwiększone jest ryzyko wystąpienia nadczynności tarczycy pod wpływem jodu, w związku z tym w ciągu 3 msc po leczeniu preparatem, powinni zostać szczegółowo przebadani pod kątem wczesnych objawów nadczynności tarczycy, a w razie konieczności należy przeprowadzić u nich kontrolę czynności tarczycy. U noworodków i dzieci do 6 msc stosowanie preparatu powinno być w najwyższym stopniu ograniczone, ze względu na ryzyko zaburzeń czynności tarczycy w wyniku wchłaniania jodu, a także ryzyko resorpcji alkoholu izopropylowego. Po zastosowaniu leku należy przeprowadzić testy czynności tarczycy, a w przypadku stwierdzenia niedoczynności tarczycy, należy zastosować wczesne leczenie hormonem tarczycy aż do przywrócenia prawidłowej czynności tarczycy. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przypadkowego dostania się preparatu do ust dziecka. Należy unikać stosowania preparatu u pacjentów z uszkodzoną skórą (np. na rozległe, głębokie rany, lub oparzenia), niewydolnością nerek, gdyż alkohol i jod zawarte w preparacie mogą się wchłaniać i wywoływać ogólnoustrojowe działania niepożądane. Podczas przedoperacyjnego odkażania skóry należy uważać, aby preparat nie nagromadził się pod ciałem pacjenta, gdyż mogłoby to doprowadzić do podrażnienia skóry. Nie stosować preparatu jednocześnie z preparatami do leczenia lub dezynfekcji ran zawierającymi związki rtęci lub po ich użyciu, z uwagi na niebezpieczeństwo ciężkiego podrażnienia skóry przez silnie żrący jodek rtęci (I). Preparat jest łatwopalny - przed włączeniem urządzeń elektrycznych należy odczekać, aż preparat wyschnie na skórze; trzymać preparat z dala od źródeł ognia oraz nie palić papierosów w pobliżu. Preparat zabarwiony zawiera barwniki azowe E110, E124 i E151, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Braunoderm zabarwiony - Ciąża

Preparat nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdyż jod przenika przez łożysko i do mleka matki. Należy indywidualnie rozważyć, czy korzyść z zastosowania preparatu przeważa ryzyko zaburzeń czynności tarczycy lub wola u płodu lub dziecka. W razie konieczności zastosowania preparatu, zaleca się przeprowadzenie badania czynności tarczycy dziecka, a w przypadku stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy podjąć wczesne leczenie hormonalne, aż do przywrócenia prawidłowej czynności tarczycy. Podczas karmienia piersią nie należy dopuścić do przypadkowego przedostania się preparatu do ust dziecka z poddanych leczeniu części ciała matki.

Braunoderm zabarwiony - Efekty uboczne

Mogą wystąpić: podrażnienie skóry, alergiczne reakcje skórne, np. alergia kontaktowa typu późnego objawiająca się swędzeniem, pieczeniem, pęcherzykami, podrażnieniem; w razie stosowania na duże powierzchnie skóry, rany lub oparzenia mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane jodu (m.in. zaburzenia czynności tarczycy, kwasica metaboliczna, hipernatremia, zaburzenia czynności nerek). Rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości, np. obrzęk naczynioruchowy.

Braunoderm zabarwiony - Interakcje

Powidon jodowany wchodzi w reakcje z białkami i niektórymi innymi substancjami organicznymi, np. składnikami krwi lub ropy, które mogą osłabiać jego działanie. Jednoczesne stosowanie powidonu jodowanegoze środkami dezynfekującymi zawierającymi srebro, nadtlenek wodoru lub taurolidynę, może spowodować ich wzajemną inaktywację. Jod może reagować z preparatami zawierającymi związki rtęci, tworząc silnie żrący jodek rtęci(I).  Preparat może zmniejszać wychwyt radioaktywnego jodu przez tarczycę i w wyniku tego zaburzać wyniki testów diagnostycznych tarczycy (scyntygrafia, określanie stężenia jodu związanego z białkiem, diagnostyka radioizotopem jodu), w związku z tym przez 1-2 tyg po zastosowaniu preparatu nie należy wykonywać nowego scyntygramu.

Braunoderm zabarwiony - Dawkowanie

Zewnętrznie. Preparatu nigdy nie należy rozcieńczać. <u>Sposób podania.</u> Nanieść na skórę i rozprowadzić jałowym wacikiem. Odkażaną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć preparatem, następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar preparatu zebrać wacikiem. Czas działania: minimum 15 s. W zabiegach typu nakłucie stawu lub jamy ciała zawierającej płyn – czas działania minimum 1 min. Do inaktywacji wirusów – czas działania minimum 2 min.

Braunoderm zabarwiony - Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu. Powidon jodowany może powodować, że wyniki niektórych badań laboratoryjnych mogą dać wynik fałszywie dodatni (np. badanie na zawartość hemoglobiny lub glukozy w kale i moczu).

Pharmindex
<-- popup -->