Campral

Spis treści

Campral - Skład

1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 333 mg akamprozatu.

Campral - Działanie

Akamprozat (acetylohomotaurynian wapnia) wykazuje podobieństwo strukturalne do aminokwasowych neuroprzekaźników, takich jak tauryna czy kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Stymuluje neurotransmisję GABA-ergicznych inhibitorów oraz działa antagonistycznie w stosunku do aminokwasów działających pobudzająco, szczególnie kwasu glutaminowego. Akamprozat wpływa na uzależnienie od alkoholu, zmniejszając spożycie alkoholu i nie zaburzając spożycia pokarmów oraz płynów. Po podaniu doustnym wchłanianie akamprozatu z przewodu pokarmowego jest umiarkowane, przebiega powoli i jest zmienne osobniczo. Przyjmowanie preparatu jednocześnie z pożywieniem zmniejsza jego biodostępność. Lek osiąga stan stacjonarny w ciągu 5-7 dni leczenia. Nie wiąże się z białkami osocza. Lek jest wydalany z moczem, głównie w postaci nie zmienionej. T<sub>0,5</sub> wynosi 15-30 h.

Reklama

Campral - Wskazania

Leczenie podtrzymujące abstynencji alkoholowej u osób uzależnionych od alkoholu z jednocześnie prowadzoną psychoterapią.

Campral - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na akamprozat lub pozostałe składniki preparatu. Zaburzenia czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >120 µmol/l). Okres karmienia piersią.

Campral - Ostrzeżenia

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (stopień C wg klasyfikacji Child-Plugh). Pacjentów uzależnionych od alkoholu, w tym leczonych akamprozatem, należy obserwować pod kątem wystąpienia depresji i skłonności do samobójstwa. Badania kliniczne wskazują, że akamprozat nie ma lub ma niewielki potencjał wywoływania nadużywania leku. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów poniżej 18 lat i powyżej 65 lat.

Campral - Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie po dokładnej ocenie proporcji korzyści do ryzyka, gdy pacjentka nie może powstrzymać się od picia alkoholu bez stosowania leku i w konsekwencji istnieje ryzyko działania toksycznego i teratogennego na płód powodowanego przez alkohol. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Campral - Efekty uboczne

Bardzo często: biegunka. Często: ból brzucha, nudności, wymioty, świąd skóry, wysypka plamisto-grudkowa, oziębłość płciowa, impotencja, osłabienie libido. Niezbyt często: zwiększenie libido. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne). Częstość nieznana: wykwity pęcherzykowo-pęcherzowe.

Campral - Interakcje

Nie wykazano zmian częstości występowania klinicznych i (lub) biologicznych reakcji niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu akamprozatu z disulfiramem, oksazepamem, tetrabamatem oraz meprobamatem. W badaniach klinicznych akamprozat był bezpiecznie stosowany w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwlękowymi, nasennymi i uspokajającymi oraz nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi. Jednoczesne spożywanie alkoholu z lekiem nie wpływa na farmakokinetykę alkoholu i akamprozatu.

Campral - Dawkowanie

Doustnie, podczas posiłków. Dorośli w wieku 18-65 lat: osoby o mc. ≥60 kg - 2 tabl. 3 razy na dobę (rano, w południe i przed snem); osoby o mc. <60 kg - 4 tabl. na dobę w 3 dawkach (2 tabl. rano, 1 tabl. w południe i 1 tabl. przed snem). W przypadku prawidłowo działającego przewodu pokarmowego zaleca się podawanie leku pomiędzy posiłkami, gdyż przyjmowanie leku jednocześnie z posiłkami zmniejsza jego biodostępność. Zalecany czas trwania leczenia wynosi 1 rok. Leczenie preparatem należy rozpoczynać jak najwcześniej po odstawieniu alkoholu i należy kontynuować w przypadku sporadycznego powrotu do nałogu.

Campral - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->