ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Campral

Spis treści

Reklama

Campral - skład

1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 333 mg akamprozatu.

Reklama

Campral - działanie

Akamprozat (acetylohomotaurynian wapnia) wykazuje podobieństwo strukturalne do aminokwasowych neuroprzekaźników, takich jak tauryna czy kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Stymuluje neurotransmisję GABA-ergicznych inhibitorów oraz działa antagonistycznie w stosunku do aminokwasów działających pobudzająco, szczególnie kwasu glutaminowego. Akamprozat wpływa na uzależnienie od alkoholu, zmniejszając spożycie alkoholu i nie zaburzając spożycia pokarmów oraz płynów. Po podaniu doustnym wchłanianie akamprozatu z przewodu pokarmowego jest umiarkowane, przebiega powoli i jest zmienne osobniczo. Przyjmowanie preparatu jednocześnie z pożywieniem zmniejsza jego biodostępność. Lek osiąga stan stacjonarny w ciągu 5-7 dni leczenia. Nie wiąże się z białkami osocza. Lek jest wydalany z moczem, głównie w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi 15-30 h.

Reklama

Campral - wskazania

Leczenie podtrzymujące abstynencję alkoholową u osób uzależnionych od alkoholu z jednocześnie prowadzoną psychoterapią.

Reklama

Campral - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >120 µmol/l). Okres karmienia piersią.

Reklama

Campral - ostrzeżenia

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (stopień C wg klasyfikacji Child-Plugh). Pacjentów uzależnionych od alkoholu, w tym leczonych akamprozatem, należy obserwować pod kątem wystąpienia depresji i skłonności do samobójstwa. Lek nie jest wskazany w leczeniu ostrych objawów zespołu odstawienia alkoholowego. Akamprozat nie ma znaczącego potencjału wywoływania uzależnienia od preparatu. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów <18 lat i >65 lat. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Campral - ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, gdy pacjentka nie może powstrzymać się od picia alkoholu bez leczenia preparatem i w konsekwencji, gdy istnieje ryzyko działania toksycznego i teratogennego alkoholu na płód. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. W badaniach na zwierzętach nie obserwowano żadnego niepożądanego wpływu na płodność. Nie wiadomo czy akamprozat ma wpływ na płodność u ludzi.

Reklama

Campral - efekty uboczne

Bardzo często: biegunka. Często: ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, świąd skóry, wysypka plamisto-grudkowa, oziębłość płciowa lub impotencja, zmniejszone libido. Niezbyt często: zwiększone libido. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub reakcje anafilaktyczne.

Campral - interakcje

Nie wykazano zmian częstości występowania klinicznych i (lub) biologicznych reakcji niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu akamprozatu z disulfiramem, oksazepamem, tetrabamatem oraz meprobamatem. W badaniach klinicznych akamprozat był bezpiecznie stosowany w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwlękowymi, nasennymi i uspokajającymi oraz nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi. Jednoczesne spożywanie alkoholu z lekiem nie wpływa na farmakokinetykę alkoholu i akamprozatu.

Campral - dawkowanie

Doustnie. Dorośli w wieku 18-65 lat: osoby o mc. ≥60 kg - 2 tabl. 3 razy na dobę (rano, w południe i przed snem); osoby o mc. <60 kg - 4 tabl. na dobę w 3 dawkach (2 tabl. rano, 1 tabl. w południe i 1 tabl. przed snem). W przypadku prawidłowo działającego przewodu pokarmowego zaleca się podawanie leku pomiędzy posiłkami, gdyż przyjmowanie leku jednocześnie z posiłkami zmniejsza jego biodostępność. Zalecany czas trwania leczenia wynosi 1 rok. Leczenie preparatem należy rozpoczynać jak najwcześniej po odstawieniu alkoholu i należy kontynuować w przypadku sporadycznego powrotu do nałogu.

Campral - uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Anticol
Disulfiram WZF
Adepend
Selincro

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!