Znajdź lek

Campral

Spis treści

Działanie

Akamprozat (acetylohomotaurynian wapnia) wykazuje podobieństwo strukturalne do aminokwasowych neuroprzekaźników, takich jak tauryna czy kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Stymuluje neurotransmisję GABA-ergicznych inhibitorów oraz działa antagonistycznie w stosunku do aminokwasów działających pobudzająco, szczególnie kwasu glutaminowego. Akamprozat wpływa na uzależnienie od alkoholu, zmniejszając spożycie alkoholu i nie zaburzając spożycia pokarmów oraz płynów. Po podaniu doustnym wchłanianie akamprozatu z przewodu pokarmowego jest umiarkowane, przebiega powoli i jest zmienne osobniczo. Przyjmowanie preparatu jednocześnie z pożywieniem zmniejsza jego biodostępność. Lek osiąga stan stacjonarny w ciągu 5-7 dni leczenia. Nie wiąże się z białkami osocza. Lek jest wydalany z moczem, głównie w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi 15-30 h.

Wskazania

Leczenie podtrzymujące abstynencji alkoholowej u osób uzależnionych od alkoholu z jednocześnie prowadzoną psychoterapią.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akamprozat lub pozostałe składniki preparatu. Zaburzenia czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >120 µmol/l). Okres karmienia piersią.