Cernevit

Spis treści

Cernevit - Skład

Preparat zawiera: 3500 j.m. witaminy A, 220 j.m. witaminy D<sub>3</sub>, 10,2 mg witaminy E, 125 mg witaminy C, 3,51 mg witaminy B<sub>1</sub>, 4,14 mg witaminy B<sub>2</sub>, 4,53 mg witaminy B<sub>6</sub>, 6 µg witaminy B<sub>12</sub>, 0,414 mg kwasu foliowego, 17,25 mg kwasu pantotenowego, 69 µg biotyny, 46 mg amidu kwasu nikotynowego.

Cernevit - Działanie

Zbilansowany roztwór wszystkich witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach, z wyjątkiem witaminy K, w ilościach niezbędnych dla prawidłowej przemiany materii u dorosłych i dzieci od 12 rż.

Reklama

Cernevit - Wskazania

Pokrycie dobowego zapotrzebowania na witaminy u dorosłych i dzieci od 12 rż., gdy konieczne jest pozajelitowe podawanie witamin w przypadku niemożliwej, przeciwwskazanej lub niewystarczającej podaży doustnej (np. wyniszczenie, zaburzenia wchłaniania, żywienie pozajelitowe).

Cernevit - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, zwłaszcza na witaminę B<sub>1</sub>, oraz soję. Noworodki, niemowlęta i dzieci poniżej 11 lat. Hiperwitaminoza którejkolwiek z witamin zawartych w preparacie.

Cernevit - Ostrzeżenia

Zgłaszano ciężkie ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości (również zakończone zgonem) podczas stosowania preparatu oraz innych produktów witaminowych podawanych pozajelitowo. W niektórych przypadkach może być to związane z szybkością podania (preparat należy podawać powoli). Jeżeli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe reakcji nadwrażliwości, wlew lub wstrzyknięcie musi być natychmiast przerwane. Stan kliniczny pacjenta i stężenie witamin we krwi powinny być monitorowane w celu uniknięcia przedawkowania i działania toksycznego, zwłaszcza witamin A, D i E, a w szczególności u pacjentów, którzy dodatkowo otrzymują witaminy z innych źródeł lub stosują inne czynniki zwiększające ryzyko toksycznego wpływu witamin np. długotrwale otrzymujących suplementację. Ze względu na ryzyko hiperwitaminnozy A ostrożnie stosować u pacjentów: z niedoborem białka, niewydolnością nerek, niewydolnością wątroby, małą masą ciała (np.: pacjenci pediatryczni), leczonych przewlekle. Ostre schorzenia wątroby u pacjentów z dużymi zapasami witaminy A w wątrobie mogą prowadzić do wystąpienia objawów toksycznego wpływu tej witaminy. U pacjentów żywionych pozajelitowo zgłaszano wytrącanie się osadu w naczyniach płucnych. Niektóre przypadki zakończyły się zgonem. W przypadku wystąpienia objawów przedmiotowych zaburzenia funkcji płuc, należy przerwać wlew i rozpocząć ocenę kliniczną pacjenta. U pacjentów otrzymujących preparat zaleca się monitorowanie parametrów czynności wątroby i dróg żółciowych (szczególnie u pacjentów z żółtaczką pochodzenia wątrobowego lub innymi objawami cholestazy). Zgłaszano przypadki wzrostu aktywności enzymów wątrobowych, w tym izolowanego wzrostu aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT) u osób z chorobami zapalnymi jelit. Ostrożnie stosować u pacjentów przewlekle hemodializowanych - zgłaszano hiperwitaminozę i toksyczność (obwodowa neuropatia, ruchy mimowolne) pirydoksyny (witaminy B<sub>6</sub>) u pacjentów, którzy otrzymywali dożylnie produkty wielowitaminowe zawierające 4 mg pirydoksyny podawane 3 razy w tygodniu. U pacjentów otrzymujących przez dłuższy czas dożylnie produkty wielowitaminowe jako jedyne źródło witamin, należy monitorować stan kliniczny oraz stężenie witamin. Jest to szczególnie ważne, w celu właściwej suplementacji, np.: witaminy A u pacjentów z odleżynami, ranami, oparzeniami, zespołem krótkiego jelita czy mukowiscydozą, witaminy B<sub>1</sub> u pacjentów dializowanych, witaminy B<sub>2</sub> u pacjentów z chorobą nowotworową, witaminy B<sub>6</sub> u pacjentów z niewydolnością nerek; poszczególnych witamin, których wymaganie może być zwiększone z uwagi na interakcje z innymi produktami leczniczymi. Po kilku dniach podawania, zarówno stężenie cyjanokobalaminy (witaminy B<sub>12</sub>) jak i kwasu foliowego w preparacie może być wystarczające, by spowodować wzrost ilości czerwonych krwinek, retikulocytów oraz hemoglobiny u niektórych pacjentów z niedoborem witaminy B<sub>12  </sub>z towarzyszącą anemią megaloblastyczną. Może to maskować niedobór witaminy B<sub>12</sub>. Skuteczne leczenie niedoboru witaminy B<sub>12</sub> wymaga wyższych dawek cyjanokobalaminy niż jest dostarczana w produkcie. Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Preparat zawiera 24 mg sodu (1 mmol) na fiolkę. Należy wziąć to pod uwagę, jeżeli pacjenci są na diecie kontrolującej ilość sodu.

Cernevit - Ciąża

Brak danych odnośnie bezpieczeństwa podawania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeżeli jest to konieczne, preparat może być przepisany kobiecie w ciąży, pod warunkiem ścisłego przestrzegania wskazań i dawkowania, aby uniknąć przedawkowania witamin. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie laktacji.

Cernevit - Efekty uboczne

Często: ból w miejscu wkłucia/wlewu. Rzadko: mdłości i wymioty. Ponadto: ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak zaburzenia oddychania, dyskomfort w klatce piersiowej, obrzęk krtani, pokrzywka, wysypka, zaczerwienienie, dyskomfort w nadbrzuszu, jak również zatrzymanie akcji serca ze skutkiem śmiertelnym; wzrost stężenia witaminy A, wzrost stężenia białek wiążących retinol; zaburzenia smaku (metaliczny posmak); tachykardia; przyspieszony oddech; biegunka; wzrost aktywności transaminaz, izolowany wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej (przy dożylnym wstrzyknięciu pacjentom z chorobami zapalnymi jelit), wzrost aktywności dehydrogenazy glutaminianowej, wzrost aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, wzrost stężenia kwasów żółciowych, wzrost aktywności γ-glutamylotransferazy; świąd; gorączka, ból uogólniony, uczucie pieczenia i/lub wysypka w miejscu podania.

Cernevit - Interakcje

Kwas foliowy może zwiększyć metabolizm niektórych leków przeciwpadaczkowych, np.: fenobarbitalu, fenytoiny, fosfenytoiny i prymidonu, co zwiększa ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego. Powinno się monitorować stężenie leków przeciwdrgawkowych w surowicy krwi przy równoczesnym stosowaniu folianów oraz po zakończeniu terapii nimi. Witamina E może nasilać działanie leków przeciwpłytkowych (np. aspiryna). Natomiast aspiryna w dużych dawkach może redukować poziom kwasu foliowego przez zwiększenie wydalania moczu. Niektóre leki przeciwdrgawkowe (np.: fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, walproinian) mogą powodować niedobór folianów, pirydoksyny i witaminy D. Efavirenz, zydowudyną obniżają poziom witaminy D w organizmie. Chloramfenikol może hamować odpowiedź hematologiczną na leczenie witaminą B<sub>12</sub>. Deferoksamina zwiększa ryzyko niewydolności serca indukowanej żelazem z powodu zwiększonej mobilizacji żelaza przez większą niż fizjologiczna suplementację witaminy C. Etionamid może powodować niedobór pirydoksyny. Fluoropirymidyny (5-fluorouracyl, kapecytabina, tegafur): zwiększona cytotoksyczność w połączeniu z kwasem foliowym. Antagoniści folianów, np. metotreksat, sulfasalazyna, pirymetamina, triamteren, trimetoprim oraz wysokie stężenia katechin zawartych w herbacie blokują przemianę folianów do ich aktywnych metabolitów i zmniejszają skuteczność suplementacji. Suplementacja kwasem foliowym może obniżyć skuteczność działania antymetabolitów folianów (metotreksat, raltitreksed). Witamina B<sub>6</sub> może zmniejszać skuteczność lewodopy. Antagoniści pirydoksyny, w tym cykloseryna, hydralazyna, izoniazyd, penicylamina, fenelzyna mogą powodować niedobór pirydoksyny. Podobnie teofilina może powodować niedobór pirydoksyny. Ryzyko toksyczności retinoidów (w tym beksaroten) wzrasta, jeżeli są podawane wraz z witaminą A. Roztwór doustny tipranawiru zawiera 116 j.m/ml witaminy E, co przekracza zalecaną podaż dobową. Antagoniści witaminy K (np. warfaryna) nasilają przeciwkrzepliwe działanie witaminy E. Pacjenci otrzymujący preparat oraz produkty lecznicze wiążące się z AAG (propranolol, prazosyna ) powinni być ściśle monitorowani pod kątem zwiększonego działania tych leków. Przewlekłe nadużywanie alkoholu może nasilać ryzyko hepatotoksycznego wpływu witaminy A.

Cernevit - Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 12 rż. dożylnie lub domięśniowo 1 ampułka dziennie. W zwiększonym zapotrzebowaniu (np. ciężkie oparzenia) dawkę dobową można zwiększyć 2-3 krotnie. Preparat może być podawany dożylnie w mieszaninie zawierającej glukozę, emulsję tłuszczową, aminokwasy i elektrolity.

Cernevit - Uwagi

Preparat należy chronić przed światłem.

Pharmindex