Znajdź lek

Cetraxal Plus

Działanie

Lek do stosowania miejscowego - połączenie chemioterapeutyku z kortykosteroidem. Cyprofloksacyna jest lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochonolonów, działa na tlenowe bakterie Gram-ujemne: Proteus vulgaris; oporność nabytą mogą wykazywać: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa; metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus (MRSA) należy uważać za oporne na działanie cyprofloksacyny. Fluocynolon jest syntetycznym fluorowanym glikokortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym i obkurczającym na naczynia krwionośne. Po podaniu cyprofloksacyny w postaci kropli do uszu, osiąga ona bardzo małe stężenia we krwi. Wchłanianie acetonidu fluocynolonu po podaniu miejscowym jest ogólnie małe, może różnić się w zależności od miejsca podania.

Wskazania

Miejscowe leczenie u dorosłych i u dzieci ostrego zapalenia ucha zewnętrznego przy nieuszkodzonej błonie bębenkowej, wywołanego przez mikroorganizmy wrażliwe na działanie cyprofloksacyny. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyprofloksacynę, fluocynolon, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wirusowe zakażenia przewodu słuchowego zewnętrznego, w tym zakażenie ospą wietrzną i opryszczką pospolitą. Zakażenie grzybicze ucha.

Środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzoną perforacją lub z podejrzeniem perforacji lub w przypadkach ryzyka perforacji błony bębenkowej. U pacjentów, u których po tygodniu leczenia niektóre objawy i symptomy utrzymują się, zaleca się dalsze badania u celu dokonania ponownej oceny rozpoznania choroby i weryfikacji leczenia. Lek należy odstawić po pierwszym wystąpieniu wysypki na skórze bądź wystąpieniu jakiegokolwiek innego objawu nadwrażliwości. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie leku może spowodować nadmierny wzrost niewrażliwych organizmów, w tym bakterii, drożdży i grzybów; w przypadku wystąpienia nadkażenia należy wdrożyć odpowiednie leczenie. W przypadku stosowania glikokortykosteroidów na dużej powierzchni, na uszkodzoną skórę lub pod opatrunek okluzyjny mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane. Objawy hiperkortyzolemii (zespół Cushinga) i odwracalnego zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza prowadzące do niedoboru glikokortykosteroidów, mogą wystąpić u niektórych osób na skutek zwiększonego ogólnoustrojowego wchłaniania glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo. W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych objawów należy stopniowo wycofać lek zmniejszając częstotliwość stosowania. Nagłe przerwanie leczenia może powodować niedobór glikokortykosteroidów. Z uwagi na zawartość p-hydroksybenzoesanów metylu i propylu, lek może powodować reakcje alergiczne (także typu późnego).

Ciąża i laktacja

W badaniach laboratoryjnych na zwierzętach wykazano teratogenne działanie glikokortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym, podawanych w relatywnie małych dawkach. Działanie teratogenne niektórych glikokortykosteroidów stwierdzono u zwierząt po stosowaniu na skórę. Przed podaniem leku w ciąży należy ocenić, czy korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnym zagrożeniem. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku kobietom karmiącym piersią.

Działania niepożądane

Często: zaburzenia smaku, ból ucha, uczucie dyskomfortu ucha, świąd ucha. Niezbyt często: kandydoza, grzybicze zapalenie ucha, parestezje (mrowienie w uszach), ból i zawroty głowy, płacz, niedosłuch, szum w uszach, wyciek z ucha, przekrwienie ucha, zaczerwienienie, wymioty, łuszczenie skóry, wysypka rumieniowata, rozdrażnienie, zmęczenie, pozostawanie resztek produktu leczniczego, niedrożność drenu (niedrożność drenu ucha środkowego). Częstość nieznana: reakcje alergiczne.

Interakcje

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie innych leków do uszu; w przypadku konieczności podania tą drogą więcej niż jednego preparatu, należy je podać oddzielnie. Biorąc pod uwagę małe stężenia osoczowe po podaniu leku do ucha, wystąpienie klinicznie istotnych ogólnoustrojowych interakcji cyprofloksacyny lub fluocynolonu z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli: 4-6 kropli wkraplać do chorego przewodu słuchowego zewnętrznego co 8 h. Stosować 8 dni. Dzieci: stosować dawkę jak dla dorosłych. Ustalono bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci od 7 rż. Pomimo braku badań, nie istnieją żadne znane zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ani różnice w przebiegu choroby, które wykluczałyby stosowanie tego leku u dzieci od 2 rż.

Uwagi

Pharmindex