Znajdź lek

Chloropernazinum

Spis treści

Działanie

Silny neuroleptyk, piperazynowa pochodna fenotiazyny. Działanie psychodepresyjne i przeciwpsychotyczne prochloroperazyny polega na blokowaniu receptorów dopaminergicznych D2 w ośrodkach podkorowych mózgu, w podwzgórzu oraz w układzie limbicznym. Działanie przeciwwymiotne leku związane jest z hamowaniem chemoreceptorów w pniu mózgu oraz hamowaniem nerwu błędnego w przewodzie pokarmowym. Lek powoduje zaburzenia pozapiramidowe spowodowane hamującym działaniem na receptory dopaminergiczne D1 jąder podstawy mózgu, tworzących układ pozapiramidowy. Metabolizm i wydalanie fenotiazyn ulega spowolnieniu u pacjentów w podeszłym wieku.

Wskazania

Zapobieganie oraz leczenie nudności i wymiotów. Zawroty głowy w zespole Meniere'a i w zapaleniu błędnika. Krótkotrwałe, wspomagające leczenie lęku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na prochloroperazynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.