Cinnarizinum Hasco

Reklama

Działanie

Antagonista receptorów histaminowych H1. Niekompetycyjny antagonista receptorów adrenergicznych, nikotynowych i receptorów dla angiotensyny. Oddziałuje z zależnymi od potencjału z kanałami wapniowymi i blokuje napływ jonów wapnia do komórek, co powoduje rozkurcz mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych i zwiększenie przepływu obwodowego i mózgowego; poprawę właściwości reologiczne krwi (zmniejszenie lepkości) i zaopatrzenia tkanek w tlen (wpływ na poprawę elastyczność erytrocytów); zmniejszenie stymulacji układu przedsionkowego poprzez redukcję pobudliwości komórek włoskowatych oraz pobudliwości neuronów przedsionkowych; działanie przeciwwymiotne przez zmniejszenie pobudliwości obszarów chemorecepcyjnych w mózgu. Nie wpływa na ciśnienie tętnicze krwi, kurczliwość mięśnia sercowego ani na układ bodźcoprzewodzący. Lek działa hamująco na błędnik - efekt jest przedłużony i rozwija się stopniowo; hamuje działanie serotoniny, bradykininy i prostaglandyn. Po podaniu doustnym lek wchłania się z przewodu pokarmowego w ciągu 1 h, biodostępność jest zróżnicowana w zależności od kwasowości żołądka. Średnie maksymalne stężenie we krwi występuje po 2 -3 h. Jest metabolizowany w wątrobie. 20-33% leku jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, około 67% z kałem w postaci nie zmienionej. T0,5 we krwi wynosi 3-6 h.

Wskazania

Leczenie objawów zaburzeń przedsionkowych i choroby Meniere'a, takich jak: zawroty głowy, nudności, wymioty. Zapobieganie chorobie lokomocyjnej. Leczenie objawów zaburzeń krążenia mózgowego (np. zawroty głowy, szumy uszne, ból głowy) i obwodowego (np. chromanie przestankowe, choroba Raynauda).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cynnaryzynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u osób z niedociśnieniem. U pacjentów z chorobą Parkinsona lek można stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko nasilenia się choroby. Osoby chore na porfirię nie powinny stosować cynaryzyny. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Lek może powodować senność, znużenie, zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które są zwykle przemijające. Może wystąpić uczucie suchości błon śluzowych jamy ustnej i zwiększone pragnienie. Rzadko występują: zwiększenie masy ciała, ból głowy, nadmierne pocenie się i reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: liszaj płaski, zmiany skórne toczniopodobne, żółtaczka cholestatyczna. Rzadko obserwuje się nasilenie lub wystąpienie zaburzeń pozapiramidowych (np. drżenie, zesztywnienie mięśni, hipokinezja), depresję, głównie u osób w podeszłym wieku podczas długotrwałego stosowania; w powyższych przypadkach należy odstawić lek.

Interakcje

Cynnaryzyna nasila uspokajające działanie leków hamujących o.u.n. (np. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, anksjolityków, leków nasennych, opioidów) oraz alkoholu. Leki przeciwhistaminowe mogą hamować reakcję skórną histaminy na alergeny - należy zaprzestać stosowania leku kilka dni przed wykonaniem testów skórnych.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Zaburzenia przedsionkowe: 1 tabl. 3 razy na dobę. Choroba lokomocyjna: 1 tabl. na 2 h przed podróżą; następnie, w razie potrzeby, 1 tabl. co 8 h w trakcie podróży. Nie należy przekraczać dawki 150 mg (6 tabl.) na dobę. Przyjmować po posiłku.

Reklama

Uwagi

Lek może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Pharmindex