Clindacne

Reklama

Działanie

Antybiotyk linkozamidowy w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Klindamycyna działa na tlenowe bakterie Gram-dodatnie oraz na wiele bakterii beztlenowych. Hamując namnażanie kolonii Propionibacterium acnes, klindamycyna zmniejsza wydzielanie kwasów tłuszczowych, co hamuje chemotaksję i w konsekwencji prowadzi do złagodzenia procesów zapalnych. Klindamycyna podawana miejscowo wchłania się do organizmu w niewielkim stopniu. Fosforan klindamycyny jest nieaktywny in vitro, jednak na powierzchni skóry, pod wpływem hydrolaz ulega szybkiej hydrolizie do postaci aktywnej - klindamycyny.

Wskazania

Miejscowe leczenie łagodnych i umiarkowanie nasilonych postaci trądziku pospolitego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, linkomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Klindamycyna podawana doustnie lub parenteralnie, podobnie jak większość innych antybiotyków, może powodować rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Miejscowo stosowany fosforan klindamycyny może wchłaniać się z powierzchni skóry do organizmu, dlatego w bardzo rzadkich przypadkach podczas stosowania preparatu może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. W przypadku wystąpienia biegunki, należy niezwłocznie przerwać leczenie preparatem. Badania wykazały, że główną przyczyną zapalenia okrężnicy związanego ze stosowaniem antybiotyków są toksyny wytwarzane przez Clostridium difficile. Choroba ta objawia się zazwyczaj długotrwałą i ostrą biegunką oraz bolesnymi skurczami brzucha.W przypadku stwierdzenia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy zaleca się postępowanie zgodne z aktualnymi wytycznymi. Klindamycyna stosowana na skórę wchłania się do organizmu tylko w niewielkim stopniu. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy jednak brać po uwagę ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, zwłaszcza u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono wcześniej zapalenie okrężnicy spowodowane stosowaniem antybiotyków, zapalenie jelita, wrzodziejące zapalenie jelita lub chorobę Crohna. W bardzo rzadkich przypadkach długotrwałe stosowanie klindamycyny może prowadzić do powstania oporności lub rozwoju zakażeń oportunistycznych. Klindamycyna może wykazywać oporność krzyżową z linkomycyną i erytromycyną. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami oraz błoną śluzową nosa i ust oraz zranioną skórą.  Po długotrwałym stosowaniu preparatu, klindamycyna może występować w niewielkich stężeniach w surowicy i moczu. Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu, preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, preparat może powodować podrażnienia skóry.

Ciąża i laktacja

Podczas ciąży lek należy stosować w przypadku zdecydowanej konieczności. Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań preparatów zawierających klindamycynę w okresie ciąży nie wskazują, że klindamycyna wywołuje wady rozwojowe lub ma szkodliwe działanie na płód/noworodka.  Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania preparatu kobietom w ciąży. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią. Badania płodności na szczurach nie wykazały, aby podawana doustnie klindamycyna wpływała na ich płodność lub zdolność kojarzenia się.

Działania niepożądane

Często: podrażnienie skóry, swędzenie skóry. Rzadko: wysuszenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, przetłuszczenie skóry, zapalenie mieszków włosowych. Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (działanie niepożądane związane z wchłanianiem do krążenia ogólnego miejscowo stosowanego fosforanu klindamycyny).

Interakcje

W czasie stosowania leku nie należy jednocześnie nakładać na skórę innych preparatów. W badaniach in vitro wykazano, że klindamycyna działa antagonistycznie w stosunku do erytromycyny. Wykazano oporność krzyżową między klindamycyną a linkomycyną. Zgłaszano zwiększenie wartości wskaźników krzepnięcia krwi (PT/INR) i (lub) przypadki krwawienia u pacjentów leczonych klindamycyną stosowaną w skojarzeniu z antagonistami witaminy K (np. warfaryną, acenokumarolem i fluindionem). U pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy często kontrolować parametry krzepnięcia. Z uwagi na właściwości hamowania przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, klindamycyna może nasilać działanie leków blokujących przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe. W związku z tym należy zachować ostrożność w trakcie stosowania klindamycyny u pacjentów otrzymujących te leki.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i młodzież od 12 lat: cienką warstwę żelu należy nakładać na zmienioną chorobowo skórę 2 razy na dobę. Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podawania. Żel należy nakładać na dokładnie oczyszczoną skórę. Po użyciu preparatu należy umyć ręce.

Reklama

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex