Znajdź lek

ClostilbegytClostilbegyt to lek, który ma za zadanie leczenie niepłodności u kobiet spowodowanej brakiem owulacji. Preparat ma na celu stymulować owulację dzięki produkowaniu gonadotropin, czyli hormonów. Głównym przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, jak również choroby wątroby.

Spis treści

Działanie

Syntetyczny lek pobudzający owulację. Cytrynian klomifenu jest racemiczną mieszaniną izomeru cis (zuklomifen) i izomeru trans (enklomifen). 30-50% substancji leku stanowi izomer cis. Związek antyestrogenowy selektywnie hamuje receptor podwzgórzowy wiążący estradiol. To stymuluje owulację dzięki produkcji gonadotropin na drodze sprzężenia zwrotnego. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Metabolizowany jest w wątrobie. Występuje krążenie wątrobowo-jelitowe. Może występować powtórne krążenie zuklomifenu. Wydala się przede wszystkim z kałem. T0,5 izomeru cis jest dłuższy niż izomeru trans. Zuklomifen jest wykrywalny po miesiącu od podania leku, co wskazuje na krążenie stereospecyficzne wątrobowo-jelitowe. Gdy lek stosowany jest przez dłuższe okresy czasu, może wpływać na syntezę cholesterolu. Pacjnetki pozostające na przedłużonej terapii mogą mieć zwiększone stężenia desmosterolu we krwi.

Wskazania

Leczenie niepłodności u kobiet spowodowanej brakiem owulacji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby wątroby, zaburzenia czynności wątroby. Ciąża. Torbiel jajnika (z wyjątkiem zespołu policystycznych jajników). Pierwotna niedoczynność przysadki. Zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy. Krwawienia z macicy o nieznanej przyczynie. Zaburzenia widzenia (występujące od dawna lub ostatnio). Nowotwory hormonozależne. Pacjentki z dysgenezją jajników, po menopauzie lub w innej sytuacji, w której przewiduje się brak odpowiedzi.