Znajdź lek

Coaparin

Spis treści

Działanie

Preparat o działaniu przeciwzakrzepowym. W małych ilościach heparyna w połączeniu z antytrombiną III unieczynnia aktywną postać osoczowego czynnika X (Xa) oraz hamuje proces przekształcania protrombiny w trombinę. W większych ilościach heparyna unieczynnia trombinę oraz zapobiega przekształcaniu fibrynogenu w fibrynę. Przeciwdziała stabilizacji fibryny i hamuje aktywację jej czynnika stabilizującego. Nie wykazuje aktywności fibrynolitycznej. Heparyna nie zmienia czasu krwawienia, ale może wydłużać czas protrombinowy. Nie przenika przez łożysko i do mleka matki.

Wskazania

Profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył głębokich i zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia tych zaburzeń.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, w tym alkohol benzylowy. Hemofilia, niepoddające się kontroli krwawienia, np. choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem. Rozległe urazy, niedawno przebyty śródczaszkowy wylew krwi, operacje okulistyczne lub neurochirurgiczne. Bakteryjne zapalenie wsierdzia. Nadciśnienie tętnicze o ciężkim przebiegu. Małopłytkowość obecna lub w wywiadzie. Choroby wątroby o ciężkim przebiegu (w tym żylaki przełyku). Czynna gruźlica. Zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. Nie stosować domięśniowo. Nie stosować u dzieci.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów poddanych znieczuleniu rdzeniowemu. Ryzyko wystąpienia krwiaka nadtwardówkowego lub rdzenia jest większe podczas powtarzalnych nakłuć lędźwiowych i podawanie leków wpływających na hemostazę (NLPZ, kwas acetylosalicylowy, indometacyna, leki przeciwzakrzepowe); jeśli konieczne jest podanie heparyny, to należy dokonać wstrzyknięcia 4 h przed zabiegiem. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby oraz nadwrażliwością na heparyny drobnocząsteczkowe. U kobiet po ukończeniu 60 rż. stosujących preparat długotrwale wzrasta ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych. Ryzyko pojawienia się hiperkaliemii wzrasta wraz z przedłużającym się czasem stosowania preparatu. W przypadku pojawienia się małopłytkowości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu. Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego, preparat może powodować reakcje anafilaktoidalne.

Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania w ciąży nie zostało ustalone; preparat można stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ze względu na ryzyko krwawień szczególnie ostrożnie stosować w III trymestrze ciąży oraz bezpośrednio po porodzie. Heparyna nie przenika przez barierę łożyskową ani do mleka kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Najczęściej: krwawienia u pacjentów z organicznymi zmianami ze skłonnością do krwawień, zaburzeniami hemostazy w wywiadzie, w podeszłym wieku (zwłaszcza u kobiet) oraz w czasie jednoczesnego przyjmowania leków hamujących czynność płytek krwi. Rzadko: skórne i ogólne reakcje nadwrażliwości (zwłaszcza u osób, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości po zastosowaniu heparyny drobnocząsteczkowej). Sporadycznie: wstrząs anafilaktyczny. Między 6 a 12 dniem stosowania leku oraz przy ponownym podaniu może rozwinąć się małopłytkowość; zwykle ilość płytek wraca do normy w ciągu 48-72 h po zakończeniu terapii, jednak rejestrowano przypadki o ciężkim przebiegu (tzw. zespół białego zakrzepu z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi). Preparat może hamować wydzielanie aldosteronu, wywołując hiperkaliemię, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, wcześniej występującą kwasicą metaboliczną, podwyższonym stężeniem potasu lub przyjmujących leki oszczędzające potas. Długotrwałe podawanie heparyny, zwykle w dużych dawkach, było związane z występowaniem osteoporozy, przemijającego łysienia (najczęściej po 4-12 tyg. leczenia). Bardzo rzadko: krwiak nadtwardówkowy lub rdzenia u pacjentów stosujących preparat profilaktycznie, którym podawano środki znieczulające w okolice opony twardej lub poddanych znieczuleniu rdzeniowemu. Heparyna może być przyczyną zwiększenia aktywności aminotransferaz wątrobowych.

Interakcje

Kwas acetylosalicylowy, dekstran, fenylbutazon, indometacyna, dipirydamol, cefamadol, cefoperazon, duże dawki penicylin, niektóre środki kontrastowe, asparaginaza, epoprostenol) i antytrombina III mogą nasilać działanie preparatu (należy rozważyć zmniejszenie dawki heparyny). Łączne stosowanie heparyny i aprotyniny może spowodować wydłużenie czasu wykrzepiania pełnej krwi. W przypadku jednoczesnego stosowania z inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami II angiotensyny wzrasta ryzyko wystąpienia hiperkaliemii. Glikozydy naparstnicy, tetracyklina, nikotyna, chinina i leki przeciwhistaminowe osłabiają działanie preparatu. Nitrogliceryna osłabia działanie preparatu; jednak jeśli łączne stosowanie jest konieczne, a nitrogliceryna jest podawana dożylnie, należy oznaczać czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) i ewentualnie zwiększyć dawkę heparyny. Podczas łącznego stosowania z lekami trombolitycznymi wzrasta ryzyko wystąpienia komplikacji krwotocznych; należy kontrolować czas kaolinowo-kefalinowy (APTT).

Dawkowanie

Głęboko podskórnie, na przemian w lewą lub prawą okolicę przednio-boczną lub tylno-boczną ściany brzucha. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi oraz po zabiegach: 5 000 j.m. 2 h przed zabiegiem, następnie po zabiegu co 8-12 h przez 10-14 dni lub do momentu, aż pacjent zacznie chodzić (w zależności od tego, co nastąpi szybciej). Pacjenci po zawale mięśnia sercowego: 5 000 j.m. 2 razy na dobę przez 10 dni lub do momentu, gdy pacjent zacznie chodzić. Pozostali pacjenci: 5 000 j.m. co 8-12 h. Ciąża i okres połogu: w I i II trymestrze podawać 5 000 j.m. co 12 h; w III trymestrze 10 000 j.m. co 12 h. Nie przekraczać stężenia 0,4 j.m./ml heparyny w osoczu, określanego za pomocą specyficznych przeciwciał anty-Xa. Dawkę należy zmniejszyć w czasie porodu.

Uwagi

0,2 ml roztworu zawiera 1,8 mg alkoholu benzylowego. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu lub w przypadku przedłużającego się leczenia (szczególnie poniżej 7 dni), zaleca się określanie stężenia potasu we krwi. W przypadku jednoczesnego stosowania heparyny z innymi lekami przeciwzakrzepowymi krew do badania czasu protrombinowego należy pobrać po upływie co najmniej 24 h od ostatniej dawki preparatu. Podczas długotrwałego stosowania preparatu należy oznaczyć liczbę płytek.

Pharmindex