Znajdź lek

Coaxil

Spis treści

Działanie

Lek przeciwdepresyjny. Tianeptyna pobudza aktywność elektryczną komórek piramidowych w hipokampie oraz przyspiesza odzyskanie przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu. Lek zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa. U ludzi działanie tianeptyny charakteryzuje się: wpływem na zaburzenia nastroju; tianeptyna zajmuje pośrednie miejsce między lekami przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco; wyraźnym działaniem na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju. Ponadto tianeptyna nie wpływa na sen i czujność oraz nie działa na układ cholinergiczny. Wchłanianie leku w przewodzie pokarmowym jest szybkie i całkowite. Dystrybucja jest szybka ze względu na to, iż lek wiąże się w znacznym stopniu z białkami (ok. 94%). Tianeptyna jest w bardzo dużym stopniu metabolizowana w wątrobie w procesie β-oksydacji i N-demetylacji; nie ulega biotransformacji przy udziale cytochromu P450. Biologiczny T0,5 jest krótki i wynosi 2,5 h. Jedynie 8% leku w postaci niezmetabolizowanej wydalane jest przez nerki; metabolity są wydalane głównie z moczem.

Wskazania

Leczenie zespołów depresyjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwości na tianeptynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci poniżej 15 lat. Jednoczesne stosowanie leku z nieselektywnymi inhibitorami MAO (po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną; przed zastosowaniem inhibitora MAO należy odstawić tianeptynę na 24 h wcześniej).