Znajdź lek

Condyline

Spis treści

Działanie

Preparat o działaniu antymitotycznym i cytolitycznym. Podofilotoksyna hamuje podziały komórkowe i powoduje martwicę kłykciny kończystej. Po zastosowaniu 0,1 ml roztworu na kłykciny o łącznej powierzchni 4 cm2, stężenie podofiliny w osoczu po 1-2 h wyniosło 5 ng/ml, a po 4 h zmniejszyło się do 3 ng/ml. T0,5 wynosi 1-4,5 h.

Wskazania

Kłykciny kończyste.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci. Jednoczesne stosowanie innych preparatów zawierających podofilinę.