Condyline

Spis treści

Condyline - skład

1 ml roztworu zawiera 5 mg podofilotoksyny.

Condyline - Działanie

Preparat o działaniu antymitotycznym i cytolitycznym. Podofilotoksyna hamuje podziały komórkowe i powoduje martwicę kłykciny kończystej. Po zastosowaniu 0,1 ml roztworu na kłykciny o łącznej powierzchni 4 cm2, stężenie podofiliny w osoczu po 1-2 h wyniosło 5 ng/ml, a po 4 h zmniejszyło się do 3 ng/ml. T0,5 wynosi 1-4,5 h.

Reklama

Condyline - wskazania

Kłykciny kończyste.

Condyline - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci. Jednoczesne stosowanie innych preparatów zawierających podofilinę.

Condyline - ostrzeżenia

Aby uniknąć przypadkowego rozprzestrzenienia się preparatu na niezmienioną skórę, po naniesieniu na powierzchnię kłykcin, należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Dotyczy to zwłaszcza kłykcin umiejscowionych pod napletkiem. Należy unikać stosowania na rozległe powierzchnie, gdyż może to spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych reakcji toksycznych. Unikać kontaktu preparatu z oczami, ze zdrową skórą i błonami śluzowymi. Przypadkowy kontakt preparatu z błoną śluzową lub skórą otaczającą kłykciny może powodować miejscowe podrażnienie i (lub) owrzodzenie. Można temu zapobiec nanosząc na skórę - przed zastosowaniem preparatu - ochronną warstwę obojętnego kremu, wazeliny lub maści cynkowej.

Condyline - ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Ze względu na cytostatyczne działanie podofilotoksyny i jej ogólnoustrojowe wchłanianie po zastosowaniu miejscowym (zwłaszcza podczas leczenia kłykcin zlokalizowanych na dużej powierzchni) preparat może uszkadzać płód.

Condyline - efekty uboczne

Bardzo często: ból, rumień, owrzodzenie powierzchniowe (objawy występują zwykle w 2. lub 3. dobie leczenia, gdy rozpoczyna się martwica kłykciny). Niezbyt często: obrzęk, zapalenie żołędzi i napletka, u niektórych pacjentów z rozległymi kłykcinami zlokalizowanymi na wewnętrznej stronie napletka. Objawy miejscowe można złagodzić wdrażając na kilka dni leczenie przeciwzapalne, np. kortykosteroidem do stosowania miejscowego.

Condyline - dawkowanie

Miejscowo. Przy pomocy załączonego aplikatora należy nanieść preparat na kłykciny, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Stosować 2 razy na dobę przez 3 kolejne dni. Leczenie można powtarzać co tydzień przez okres nie dłuższy niż 5 kolejnych tygodni.

Condyline - uwagi

Nie wydaje się prawdopodobne, by stosowanie leku miało wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (brak danych klinicznych).

Pharmindex
<-- popup -->