Znajdź lek

Cortineff

Spis treści

Działanie

Octan 9-α-fluorohydrokortyzonu jest syntetycznym hormonem kory nadnerczy, fluorowaną pochodną hydrokortyzonu, o dużej aktywności mineralokortykoidowej. Stany zapalne nie są wskazaniem do stosowania fludrokortyzonu. Fludrokortyzon działa na cewkę dalszą kanalików nerkowych nasilając wchłanianie zwrotne sodu i retencję wody oraz zwiększenie wydalania potasu i jonów wodorowych. Fludrokortyzon może hamować czynność kory nadnerczy, aktywność grasicy i wydzielanie ACTH przez przysadkę. Może także nasilać odkładanie glikogenu w wątrobie, zmniejszać liczbę granulocytów eozynochłonnych, a także przy niedostatecznej podaży białka w pokarmie prowadzić do ujemnego bilansu azotowego. Po podaniu doustnym szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Fludrokortyzon jest hydrolizowany do niezestryfikowanego alkoholu. Po podaniu w postaci octanu tylko niezestryfikowany alkohol można oznaczyć we krwi. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 4-8 h. W 70-80% wiąże się z białkami osocza, głównie z frakcją globulin. W 80% wydalany jest z moczem, a pozostałe 20% innymi drogami.

Wskazania

Terapia zastępcza pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy w chorobie Addisona i leczenie zespołu nadnerczowo-płciowego z utratą soli.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fludrokortyzon lub którykolwiek inny składnik leku. Układowe zakażenia, jeśli nie zastosowano specyficznego leczenia.