Znajdź lek

Dalacin T

Spis treści

Działanie

Antybiotyk linkozamidowy w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Działa na Propionibacterium acnes, bakterie powodujące trądzik pospolity. Po wielokrotnym podaniu klindamycyny na skórę w stężeniu odpowiadającym 10 mg/ml klindamycyny w alkoholu izopropylowym i roztworze wodnym, obserwowano bardzo małą zawartość klindamycyny w osoczu (0-3 mg/ml) i mniej niż 0,2% dawki klindamycyny wykryto w moczu.

Wskazania

Leczenie miejscowe trądziku pospolitego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klindamycynę, linkomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Klindamycyna w postaci do stosowania miejscowego jest przeciwwskazana u pacjentów, u których w trakcie stosowania antybiotyków występowało zapalenie okrężnicy.