Debecylina

Spis treści

Debecylina - skład

1 fiolka zawiera 1 200 000 j.m. benzylopenicyliny benzatynowej lecytynowanej.

Debecylina - Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, pochodna penicyliny benzylowej o przedłużonym działaniu. Mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy ściany komórkowej. Jest wrażliwa na działanie beta-laktamazy. Zakres działania przeciwbakteryjnego preparatu in vitro obejmuje paciorkowce (z wyjątkiem Enterococcus), w tym Streptococcus pneumoniae, gronkowce (Staphylococcus spp., tylko szczepy beta-laktamazo-ujemne), Neisseria gonorrhoeae (tylko szczepy beta-laktamazo-ujemne), Neiseria meningitidis, Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Actinomyces bovis, Streptobacillus moniliformis, Listeria monocytogenes, Leptospira spp., Treponema pallidum. Oporność na działanie preparatu wykazują gronkowce wytwarzające penicylinazę (90-95%) wszystkich szczepów. Penicylina benzatynowa po podaniu domięśniowym wchłania się powoli. Maksymalne stężenie penicyliny w surowicy występuje po upływie 24 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 60%. Osiąga w krwi znacznie mniejsze stężenia niż benzylopenicylina, lecz jej działanie utrzymuje się do 4 tygodni. Wydala się głównie z moczem.

Debecylina - wskazania

Dorośli: zakażenia górnych dróg oddechowych wywołane przez paciorkowce, choroby weneryczne - kiła, zapobieganie nawrotom ostrych rzutów gorączki reumatycznej, zapaleniu wsierdzia, kłębuszkowemu zapaleniu nerek. Dzieciom podaje się wyłącznie w profilaktyce choroby reumatycznej i zapalenia wsierdzia.

Debecylina - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe. Nie wstrzykiwać w okolicę nerwu lub naczynia krwionośnego (wstrzyknięcie takie grozi poprzecznym zapaleniem nerwu z trwałym niedowładem lub martwica tkanek miękkich, odcinków kończyn dystalnych do miejsca wstrzyknięcia, co może prowadzić niekiedy do amputacji).

Debecylina - ostrzeżenia

Przed podaniem leku należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny, w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek. Wystąpienie biegunki w trakcie przyjmowania lub zaraz po odstawieniu antybiotyku może być oznaką rzekomobłoniastego zapalenia jelit - zaleca się odstawienie preparatu i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Długotrwałe leczenie może przyczynić się do nadmiernego rozwoju niewrażliwych bakterii lub grzybów.

Debecylina - ciąża

Preparat można podawać w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu w okresie karmienia piersią, gdyż lek w niewielkich ilościach przenika do mleka matki.

Debecylina - efekty uboczne

Zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie pracy serca, neutropenia, eozynofilia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, limfadenopatia, ból głowy, pobudzenie, drżenie, senność, splątanie, zaburzenia snu, poprzeczne zapalenie rdzenia, śpiączka, omamy, uczucie lęku przed śmiercią (zespół Hoigne), neuropatia, nieostre widzenie, ślepota, zaburzenia oddychania aż do bezdechu, hipoksja, nudności, wymioty, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, pęcherz neurogenny, krwiomocz, nefropatia, niewydolność nerek, bolesny wzwód, impotencja, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, obfite poty, zaburzenia stawowe, zapalenie okostnej, zaostrzenie zapalenia stawów, mioliza, rabdomioliza, spadek ciśnienia krwi, zakażenia drożdżakami z rodzaju Candida, ból, zaczerwienienie, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia (po wielokrotnych podaniach w ten sam miesień może pojawić się zwłóknienie oraz atrofia), objawy uczuleniowe w postaci dreszczy, gorączki, bólów mięśniowych, ostre reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, objawy choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy (występują rzadko i dotyczą z reguły pacjentów uczulonych na wiele alergenów lub u których występuje astma oskrzelowa, nieżyt naczynioruchowy błony śluzowej nosa, pokrzywka), reakcja Jarisch-Herxheimera (występująca na skutek bakteriolizy i objawiająca się gorączką, uczuciem ogólnego rozbicia oraz bólem głowy, występuje najczęściej podczas leczenia wczesnej kiły), pokrzywka, świąd, rumień, uogólnione zapalenie skóry, przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej i aminotransferaz.

Debecylina - interakcje

Probenecyd zwiększa stężenie oraz przedłuża okres półtrwania leku w surowicy krwi. Podawanie penicyliny z lekami o działaniu bakteriostatycznym (erytromycyna, tetracykliny) może zmniejszać bakteriobójcze działanie penicylin.

Debecylina - dawkowanie

Wyłącznie domięśniowo. Dorośli 1 200 000 j.m. do 2 400 000 j.m. jednorazowo lub w dawkach podawanych co 1-4 tygodni. Nie należy przekraczać dobowej dawki 2 400 000 j.m. Dzieci: 2-3 rż. 600 000 j.m. co 8-14 dni; 4-18 rż. 1 200 000 j.m. co 14-21 dni.

Debecylina - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju, ale po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku. Podczas długotrwałego leczenia (zwłaszcza przy zastosowaniu dużych dawek), wskazane jest okresowe kontrolowanie czynności nerek oraz układu krwiotwórczego. Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane osłabiające zdolność prowadzenia pojazdów, np. zaburzenia widzenia, senność, splątanie, omamy.

Pharmindex