Znajdź lek

Diprivan

Spis treści

Działanie

Krótko działający anestetyk dożylny. Początek działania jest szybki i wynosi około 30 s; wybudzenie po znieczuleniu jest zwykle szybkie. Mechanizm działania sedatywnego/anestetycznego propofolu polega na pozytywnej modulacji hamującej funkcji neurotransmitera GABA, wywieranej przez bramkowany ligandem receptor GABA-A. Farmakokinetykę propofolu po wstrzyknięciu pojedynczej dawki (bolus) lub po zakończeniu wlewu dożylnego opisuje trójkompartmentowy model otwarty. W pierwszej fazie charakterystyczna jest bardzo szybka dystrybucja (T0,5 2-4 min), następnie zachodzi szybka eliminacja (T0,5 30-60 min) i wolniejsza faza końcowa, w której następuje uwalnianie propofolu ze słabo ukrwionych tkanek. Wydalanie następuje głównie w wyniku procesów metabolicznych zachodzących w wątrobie, zależnych od przepływu krwi: sprzęgania propofolu i chinolu do nieaktywnych metabolitów, które są wydalane z moczem. Średni klirens propofolu jest znacząco niższy u noworodków <1 mies. (20 ml/kg/min), w porównaniu ze starszymi dziećmi (wiek od 4 mies. do 7 lat). Średni klirens propofolu u starszych dzieci po pojedynczym wstrzyknięciu 3 mg/kg mc wynosi: 37,5 ml/min/kg (wiek 4-24 mies.); 38,7 ml/min/kg (wiek 11-43 mies.); 48 ml/min/kg (wiek 1-3 lat); 28,2 ml/min/kg (wiek 4-7 lat), w porównaniu do 23,6 ml/min/kg u pacjentów dorosłych.

Wskazania

Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku >1 mż. Wywołanie uspokojenia z zachowaniem świadomości u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku >1 mż. poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym jako pojedynczy lek lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego. Sedacja pacjentów w wieku >16 lat podczas oddychania kontrolowanego, leczonych w oddziale intensywnej terapii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propofol, na soję lub orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Lek jest przeciwwskazany w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku ≤16 lat.