Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Diprolene

Spis treści

Reklama

Diprolene - skład

1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Preparat zawiera glikol propylenowy (E1520) oraz monostearynian glikolu propylenowego (E477).

Reklama

Diprolene - działanie

Preparat zawierający syntetyczny, fluorowany kortykosteroid o silnym działaniu miejscowym. Stosowany miejscowo wykazuje szybkie i długotrwałe działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe oraz obkurczające naczynia krwionośne. Może wchłaniać się przez nieuszkodzoną skórę. Jego wchłanianie przez skórę zależy od kilku czynników: zaawansowanie zakażenia, podłoże maści, powierzchnia skóry, na którą zastosowano lek, stan skóry, zastosowanie opatrunku okluzyjnego. Metabolizowany jest w wątrobie i wydalany z żółcią oraz z moczem.

Reklama

Diprolene - wskazania

Leczenie ostrych i ciężkich zmian zapalnych skóry pochodzenia alergicznego opornych na leczenie innymi kortykosteroidami, ciężkich zmian łuszczycowych oraz innych chorób reagujących na leczenie kortykosteroidami.

Reklama

Diprolene - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną dipropionian betametazonu, na inne kortykosteroidy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Trądzik różowaty. Trądzik pospolity. Zapalenie skóry wokół ust. Zakażenia bakteryjne, wirusowe (opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna) lub grzybicze skóry. Nie stosować na skórę twarzy, w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych oraz u dzieci do 12 lat.

Reklama

Diprolene - ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia podrażnienia lub nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku. W przypadku wystąpienia zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych należy zastosować odpowiednie leczenie, a jeśli leczenie nie okaże się skuteczne należy zaprzestać stosowania leku do czasu wyleczenia zakażenia. Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów o działaniu ogólnym (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy), zwłaszcza u niemowląt i dzieci. Należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, w dużych dawkach oraz długotrwale. W razie konieczności zastosowania leku w takich przypadkach, należy zachować szczególną ostrożność. Pacjenci długotrwale leczeni lub stosujący maść na duże powierzchnie ciała powinni być okresowo badani w celu wykluczenia zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy. W przypadku stwierdzenia zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy należy rozważyć zaprzestanie stosowania leku, zmniejszenie dawki lub zastosowanie innego, słabiej działającego kortykosteroidu. Unikać stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym i pieluchą (możliwość zwiększonego wchłaniania). Ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą (ryzyko nawrotu choroby spowodowane rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry). Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego (w tym podanie donosowe, wziewne i do oka) stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn zaburzeń widzenia, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Szczególnie ostrożnie stosować u dzieci, unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry. U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni do masy ciała, łatwiej niż u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy oraz wystąpienia działań niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju. Lek zawiera 100,0 mg glikolu propylenowego (E1520) oraz 20,0 mg monostearynianu glikolu propylenowego (E477) w każdym gramie maści, co odpowiada 1566 mg glikolu propylenowego na jednostkę (15 g tuba).

Reklama

Diprolene - ciąża

Preparat można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko. Nie należy stosować leku u kobiet ciężarnych długotrwale i w dużych dawkach. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub stosowania leku, biorąc pod uwagę korzyści leczenia dla matki.

Reklama

Diprolene - efekty uboczne

Obserwowano: zaczerwienienie i rumień w miejscu aplikacji, pieczenie, podrażnienie, swędzenie, tworzenie pęcherzyków, zapalenie mieszków włosowych, suchość skóry, nadmierne owłosienie, zmiany trądzikopodobne, odbarwienie skóry, zapalenie skóry wokół ust, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, macerację skóry, wtórne zakażenia, zanik skóry, rozstępy skórne, potówki. Ponadto mogą wystąpić ogólne działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów. Ogólne działania niepożądane występują przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania leku, stosowania na dużą powierzchnię skóry oraz stosowania u dzieci. Podczas stosowania kortykosteroidów obserwowano nieostre widzenie (częstość nieznana).

Diprolene - dawkowanie

Cienką warstwę maści nakładać 1-2 razy na dobę (zwykle rano lub rano i wieczorem) na zmienione chorobowo miejsca, tak aby pokryć całą chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Diprolene - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Advantan - na co, ulotka, działanie, dawkowanie
Cutivate
Elocom
Flucinar

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!