} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Diviseq

Spis treści

Reklama

Diviseq - skład

Opakowanie 28 tabl. składa się z 9 tabl. białych zawierających po 2 mg walerianianu estradiolu, 12 tabl. niebieskich zawierających po 2 mg walerianianu estradiolu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu oraz 7 tabl. różowych zawierających po 1 mg walerianianu estradiolu.

Reklama

Diviseq - działanie

Preparat przeznaczony do terapii sekwencyjnej, zawiera estrogen: 17β-estradiol - identyczny z ludzkim endogennym estradiolem oraz syntetyczną pochodną progesteronu: octan medroksyprogesteronu. Zawartość gestagenu znacząco zmniejsza ryzyko rozrostu endometrium u pacjentek z zachowaną macicą. Po podaniu doustnym estradiol osiąga stężenie maksymalne we krwi po 5-6 h od podania. Jest wydalany głównie z moczem w postaci siarczanów i glukuronianów, w niewielkim stopniu wydalany jest z kałem. Po podaniu doustnym octan medroksyprogesteronu szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 1-2 h od podania. Z białkami osocza wiąże się w ponad 90%. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z kałem i moczem.

Reklama

Diviseq - wskazania

Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie. Doświadczenia w stosowaniu leku u kobiet powyżej 65 rż. są ograniczone.

Reklama

Diviseq - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Rozpoznanie lub podejrzenie raka piersi, raka endometrium lub innego nowotworu estrogenozależnego. Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii. Nieleczony rozrost endometrium. Czynna lub w wywiadzie choroba zakrzepowa-zatorowa żył (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Czynna lub świeżo przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic (dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego). Ciężka choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, do czasu aż wyniki testów oceniających czynność wątroby powrócą do normy. Porfiria.

Reklama

Diviseq - ostrzeżenia

Preparat nie powinien być stosowany u pacjentek z galaktozemią, niedoborem laktazy typu Lapp, glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania. Ostrożnie stosować (z zachowaniem regularnych kontroli) u pacjentek, u których rozpoznano jedno z niżej wymienionych zaburzeń lub, u których stany te wystąpiły w przeszłości: mięśniaki macicy, endometrioza, choroba zakrzepowo-zatorowa lub czynniki zwiększające ryzyko jej wystąpienia, czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych (np. rak piersi w wywiadzie rodzinnym), nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności wątroby (np. gruczolak wątroby), cukrzyca przebiegająca ze zmianami lub bez zmian naczyniowych, kamica pęcherzyka żółciowego, migrena lub bóle głowy o znacznym nasileniu, toczeń rumieniowaty układowy, rozrost błony śluzowej macicy w wywiadzie, padaczka, astma, otoskleroza. Należy uważnie obserwować pacjentki z niewydolnością krążenia lub niewydolnością nerek podczas stosowania preparatu. W następujących przypadkach leczenie należy natychmiast przerwać: żółtaczka lub pogorszenie czynności wątroby, znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, nawrót migrenowych bólów głowy, ciąża. Podczas terapii zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz choroby zakrzepowo-zatorowej żył, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania HTZ oraz ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. Podczas długotrwałej terapii zwiększa się ryzyko wystąpienia raka piersi, ryzyko rozrostu błony śluzowej macicy i rozwoju raka endometrium. U kobiet po histerektomii długotrwałe stosowanie estrogenów (powyżej 5 lat) zwiększa ryzyko raka jajnika. U pacjentek z hipertriglicerydemią może zwiększyć się ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki.

Reklama

Diviseq - ciąża

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Reklama

Diviseq - efekty uboczne

Najczęściej występują nieregularne krwawienia lub plamienia z dróg rodnych oraz ból piersi. Często mogą wystąpić: powiększenie mięśniaków macicy, zwiększenie masy ciała, depresja, niepokój, zaburzenia snu, zaburzenia libido, ból i zawroty głowy, nadciśnienie tętnicze, nudności, ból brzucha, wzdęcie, zespół napięcia przedmiesiączkowego oraz obrzęki. Niezbyt często mogą wystąpić: drożdżyca pochwy, migrena, niestrawność, wymioty, biegunka, zaparcie, zmiana aktywności enzymów wątrobowych, choroby pęcherzyka żółciowego oraz kurcze kończyn dolnych. Rzadko mogą wystapić: hirsutyzm, kołatanie serca, choroba zakrzepowo-zatorowa żył, łysienie, wysypka, świąd. Obserwowano również łagodne i złośliwe nowotwory estrogenozależne (np. rak endometrium, rak piersi), zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, ostudę, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamicę naczyniową oraz zwiększone ryzyko wystąpienia otępienia u kobiet, które rozpoczną leczenie złożonymi preparatami estrogenowo-progestagenowymi w sposób ciągły w wieku powyżej 65 rż.

Diviseq - interakcje

Leki zwiększające aktywność enzymów wątrobowych, takie jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), rifampicyna, rifabutyna, newirapina, efawirenz mogą osłabiać działanie estrogenów. Ritonawir i nelfinawir zastosowane w połączeniu z hormonami steroidowymi nasilają ich działanie. Preparaty ziołowe zawierające dziurawiec mogą nasilać metabolizm estrogenów i progestagenów.

Diviseq - dawkowanie

Doustnie: 1 tabl. dziennie przez kolejnych 28 dni, zgodnie z numeracją na opakowaniu. Kolejny cykl leczenia należy rozpocząć następnego dnia po zużyciu opakowania. W czasie leczenia, krwawienie z odstawienia występuje zazwyczaj pomiędzy 22 a 28 dniem cyklu lub kilka dni przed 22 dniem cyklu.
W przypadku nieprzyjęcia w odpowiednim czasie tabletki: gdy nie upłynęło więcej niż 12 h od czasu, w którym tabletka powinna zostać przyjęta należy przyjąć ją jak najszybciej, jeżeli upłynęło więcej niż 12 h tabletkę należy pominąć.
U pacjentek niestosujących HTZ lub u pacjentek leczonych dotychczas w sposób ciągły złożony stosowanie preparatu można rozpocząć dowolnego dnia. U pacjentek leczonych dotychczas w sposób ciągły sekwencyjny stosowanie preparatu należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu wcześniejszego cyklu leczenia.

Diviseq - uwagi

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem terapii należy przeprowadzić pełen wywiad lekarski, uwzględniający obciążenia rodzinne, badanie ginekologiczne oraz rozważyć wszystkie przeciwwskazania i środki ostrożności dotyczące stosowania preparatu. W trakcie leczenia należy regularnie wykonywać badania lekarskie oraz odpowiednie badania dodatkowe (m.in. mammografię), dostosowując ich częstość i rodzaj do konkretnego przypadku. Przed planowanym, długotrwałym unieruchomieniem po leczeniu operacyjnym (zwłaszcza po zabiegach w obrębie jamy brzusznej lub z zakresu ortopedii kończyn dolnych), należy rozważyć przejściowe przerwanie stosowania preparatu na 4-6 tyg. przed zabiegiem.


Podobne leki
Cyclo-Progynova - skład i działanie. Jak długo stosować?
Divina
Estracomb TTS
Femoston

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!