Diviseq

Reklama

Działanie

Preparat przeznaczony do terapii sekwencyjnej, zawiera estrogen: 17β-estradiol - identyczny z ludzkim endogennym estradiolem oraz syntetyczną pochodną progesteronu: octan medroksyprogesteronu. Zawartość gestagenu znacząco zmniejsza ryzyko rozrostu endometrium u pacjentek z zachowaną macicą. Po podaniu doustnym estradiol osiąga stężenie maksymalne we krwi po 5-6 h od podania. Jest wydalany głównie z moczem w postaci siarczanów i glukuronianów, w niewielkim stopniu wydalany jest z kałem. Po podaniu doustnym octan medroksyprogesteronu szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 1-2 h od podania. Z białkami osocza wiąże się w ponad 90%. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z kałem i moczem.

Wskazania

Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie. Doświadczenia w stosowaniu leku u kobiet powyżej 65 rż. są ograniczone.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Rozpoznanie lub podejrzenie raka piersi, raka endometrium lub innego nowotworu estrogenozależnego. Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii. Nieleczony rozrost endometrium. Czynna lub w wywiadzie choroba zakrzepowa-zatorowa żył (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Czynna lub świeżo przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic (dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego). Ciężka choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, do czasu aż wyniki testów oceniających czynność wątroby powrócą do normy. Porfiria.

Środki ostrożności

Preparat nie powinien być stosowany u pacjentek z galaktozemią, niedoborem laktazy typu Lapp, glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania. Ostrożnie stosować (z zachowaniem regularnych kontroli) u pacjentek, u których rozpoznano jedno z niżej wymienionych zaburzeń lub, u których stany te wystąpiły w przeszłości: mięśniaki macicy, endometrioza, choroba zakrzepowo-zatorowa lub czynniki zwiększające ryzyko jej wystąpienia, czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych (np. rak piersi w wywiadzie rodzinnym), nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności wątroby (np. gruczolak wątroby), cukrzyca przebiegająca ze zmianami lub bez zmian naczyniowych, kamica pęcherzyka żółciowego, migrena lub bóle głowy o znacznym nasileniu, toczeń rumieniowaty układowy, rozrost błony śluzowej macicy w wywiadzie, padaczka, astma, otoskleroza. Należy uważnie obserwować pacjentki z niewydolnością krążenia lub niewydolnością nerek podczas stosowania preparatu. W następujących przypadkach leczenie należy natychmiast przerwać: żółtaczka lub pogorszenie czynności wątroby, znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, nawrót migrenowych bólów głowy, ciąża. Podczas terapii zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz choroby zakrzepowo-zatorowej żył, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania HTZ oraz ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. Podczas długotrwałej terapii zwiększa się ryzyko wystąpienia raka piersi, ryzyko rozrostu błony śluzowej macicy i rozwoju raka endometrium. U kobiet po histerektomii długotrwałe stosowanie estrogenów (powyżej 5 lat) zwiększa ryzyko raka jajnika. U pacjentek z hipertriglicerydemią może zwiększyć się ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Najczęściej występują nieregularne krwawienia lub plamienia z dróg rodnych oraz ból piersi. Często mogą wystąpić: powiększenie mięśniaków macicy, zwiększenie masy ciała, depresja, niepokój, zaburzenia snu, zaburzenia libido, ból i zawroty głowy, nadciśnienie tętnicze, nudności, ból brzucha, wzdęcie, zespół napięcia przedmiesiączkowego oraz obrzęki. Niezbyt często mogą wystąpić: drożdżyca pochwy, migrena, niestrawność, wymioty, biegunka, zaparcie, zmiana aktywności enzymów wątrobowych, choroby pęcherzyka żółciowego oraz kurcze kończyn dolnych. Rzadko mogą wystapić: hirsutyzm, kołatanie serca, choroba zakrzepowo-zatorowa żył, łysienie, wysypka, świąd. Obserwowano również łagodne i złośliwe nowotwory estrogenozależne (np. rak endometrium, rak piersi), zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, ostudę, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamicę naczyniową oraz zwiększone ryzyko wystąpienia otępienia u kobiet, które rozpoczną leczenie złożonymi preparatami estrogenowo-progestagenowymi w sposób ciągły w wieku powyżej 65 rż.

Interakcje

Leki zwiększające aktywność enzymów wątrobowych, takie jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), rifampicyna, rifabutyna, newirapina, efawirenz mogą osłabiać działanie estrogenów. Ritonawir i nelfinawir zastosowane w połączeniu z hormonami steroidowymi nasilają ich działanie. Preparaty ziołowe zawierające dziurawiec mogą nasilać metabolizm estrogenów i progestagenów.

Dawkowanie

Doustnie: 1 tabl. dziennie przez kolejnych 28 dni, zgodnie z numeracją na opakowaniu. Kolejny cykl leczenia należy rozpocząć następnego dnia po zużyciu opakowania. W czasie leczenia, krwawienie z odstawienia występuje zazwyczaj pomiędzy 22 a 28 dniem cyklu lub kilka dni przed 22 dniem cyklu.
W przypadku nieprzyjęcia w odpowiednim czasie tabletki: gdy nie upłynęło więcej niż 12 h od czasu, w którym tabletka powinna zostać przyjęta należy przyjąć ją jak najszybciej, jeżeli upłynęło więcej niż 12 h tabletkę należy pominąć.
U pacjentek niestosujących HTZ lub u pacjentek leczonych dotychczas w sposób ciągły złożony stosowanie preparatu można rozpocząć dowolnego dnia. U pacjentek leczonych dotychczas w sposób ciągły sekwencyjny stosowanie preparatu należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu wcześniejszego cyklu leczenia.

Reklama

Uwagi

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem terapii należy przeprowadzić pełen wywiad lekarski, uwzględniający obciążenia rodzinne, badanie ginekologiczne oraz rozważyć wszystkie przeciwwskazania i środki ostrożności dotyczące stosowania preparatu. W trakcie leczenia należy regularnie wykonywać badania lekarskie oraz odpowiednie badania dodatkowe (m.in. mammografię), dostosowując ich częstość i rodzaj do konkretnego przypadku. Przed planowanym, długotrwałym unieruchomieniem po leczeniu operacyjnym (zwłaszcza po zabiegach w obrębie jamy brzusznej lub z zakresu ortopedii kończyn dolnych), należy rozważyć przejściowe przerwanie stosowania preparatu na 4-6 tyg. przed zabiegiem.

Pharmindex