} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Donecept

Donecept to lek stosowany w celu leczenia objawów otępienia u osób, u których rozpoznano łagodną do średnio ciężkiej postaci choroby Alzheimera.
Spis treści

Reklama

Donecept - wskazania

Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Reklama

Donecept - skład

Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu. Lek zawiera laktozę.

Reklama

Donecept - dawkowanie

Dorośli/ pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa produktu to 5 mg, podawana raz na dobę. Produkt Donepex powinno się przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem.

Dawkę 5 mg na dobę powinno się utrzymywać przez okres co najmniej 1 miesiąca, po to, by móc ocenić skuteczność kliniczną produktu oraz by uzyskać stężenie stacjonarne donepezylu w surowicy.

Po ocenie skuteczności leczenia dawką 5 mg na dobę przez miesiąc, dawkę produktu Donepex można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę.

Dawki donepezylu większe niż 10 mg na dobę nie były przebadane klinicznie.

Po przerwaniu leczenia widoczne jest stopniowe cofanie się korzystnych efektów działania donepezylu. Nie ma dowodów na występowanie efektu z odbicia po nagłym przerwaniu leczenia.

Dzieci

Produkt Donepex nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu, u pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania, jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

W związku z możliwym wystąpieniem dużych stężeń leku u pacjentów z łagodną bądź umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta.

Brak danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Reklama

Donecept - interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :

 • Bisocard

Reklama

Donecept - działania niepożądane

Wśród objawów niepożądanych związanych z podawaniem chlorowodorku donepezylu najczęściej obserwowano biegunkę, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Poniżej przedstawiono zaobserwowane objawy niepożądane, pogrupowane według układów narządowych i częstości występowania.

Częstość występowania działań niepożądanych: częste (> =1/100, < 1/10), niezbyt częste (> =1/1000, < 1/100), rzadkie (> =1/10000, < 1/1000).

 • Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częste: przeziębienia.

 • Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częste: anoreksja.

 • Zaburzenia psychiczne

Częste: omamy**, pobudzenie**, agresywne zachowanie**.

 • Zaburzenia układu nerwowego

Częste: omdlenia*, zawroty głowy, bezsenność.

Niezbyt częste: napady padaczkowe*.

Rzadkie: objawy pozapiramidowe

 • Zaburzenia serca

Niezbyt częste: bradykardia.

Rzadkie: blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy.

 • Zaburzenia żołądka i jelit

Częste: biegunka, wymioty, nudności, zaburzenia żołądkowe.

Niezbyt częste: krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadkie: zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***.

 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częste: wysypka, świąd.

 • Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częste: skurcze mięśni.

 • Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częste: nietrzymanie moczu.

 • Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częste: ból głowy, uczucie zmęczenia, bóle.

 • Badania diagnostyczne

Niezbyt częste: nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy.

 • Urazy i zatrucia

Częste: wypadki

*Należy rozważyć możliwość wystąpienia bloku serca lub zahamowania zatokowego.

**Po zredukowaniu dawki bądź odstawieniu produktu, pacjenci przestali się uskarżać na te objawy.

***Należy rozważyć odstawienie produktu Donepex w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby.


Podobne leki
Aricept
Exelon
Yasnal
Donepex

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!