Znajdź lek

Ethambutol Teva

Spis treści

Działanie

Chemioterapeutyk działający bakteriostatycznie na Mycobacterium tuberculosis. Hamuje wzrost niektórych prątków atypowych, będących przyczyną mykobakterioz, np. Mycobacterium kansasii. Działa na postaci wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe prątków. Pierwotna oporność na lek dotyczy około 1% pacjentów. Etambutol dobrze przenika do wielu tkanek i narządów. W płucach może osiągać stężenia 5-9 razy większe niż w surowicy krwi. W stanie zapalnym opon mózgowo-rdzeniowych stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym wynoszą 10-50% stężenia leku w surowicy. Jeżeli etambutol podawany jest jako lek pojedynczy, oporność prątków in vitro narasta szybko w sposób skokowy. Nie wykazano oporności krzyżowej etambutolu i innych leków tuberkulostatycznych. Jednoczesne stosowanie z izoniazydem opóźnia pojawienie się oporności. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi 80%. Osiąga maksymalne stężenie we krwi po 2-4 h. Wiąże się z białkami osocza w 20-30%. Metabolizowany jest w wątrobie do pochodnych kwasu dikarboksylowego. Większość podanej dawki wydala się w ciągu 24 h z moczem w postaci niezmienionej, 8-15% w postaci nieczynnych metabolitów. Około 20-22% początkowej dawki wydalane jest z kałem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 3-4 h, w niewydolności nerek jest wydłużony do 8 h.

Wskazania

W skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi: gruźlica płuc i opłucnej (zakażenia pierwotne i wtórne); gruźlica pozapłucna (opon mózgowo-rdzeniowych, kości i stawów, narządów moczowopłciowych, zwojów nerwowych). Lek może być stosowany tylko w leczeniu gruźlicy wywołanej przez drobnoustroje wrażliwe na etambutol.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zapalenie nerwu wzrokowego. Ciężka niewydolność nerek. Pacjenci, od których nie można uzyskać informacji o występujących zaburzeniach widzenia (np. osoby nieprzytomne). Dzieci poniżej 13 lat. Ciąża.