Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Etiagen XR

Spis treści

Reklama

Etiagen XR - wskazania

Leczenie schizofrenii. Leczenie zaburzenie afektywnego dwubiegunowego: leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; leczenie epizodów dużej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; zapobieganie nawrotom objawów u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, u których kwetiapina wykazuje skuteczność w leczeniu epizodów manii lub depresji. Leczenie epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z dużą depresją (MDD), jako terapia wspomagająca, jeśli odpowiedź na monoterapię przeciwdepresyjną była mniej niż optymalna. Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa kwetiapiny.

Reklama

Etiagen XR - uwagi


Podobne leki
Klozapol
Leponex
Seroquel - skład i działanie. Co to jest?
Zyprexa

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!