Ezetrol

Reklama

Działanie

Lek zmniejszający stężenie lipidów, który wybiórczo hamuje wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych w jelitach. Ezetymib wiąże się z rąbkiem szczoteczkowym jelita cienkiego i hamuje wchłanianie cholesterolu. Prowadzi to do zmniejszenia ilości cholesterolu transportowanego do wątroby. Celem działania ezetymibu na poziomie molekularnym jest nośnik steroli, białko Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), które odgrywa rolę w wychwytywaniu cholesterolu i fitosteroli w jelicie. Ze względu na różne mechanizmy działania ezetymibu i statyn możliwe jest uzupełniające się działanie zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi. Po podaniu doustnym ezetymib jest szybko wchłaniany i w znacznym stopniu sprzęgany z kwasem glukuronowym do farmakologicznie czynnego glukuronianu ezetymibu. Metabolizowany jest przede wszystkim w jelicie cienkim i w wątrobie, a następnie wydalany z żółcią. Średnie maksymalne stężenie we krwi glukuronianu ezetymibu występuje w ciągu 1-2 h, a ezetymibu w ciągu 4-12 h. Ezetymib i glukuronian ezetymibu wiążą się z białkami osocza odpowiednio w 99,7% i 88-92%. Zarówno ezetymib, jak i glukuronian ezetymibu są powoli wydalane z osocza. Stwierdzono znaczne krążenie jelitowo-wątrobowe tych substancji. T0,5 ezetymibu i jego glukuronianu wynosi ok. 22 h. Lek wydalany jest w 78% z kałem i w 11% z moczem.

Wskazania

Hipercholesterolemia pierwotna: w skojarzeniu ze statyną, jako lek wspomagający dietę u pacjentów, u których nie jest możliwe odpowiednie zmniejszenie stężenia lipidów przy zastosowaniu samej statyny oraz w monoterapii jako lek wspomagający dietę u pacjentów, u których stosowanie statyny jest niewskazane lub lek ten nie jest tolerowany. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: w skojarzeniu ze statyną jako lek wspomagający dietę. Pacjenci mogą także stosować inne dodatkowe metody leczenia (np.: aferezę LDL). Homozygotyczna sitosterolemia: jako lek wspomagający dietę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. W przypadku stosowania preparatu ze statyną należy zapoznać się z ChPL danego produktu leczniczego. Preparat w skojarzeniu ze statyną przeciwwskazany jest u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym, utrzymującym się podwyższeniem aktywności aminotransferaz w surowicy krwi. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w skojarzeniu ze statyną u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Środki ostrożności

Jeżeli podejrzewany jest rozwój miopatii na podstawie objawów ze strony mięśni lub zostanie ona potwierdzona zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (CK) przekraczającym 10 razy górną granicę wartości prawidłowych, należy przerwać stosowanie preparatu Ezetrol, statyn i wszelkich innych leków. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (nie są znane skutki długotrwałego stosowania preparatu w tej grupie pacjentów). Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować leku.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących stosowania w okresie ciąży. Lek można stosować w ciąży jedynie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie laktacji. Stosowanie preparatu w skojarzeniu ze statyną w okresie ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

Działania niepożądane

Działanie niepożądane obserwowane podczas badań klinicznych występujące często; monoterapia: ból głowy, ból brzucha, biegunka, wzdęcia, uczucie zmęczenia; w skojarzeniu ze statyną: ból głowy, ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności, ból mięśni, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy; w skojarzeniu z fenofibratem: ból brzucha. Działania niepożądane występujące niezbyt często; monoterapia: zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności CPK we krwi, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby; kaszel; niestrawność, GERD, nudności; bóle stawów, kurcze mięśni, ból karku; zmniejszenie apetytu; nagłe zaczerwienie twarzy; nadciśnienie tętnicze; bóle w klatce piersiowej. W skojarzeniu ze statyną: parestezje, suchość w ustach, zapalenie żołądka, świąd, wysypka, pokrzywka; ból pleców, osłabienie mięśni, bóle kończyn; osłabienie, obrzęki obwodowe. Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu preparatu do obrotu (częstość nieznana): trombocytopenia; zawroty głowy, parestezje; duszność; zapalenie trzustki, zaparcie; rumień wielopostaciowy; bóle mięśni, miopatia/rabdomioliza; osłabienie; reakcje nadwrażliwości jak wysypka, pokrzywka, anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy; zapalenie wątroby, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego; depresja.

Interakcje

Ezetymib nie indukuje enzymów z grupy cytochromu P450. Nie obserwowano znamiennych interakcji pomiędzy ezetymibem a lekami metabolizowanym przez P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9, 3A4 oraz N-acetylotransferazę. Ezetymib nie ma wpływu na parametry farmakokinetyczne dapsonu, dekstrometorfanu, digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych (zawierających etynyloestradiol lub lewonorgestrel), glipizydu, tolbutamidu, midazolamu. Cymetydyna nie ma wpływu na biodostępność ezetymibu. Jednocześnie przyjmowane leki zobojętniające zmniejszają szybkość wchłaniania ezetymibu (nie jest to znamienne klinicznie), nie mają wpływu na jego biodostępność. Jednoczesne podawanie cholestyraminy zmniejsza AUC ezetymibu całkowitego o ok. 55%. Efekt zwiększonej redukcji stężenia cholesterolu po dołączeniu preparatu Ezetrol do cholestyraminy może ulec osłabieniu w wyniku tej interakcji. Przy jednoczesnym stosowaniu Ezetrolu i fenofibratu istnieje ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej i chorób pęcherzyka żółciowego. W przypadku podejrzenia kamicy żółciowej wskazane są badania pęcherzyka żółciowego, a leczenie należy przerwać. Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania ezetymibu w skojarzeniu z innymi fibratami. Nie stwierdzono znamiennych interakcji farmakokinetycznych podczas stosowania preparatu ze statynami: atorwastatyną, symwastatyną, prawastatyną, lowastatyną, fluwastatyną, rozuwastatyną. Należy zachować ostrożność na początku stosowania preparatu u pacjentów przyjmujących cyklosporynę. Należy monitorować stężenia cyklosporyny u pacjentów przyjmujących jednocześnie Ezetrol i cyklosporynę. Przy stosowaniu ezetymibu z warfaryną lub inną substancją przeciwzakrzepową z grupy pochodnych kumaryny, należy odpowiednio monitorować wartości INR.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 10 mg raz na dobę o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. Preparat należy przyjmować co najmniej 2 h przed lub 4 h po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe. Przy stosowaniu preparatu w połączeniu ze statyną należy stosować wskazaną dawkę początkową lub już ustaloną wyższą dawkę danej statyny. Nie jest wymagane dostosowanie dawki produktu leczniczego dla osób w wieku podeszłym.Dzieci i młodzież w wieku poniżej 6 lat, 6 lat i powyżej: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności ezetymibu. Jeśli produkt leczniczy Ezetrol jest podawany w skojarzeniu ze statyną, dawkowanie statyny u dzieci należy omówić z lekarzem.

Reklama

Uwagi

Przed i w trakcie leczenia pacjent powinien stosować dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi. W przypadku jednoczesnego stosowania preparatu Ezetrol i statyny należy przeprowadzać testy czynnościowe wątroby przed rozpoczęciem leczenia oraz postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi danej statyny. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że zgłaszano występowanie zawrotów głowy.

Pharmindex