Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Feiba Tim 4 Immuno

Spis treści

Reklama

Feiba Tim 4 Immuno - skład

Aktywność preparatu jest zawsze podana na opakowaniu. 1 jednostka odpowiada ilości aktywowanego kompleksu protrombiny, który w przypadku obecności inhibitora czynnika VIII lub niedoboru tego czynnika skoryguje czas częściowej tromboplastyny do 35 sekund.

Reklama

Feiba Tim 4 Immuno - działanie

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny, uzyskany z puli zlewanego osocza od wielu zdrowych i kontrolowanych pod względem nosicielstwa (HBV, HCV i HIV 1) dawców. W celu eliminacji ewentualnych wirusów i zmniejszenia ryzyka zakażenia stosuje się dodatkową cieplną inaktywację wirusów w preparacie (steam). Dokładny mechanizm działania nie został wyjaśniony. FEIBA (Factor Eight Inhibitory Bypassing Activity) omija działanie inhibitora czynnika VIII. Chociaż substancje odpowiedzialne za efekt kliniczny nie zostały dokładnie zidentyfikowane, wiadomo, że preparat ten zawiera aktywatory i prekursory czynników krzepnięcia zaspołu protrombiny (zależne od witaminy K), w tym aktywowany czynnik VII i czynnik X.

Feiba Tim 4 Immuno - wskazania

Stosowanie FEIB'y jest wskazane jedynie u chorych z wysokim mianem inhibitora czynnika VIII powyżej 10 jednostek Bethesda/ml w przypadku wylewów i krwawień. Preparat powinno się podawać po uprzedniej konsultacji z lekarzem mającym doświadczenie w jego stosowaniu. Nie zawsze uzyskuje się dobry efekt kliniczny. Niewystarczające działanie obserwuje się zazwyczaj w przypadku masywnych krwawień pooperacyjnych. Preparat jest stosowany najczęściej u chorych na hemofilię A z inhibitorem czynnika VIII (10-15% wszystkich chorych na hemofilię w Polsce) jak i u chorych z nabytym inhibitorem czynnika VIII. Stosowano go również u chorych z masywnymi krwawieniami i obecnością inhibitorów czynnika IX.

Reklama

Feiba Tim 4 Immuno - przeciwwskazania

Chorzy z dużym ryzykiem choroby zatorowo - zakrzepowej (zawał serca itp.) mogą otrzymywać ten preparat tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.

Reklama

Feiba Tim 4 Immuno - efekty uboczne

Powikłania zatorowo zakrzepowe szczególnie po bardzo dużych dawkach leku. Mniej groźne objawy uboczne: uczucie rozbicia, gorączka, pokrzywka, nudności i dreszcze. Zapobiec im można podając przed wlewem środki przeciwhistaminowe i steroidy. Preparat ten może niekiedy wywołać spadek ciśnienia krwi. Wyjątkowwej ostrożności wymaga stosowanie preparatu u noworodków i u osób z niewydolnością wątroby. Metody inaktywacji wirusów, podobnie, jak w przypadku preparatów czynnika VIII i IX nie w pełni eliminują ryzyko przeniesienia chorób wirusowych.

Reklama

Feiba Tim 4 Immuno - interakcje

Razem z preparatem nie powinno stosować się środków antyfibrynolitycznych np. EACA, z powodu zwiększenia ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych.

Reklama

Feiba Tim 4 Immuno - dawkowanie

Leczenie zawsze dostosowuje się do konkretnej sytuacji klinicznej, biorąc pod uwagę najwyższe i aktualne wartości miana inhibitora. Najczęściej zaleca się podawanie 50-100 j.m./kg m.c., jednak nie więcej niż 200 j.m./kg m.c. W celu odpowiedniego przygotowania preparatu do wstrzyknięcia, należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta. Nie ma metody, która pozwala na obiektywne laboratoryjne monitorowanie leczenia. W ocenie skuteczności preparatu kierujemy sie przede wszystkim objawami klinicznymi (ustępowanie krwawienia). Dlatego w przypadkach masywnych krwawień zagrażających życiu lub konieczności przeprowadzenia zabiegu leczenie powinno być prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu FEIB'y.

Feiba Tim 4 Immuno - uwagi


Podobne leki
Immunate™ Stim Plus
NovoSeven
Prothromplex Total NF
Beriplex P/N

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!