Fenistil

Spis treści

Fenistil - Skład

1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 1 mg maleinianu dimetyndenu.

Fenistil - Działanie

Lek przeciwhistaminowy - antagonista receptorów histaminowych H<sub>1</sub>. Znacznie zmniejsza nadmierną przepuszczalność naczyń włosowatych, związaną z reakcją nadwrażliwości typu wczesnego. Wywiera działanie przeciwkininowe oraz słabe działanie cholinolityczne i uspokajające. Działanie leku rozpoczyna się po 30-60 min od podania i utrzymuje przez 8-12 h. Stężenie maksymalne we krwi po podaniu w postaci roztworu występuje po około 2 h. Dimetinden wiąże się w 90% z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z żółcią i moczem, głównie w postaci metabolitów. T<sub>0,5</sub> po podaniu w postaci roztworu wynosi 6 h.

Reklama

Fenistil - Wskazania

Leczenie objawowe chorób alergicznych - skóry: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego; układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej nosa sezonowe (katar sienny) i alergiczne. Leczenie objawowe alergii pokarmowych oraz polekowych, jak również: łagodzenie świądu towarzyszącego chorobom zakaźnym (np. ospie). Łagodzenie objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz w zapobieganiu reakcjom alergicznym występującym podczas leczenia odczulającego.

Fenistil - Przeciwskazania

<b></b>Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Noworodki do ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie urodzone.

Fenistil - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z jaskrą lub z zatrzymaniem moczu spowodowanym np. rozrostem gruczołu krokowego. Tak jak w przypadku wszystkich antagonistów receptorów H<sub>1 </sub>i H<sub>2</sub> należy zachować ostrożność u pacjentów chorych na epilepsję. Zaobserwowano, że u małych dzieci leki przeciwhistaminowe mogą wywoływać pobudzenie. Stosowanie leków przeciwhistaminowych u niemowląt w 1. rż, wymaga szczególnej ostrożności i bezpośredniej kontroli lekarskiej - silne działanie uspokajające wywoływane przez te leki może wiązać się z incydentami bezdechu podczas snu.

Fenistil - Ciąża

W okresie ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią. W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu preparatu na płodność.

Fenistil - Efekty uboczne

Bardzo często: zmęczenie. Często: senność. Rzadko: pobudzenie, bóle głowy, zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, suchość w jamie ustnej, suchość w gardle. Bardzo rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne, w tym obrzęk twarzy, obrzęk gardła, wysypka, skurcze mięśni i duszność.

Fenistil - Interakcje

Lek może nasilać działanie leków działających na OUN (leki nasenne, leki uspokajające, skopolamina, alkohol). Jednoczesne podawanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) może nasilać przeciwcholinergiczne działanie lekówprzeciwhistaminowych, a także ich hamujący wpływ na OUN - nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i leki antycholinergiczne (np. leki rozszerzające oskrzela, leki spasmolityczne działające na układ pokarmowy, leki rozszerzające źrenice, urologiczne leki przeciwmuskarynowe) stosowane jednocześnie z lekami antyhistaminowymi mogą nasilać działanie przeciwmuskarynowe wywołując ryzyko zaostrzenia jaskry i zatrzymania moczu. W celu zmniejszenia depresji OUN i ewentualnego nasilenia działania leków, prokarbazyna i leki przeciwhistaminowe należy stosować ostrożnie.

Fenistil - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 3 razy na dobę po 20-40 kropli (tj. 3-6 mg/dobę w 3 równych dawkach podzielonych). U pacjentów ze skłonnością do senności należy stosować 40 kropli przed snem i 20 kropli podczas śniadania. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: 0,1 mg/kg masy ciała/dobę tj. 2 krople na kg masy ciała na dobę, podana w 3 dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Maksymalna dwaka dobowa u dzieci w wieku 1 miesiąc – 1 rok: 1,5 mg (30 kropli), 1 –3 lata: 2,25 mg (45 kropli), 3 –12 lat: 3 mg (60 kropli). Lek należy stosować u niemowląt od 1. miesiąca do ukończenia 1. rż. oraz u dzieci poniżej 6 lat tylko na zlecenie lekarza i jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności zastosowania leczenia przeciwhistaminowego. <u>Sposób podania.</u> Jeżeli niemowlę jest karmione butelką, to lek należy dodawać do butelki z ciepłym pokarmem bezpośrednio przed karmieniem. Jeśli niemowlę jest karmione łyżeczką, krople można podawać nierozcieńczone, na małej łyżeczce do herbaty.

Fenistil - Uwagi

Lek może pogarszać sprawność psychofizyczną u niektórych pacjentów. Należy zachować ostrożność podając lek osobom, które muszą prowadzić pojazdy mechaniczne lub wykonują inne czynności wymagające skupienia (np. obsługa urządzeń mechanicznych).

Pharmindex
<-- popup -->