Znajdź lek

Fenoterol Teva

Spis treści

Działanie

Sympatykomimetyk pobudzający receptory β2-adrenergiczne o silnym działaniu tokolitycznym. Po podaniu dożylnym działanie fenoterolu rozpoczyna się w ciągu kilku min, maksymalną skuteczność osiąga po ok. 10 min i utrzymuje się przez 4-8 h. Wydalany jest w postaci nieaktywnych metabolitów z moczem i kałem. T0,5 wynosi 6-7 h.

Wskazania

Do krótkoterminowego prowadzenia niepowikłanego porodu przedwczesnego. Zastosowanie do hamowania porodu w okresie od 22 do 37 tyg. ciąży u pacjentek bez jakichkolwiek ogólnomedycznych lub położniczych przeciwwskazań do stosowania terapii tokolitycznej. Zastosowanie doraźne w stanach nagłych w określonych warunkach

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fenoterol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Tyreotoksykoza. Zaburzenia czynności serca z przyspieszaniem rytmu (tachykardia). Zespół WPW. Zapalenie mięśnia sercowego. Wady zastawki dwudzielnej. Zawał mięśnia sercowego Zespół ucisku żyły głównej dolnej. Jaskra. Niewyrównana cukrzyca. Hipokaliemia. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Przeciwwskazane jest stosowanie leku w następujących sytuacjach: w terapii tokolitycznej u pacjentek z uprzednio występującą chorobą niedokrwienną serca lub u pacjentek z istotnymi czynnikami ryzyka wystąpienia niedokrwiennej choroby serca; w każdej sytuacji występującej przed 22 tyg. ciąży; w sytuacji poronienia zagrażającego w 1. i 2. trymestrze ciąży; w każdym stanie (chorobie) matki lub płodu, w których przedłużanie trwania ciąży stanowi zagrożenie, np. ciężka toksemia (zatrucie ciążowe), zakażenie wewnątrzmaciczne, krwawienie z pochwy wynikające z łożyska przodującego, rzucawki lub ciężkiego stanu przedrzucawkowego, przedwczesnego oddzielenia łożyska lub ucisku pępowiny; wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, stwierdzona letalna wada wrodzona rozwojowa lub letalna malformacja chromosomalna. Lek jest również przeciwwskazany w przypadku wszelkich uprzednio występujących u pacjentki stanów , w których stosowanie β-mimetyku powodowałoby działania niepożądane, np. nadciśnienie płucne oraz zaburzenia czynności serca, takie jak kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu lub wszelkiego rodzaju zwężenie drogi odpływu z lewej komory, np. zwężenie zastawki aortalnej.