Folia chirurgiczna IOBAN

Reklama

Działanie

Bakteriobójcze folie chirurgiczne do nacięć. Wykonane z poliestru o grubości 0,025 mm pokrytego akrylowym wodoodpornym klejem. Klej zawiera jodofor, z którego jest uwalniany wolny jod, wykazujący właściwości bakteriobójcze o szerokim spektrum działania, w czasie trwania zabiegu operacyjnego. Folie są sterylne i przyklejone na skórę pacjenta przed zabiegiem operacyjnym zapewniają sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Folie są niepalne, antystatyczne, rozciągliwe, hipoalergiczne.

Wskazania

Stosowane w celu stworzenia sterylnej powierzchni pola operacyjnego. Przeznaczone do wszystkich zabiegów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych. Przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jod i pozostałe składniki folii.

Środki ostrożności

Nie należy prowadzić defibrylacji przez folię, ponieważ grozi to porażeniem lub nieefektywnym procesem. Skóra osób w wieku podeszłym jest szczególnie wrażliwa i delikatna, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności w przypadku aplikacji i odklejania materiałów przylepnych.

Dawkowanie

Zdezynfekować powierzchnię pola operacyjnego zgodnie z przyjętymi zasadami i po całkowitym wyschnięciu skóry przykleić folię chirurgiczną. Folię należy trzymać za nieprzylepny brzeg, kilka centymetrów nad polem operacyjnym, a następnie odkleić papier zabezpieczający do momentu pojawienia się na nim znaku STOP. Przy pomocy sterylnej serwety należy przykleić folię, dociskając ją do pola operacyjnego, najpierw wzdłuż linii cięcia chirurgicznego, a następnie na pozostałym obszarze, unikając naciągania folii w czasie przyklejania. Następnie należy odkleić pozostałą część folii od papieru zabezpieczającego i przykleić ją do skóry. Folie należy odklejać pod kątem 180st., w kierunku rany trzymając wolny brzeg folii jak najbliżej płaszczyzny pola operacyjnego. Podczas odklejania należy trzymać wolny brzeg folii jak najbliżej linii odklejania folii od skóry.

Reklama

Uwagi

Producent sugeruje, że do dezynfekcji powierzchni pola operacyjnego najlepszą metodą zapewniającą najwyższą efektywność bakteriobójczą w połączeniu ze stosowaną folią jest dezynfekcja 7% alkoholem etylowym. Folii nie należy resterylizować.

Pharmindex