Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Gelita-Spon

Działanie

Sterylny, całkowicie wchłanialny hemostat w postaci gąbki żelatynowej. Porowata struktura gąbki umożliwia pochłanianie krwi i płynów o masie przekraczającej 40-krotność masy gąbki. Dodatkowo może być stosowana jako nośnik dla leków (należy odwołać się do informacji i zaleceń dotyczących leku, który chcemy zastosować). W zależności od wykorzystywanej metody stosowania oraz miejsca zabiegu, całkowity czas absorpcji gąbki wynosi maksymalnie 4 tyg. Zastosowana na krwawiącej śluzówce nosa, odbytnicy lub pochwy wchłania się w ciągu 2-5 dni. Opatrunek jest wyjaławiany promieniowaniem gamma.

Wskazania

Hamowanie krwawienia w trakcie i po zabiegach chirurgicznych. Może być stosowany w chirurgii jamy ustnej, w stomatologii. W chirurgii otolaryngologicznej (tampon o większej gęstości) - jako podparcie i utrzymanie powięzi lub ochrzęstnej w uchu środkowym (stosowanie na sucho), na miejscu lub w kanale ucha zewnętrznego po zabiegu plastyki błony bębenkowej. Ponadto podczas zabiegów chirurgicznych okolic odbytu, operacji żylaków odbytu oraz zabiegów ginekologicznych.

Przeciwwskazania

Alergia na produkty wieprzowe. Gąbka żelatynowa nie powinna być stosowana przy zamykaniu nacięć skóry, ponieważ może mieć wpływ na gojenie ran. W zainfekowanych ranach produkt nie powinien być stosowany bez antybiotyków.

Środki ostrożności

W przypadku procedur wycinania organów, laminektomii, przy zabiegach w pobliżu lub wokół otworów w kości, otoczenia kości, rdzenia kręgowego i(lub) nerwu optycznego oraz chiasma lub w zamkniętych obszarach tkanki z kością, gąbkę należy w miarę możliwości usuwać po zatrzymaniu krwawienia, ponieważ może dojść do ucisku na sąsiednie struktury, a w rezultacie do bólu i uszkodzenia nerwów. Należy unikać upakowywania produktu w jamach kostnych (pęcznienie gąbki może doprowadzić do zgniecenia i martwicy otaczającej tkanki).

Działania niepożądane

W badaniach na zwierzętach odnotowano proces granulacji tkanki podczas zabiegów otolaryngologicznych.

Dawkowanie

Produkt należy wyjąć ze sterylnego opakowania z zachowaniem zasad aseptyki. Gąbkę żelatynową można stosować na sucho lub po nasączeniu sterylnym roztworem soli fizjologicznej. Stosowanie na sucho: gąbkę przycina się do określonego rozmiaru i lekko zagniata. Przykładać do obszaru krwawienia pod niewielkim naciskiem przez 1-2 min do zatrzymania krwawienia. Stosowanie z solą fizjologiczną: gąbkę należy nasączyć roztworem, wyjąć z niego i starannie wycisnąć (w celu usunięcia pęcherzyków powietrza), ponownie umieścić w roztworze i przechowywać w nim do momentu użycia. Jeśli po zastosowaniu produktu krwawienie zostanie opanowane, materiał należy pozostawić na miejscu, a nadmiar usunąć.

Uwagi

Produkt jednorazowego użytku.

Pharmindex