Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

GelitaCel

Spis treści

Reklama

GelitaCel - skład

Dziana gaza przygotowana w procesie kontrolowanego utlenienia celulozy.

Reklama

GelitaCel - działanie

Sterylny, pochłaniający środek hemostatyczny. Po nasiąknięciu krwią zamienia się w z żelową masę ułatwiającą tworzenie skrzepu, dzięki czemu służy jako środek wspomagający tamowanie krwi. Odpowiednio stosowany w minimalnych ilościach ulega absorpcji. Posiada właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze, pozwalające na hamowanie tlenowego i beztlenowego wzrostu oraz namnażania bakterii (nie zaleca się go jednak jako substytutu do układowego podawania terapeutycznego lub profilaktycznego środka bakteriobójczego do kontroli lub prewencji zakażeń pooperacyjnych). Wchłanianie produktu z miejsca zastosowania zależy od czynników takich jak: zastosowana ilość materiału, stopień nasycenia krwią oraz łożysko tkankowe. Produkt wyjaławiany jest promieniowaniem gamma.

GelitaCel - wskazania

Wspomagająco w opanowywaniu krwawienia włośniczkowego, żylnego i niewielkich krwotoków tętniczych w chirurgii. Może być przycinany do wielkości odpowiednich do procedur endoskopowych.

Reklama

GelitaCel - przeciwwskazania

Produkt nie powinien być stosowany na powierzchniach uszkodzonych, przez które przesiąka jedynie płyn surowiczy, ponieważ może być nieskuteczny. Produktu nie należy stosować do wszczepiania w uszkodzenia kostne, takie jak złamania, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo zaburzenia procesu tworzenia kostniny oraz teoretyczna możliwość powstawania torbieli. Należy unikać ścisłego okładania lub upakowywania materiału, szczególnie w przypadku kostnych zamknięć centralnego układu nerwowego i innych stosunkowo sztywnych przestrzeni, w których dodatkowy nacisk wywoływany pęczniejącą masą może zakłócać normalne funkcje, a nawet spowodować śmierć. Produktu nie należy stosować w przypadku krwawienia z dużych tętnic. Produkt nie powinien być stosowany w pobliżu nerwu wzrokowego oraz skrzyżowań szlaków nerwowych i należy go usunąć z innych ścieżek nerwowych.

Reklama

GelitaCel - ostrzeżenia

W przypadku zabiegów urologicznych należy zachować szczególną ostrożność, aby produkt nie zaczopował cewki moczowej, moczowodu lub cewnika. Produkt nie powinien być stosowany jako opatrunek powierzchniowy, z wyjątkiem konieczności niezwłocznego opanowania krwawienia, ponieważ hamuje wzrost nowej skóry. Należy unikać stosowania w obszarach zakażonych. Wchłanianie produktu może zostać zahamowane w obszarach chemicznie kauteryzowanych, dlatego jego stosowanie nie powinno być poprzedzane stosowaniem chemicznych środków wywołujących tworzenie strupów (azotanu srebra lub innych). W chirurgii otorynolaryngologicznej należy zachować środki ostrożności, aby upewnić się, że materiał nie zostanie zassany przez pacjenta (np.: kontrolowanie krwawienia po wycięciu migdałków oraz kontrolowanie krwawienia z nosa).

Reklama

GelitaCel - efekty uboczne

Opisywano przypadki paraliżu i uszkodzeń nerwów w przypadkach, kiedy utleniona celuloza była stosowana wokół, lub w pobliżu otworów kostnych, obszarów ograniczeń kostnych, kręgosłupa i (lub) nerwu wzrokowego oraz skrzyżowania nerwów. Choć większość z tych doniesień dotyczyła laminektomii, doniesienia dotyczące paraliżu dotyczyły także innych procedur. Opisywano ślepotę w powiązaniu z naprawą chirurgiczną poszarpanego lewego płata czołowego kiedy utlenioną celulozę umieszczano w przednim dole czaszkowym. Opisywano możliwe wydłużenie czasu drenażu w przypadkach wycięcia pęcherzyka żółciowego oraz trudności z przechodzeniem moczu przez cewkę moczową po usunięciu gruczołu krokowego. Istnieje jedno doniesienie dotyczące blokady moczowodu po operacji wycięcia nerki, w której konieczne było zastosowanie pooperacyjnego cewnikowania.

Reklama

GelitaCel - dawkowanie

Produkt należy wyjmować z opakowania w warunkach sterylnych. Po rozerwaniu zewnętrznej torebki należy umożliwić wypadnięcie wewnętrznej torebki na sterylną tacę lub ręcznik. Torebkę wewnętrzną może rozerwać członek zespołu operacyjnego w sterylnym polu sali operacyjnej, gazę wyjmuje się kleszczykami. Produkt najlepiej jest stosować w postaci luźnego upakowania na krwawiącej powierzchni. Nadmiar materiału należy usunąć przed zamknięciem rany operacyjnej. Należy używać tylko taką ilość, jaka konieczna jest do zatamowania krwawienia, przytrzymując materiał mocno na miejscu aż do chwili, aż krwawienie ustanie. W przypadku używania w postaci owinięcia podczas chirurgii naczyniowej, nie należy zawijać zbyt ciasno. Wpływ hemostatyczny produktu jest większy, kiedy jest on stosowany w postaci suchej; nie należy go więc nasączać solą fizjologiczną. Jeśli produkt jest stosowany tymczasowo do wypełnienia przestrzeni w dużej, otwartej ranie, powinien zostać ułożony w taki sposób, aby nie zachodził na krawędzie skóry.

GelitaCel - uwagi

Produkt nie powinien być poddawany impregnacji przy pomocy czynników przeciwnie działających ani przy pomocy innych materiałów, takich jak substancje buforujące lub hemostatyczne. Jego działanie hemostatyczne nie ulega wzmocnieniu przez dodanie trombiny, której aktywność ulega zahamowaniu ze względu na niski odczyn pH wyrobu. Dzianina ma białą barwę i można ją szyć i ciąć bez strzępienia. Produkt nie powinien być poddawany ponownej sterylizacji.


Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!