Znajdź lek

Ginkofar

Spis treści

Działanie

Preparat pochodzenia naturalnego zawierający ginkoflawonoglikozydy. Stosowanie preparatu wykazuje zwiększoną czujność EEG u osób w podeszłym wieku, zmniejszenie lepkości krwi, poprawę perfuzji mózgowej w określonych obszarach mózgu u zdrowych mężczyzn (60-70 lat) oraz zmniejszenie agregacji płytek. Dodatkowo preparat ma działanie rozszerzające naczynia krwionośne przedramienia, zwiększające lokalny przepływ krwi. Resorpcja ginkgoflawonoglikozydów następuje w jelicie cienkim. Biodostępność po podaniu doustnym 120 mg wyciągu dla laktonów terpenowych wynosi: dla ginkgolidu A 80%, dla ginkgolidu B 88% i dla bilobalidu ponad 79%. Maks. stężenie laktonów terpenowych po doustnym przyjęciu tabletek waha się w przedziale 16-22 ng/ml dla ginkgolidu A, 8-10 ng/ml dla ginkgolidu B oraz 27-54 ng/ml dla bilobalidu. Odpowiadające czasy półtrwania dla ginkgolidu A i B oraz bilobalidu wynoszą kolejno 3-4 h, 2-6 h oraz 2-3 h. Po doustnym podaniu 120 mg wyciągu miłorzębu maks. stężenia dla ginkgolidu A, B oraz bilobalidu wynoszą kolejno 25-33 ng/ml, 9-17 ng/ml oraz 19-35 ng/ml. Natomiast okres półtrwania ginkgolidu A wynosi 5 h, ginkgolidu B 9-11 h oraz 3-4 h dla bilobalidu. Po 24 h eliminacja jest całkowicie zakończona.

Wskazania

Preparat stosuje się w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem) oraz w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Preparat jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża.