Ginkofar

Reklama

Działanie

Preparat pochodzenia naturalnego zawierający ginkoflawonoglikozydy. Stosowanie preparatu wykazuje zwiększoną czujność EEG u osób w podeszłym wieku, zmniejszenie lepkości krwi, poprawę perfuzji mózgowej w określonych obszarach mózgu u zdrowych mężczyzn (60-70 lat) oraz zmniejszenie agregacji płytek. Dodatkowo preparat ma działanie rozszerzające naczynia krwionośne przedramienia, zwiększające lokalny przepływ krwi. Resorpcja ginkgoflawonoglikozydów następuje w jelicie cienkim. Biodostępność po podaniu doustnym 120 mg wyciągu dla laktonów terpenowych wynosi: dla ginkgolidu A 80%, dla ginkgolidu B 88% i dla bilobalidu ponad 79%. Maks. stężenie laktonów terpenowych po doustnym przyjęciu tabletek waha się w przedziale 16-22 ng/ml dla ginkgolidu A, 8-10 ng/ml dla ginkgolidu B oraz 27-54 ng/ml dla bilobalidu. Odpowiadające czasy półtrwania dla ginkgolidu A i B oraz bilobalidu wynoszą kolejno 3-4 h, 2-6 h oraz 2-3 h. Po doustnym podaniu 120 mg wyciągu miłorzębu maks. stężenia dla ginkgolidu A, B oraz bilobalidu wynoszą kolejno 25-33 ng/ml, 9-17 ng/ml oraz 19-35 ng/ml. Natomiast okres półtrwania ginkgolidu A wynosi 5 h, ginkgolidu B 9-11 h oraz 3-4 h dla bilobalidu. Po 24 h eliminacja jest całkowicie zakończona.

Wskazania

Preparat stosuje się w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem) oraz w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Preparat jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża.

Środki ostrożności

Preparaty zawierające wyciąg z miłorzębu japońskiego mogą zwiększyć skłonność do krwawienia. W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego lub stomatologicznego należy przerwać stosowanie preparatu przynajmniej 3-4 dni przed planowanym zabiegiem. Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z patologicznie zwiększoną tendencją do krwawień (skaza krwotoczna) oraz osób będących w trakcie terapii przeciwpłytkowej i przeciwzakrzepowej. U pacjentów z padaczką przyjmujących wyciąg z miłorzębu nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych napadów. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania wyciągu z miłorzębu z efawirenzem. Tabletki zawierają laktozę, dlatego nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów chorobowych podczas stosowania preparatu, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i laktacja

Ze względu na zwiększoną skłonność do krwawień, stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane. Nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: ból głowy. Często: zawroty głowy, zaburzenia żołądka i jelit ( w tym: biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty). Częstość nieznana: krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego i naczyń mózgowych), reakcje nadwrażliwości (wstrząs alergiczny), alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatu z lekami przeciwzakrzepowymi (fenprokumon, warfaryna) oraz lekami przeciwpłytkowymi (klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne). W przypadku jednoczesnego przyjmowania preparatu z warfaryną, zaleca się monitorowanie w czasie rozpoczęcia leczenia, zmiany dawkowania, zakończenia leczenia lub zmiany leku. W przypadku jednoczesnego stosowania preparatu z talinololem należy wziąć pod uwagę, że wyciąg z miłorzębu hamuje aktywność glikoproteiny P w ścianie jelit (co może spowodować zwiększone narażenie na leki, w których eliminacji znaczny udział bierze glikoproteina P w ścianie jelit, jak np. dabigatranu eteksylan). Zalecana jest ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania wyciągu z miłorzębu i dabigatranu. Jednoczesne stosowanie preparatu z nifedypiną wykazuje wzrost wartości Cmax o prawie 100%, co może powodować występowanie zawrotów głowy i nasilenie uderzeń gorąca objawiających się np. zaczerwienieniem twarzy. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania wyciągu z miłorzębu z efawirenzem, gdyż stężenie efawirenzu w osoczu może być zmniejszone w wyniku indukcji izoenzymu CYP3A4.

Dawkowanie

Doustnie. Tabl. 40 mg: Dorośli: 3 razy na dobę po 2 tabl. Dawka dobowa: 6 tabl. Tabl. 80 mg: Dorośli: 3 razy na dobę po 1 tabl. Dawka dobowa: 3 tabl. Dzieci i młodzież: nie stosować. Sposób podania: przyjmować po posiłku, popijając tabletkę płynem. Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tyg. Jeżeli po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona.

Reklama

Uwagi

Pharmindex