Znajdź lek

Glucosum

Spis treści

Działanie

Hipertoniczny w stosunku do krwi roztwór glukozy do podawania parenteralnego. Glukoza stanowi główny substrat przemian energetycznych w organizmie, jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich tkanek organizmu, szczególnie tych, które są uzależnione od jej bezpośredniego metabolizmu, jak np. tkanka nerwowa. Uczestnicząc w glukoneogenezie wymaga odpowiedniej podaży insuliny, co w pewnych stanach chorobowych ogranicza jej stosowanie. W roztworach powyżej 15% wymaga podawania do dużych naczyń, gdyż w wysokich stężeniach ma działanie drażniące na żyły obwodowe spowodowane wysoką hiperosmolarnością roztworu. Może również zwiększać diurezę przez działanie osmotyczne, jeżeli podaż przekracza szybkość wykorzystania glukozy (maksymalnie 0,75 g/kg m.c./h). W okresie bezpośrednio po operacjach często obserwowana jest zmniejszona tolerancja glukozy. Przy nagłym przerwaniu wlewu hipertonicznego roztworu glukozy może dochodzić do wtórnej hipoglikemii. 100 ml roztworu 10% dostarcza 40 kcal (167 kJ), osmolarność wynosi 557 mosmol/l. 100 ml roztworu 20% dostarcza 80 kcal (344,5 kJ), osmolarność wynosi 1114 mosmol/l.

Wskazania

Hipoglikemia, źródło węglowodanów w żywieniu pozajelitowym całkowitym i częściowym, krótkotrwałe podwyższenie wartości energetycznej podawanych płynów. Rozpuszczalnik leków podawanych pozajelitowo.

Przeciwwskazania

Hiperglikemia, hiperosmia, odwodnienie hipotoniczne, przewodnienie, hipokaliemia. W stężeniach powyżej 15% nie podawać do naczyń obwodowych.