Znajdź lek

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 2:1 Fresenius

Spis treści

Działanie

Roztwór glukozy i chlorku sodu - źródło węglowodanów, elektrolitów i wody. Glukoza jest także łatwo dostępnym źródłem energii. Utlenia się do dwutlenku węgla wydalanego przez płuca i wody wydalanej przez nerki. Chlorek sodu jest głównym składnikiem płynu pozakomórkowego, jest wydalany głównie przez nerki. Osmolarność 290 mOsmol/l; pH 3,5-6,5.

Wskazania

Odwodnienie hipertoniczne lub izotoniczne. Pozajelitowe uzupełnianie płynów, węglowodanów i elektrolitów (sód, chlorki), kiedy podaż inną drogą niż dożylna nie jest możliwa (szczególnie u dzieci). Do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów i leków.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na otrzymywaną substancję rozpuszczaną lub rozcieńczaną w roztworze. Przewodnienie, hipernatremia, hipokaliemia, hiperchloremia, hiperglikemia, kwasica. Przy ograniczeniach w podaży sodu: niewydolność serca, uogólnione obrzęki, obrzęk płuc, nadciśnienie tętnicze, rzucawka lub ciężka niewydolność nerek.