Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 2:1 Fresenius

Reklama

Działanie

Roztwór glukozy i chlorku sodu - źródło węglowodanów, elektrolitów i wody. Glukoza jest także łatwo dostępnym źródłem energii. Utlenia się do dwutlenku węgla wydalanego przez płuca i wody wydalanej przez nerki. Chlorek sodu jest głównym składnikiem płynu pozakomórkowego, jest wydalany głównie przez nerki. Osmolarność 290 mOsmol/l; pH 3,5-6,5.

Wskazania

Odwodnienie hipertoniczne lub izotoniczne. Pozajelitowe uzupełnianie płynów, węglowodanów i elektrolitów (sód, chlorki), kiedy podaż inną drogą niż dożylna nie jest możliwa (szczególnie u dzieci). Do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów i leków.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na otrzymywaną substancję rozpuszczaną lub rozcieńczaną w roztworze. Przewodnienie, hipernatremia, hipokaliemia, hiperchloremia, hiperglikemia, kwasica. Przy ograniczeniach w podaży sodu: niewydolność serca, uogólnione obrzęki, obrzęk płuc, nadciśnienie tętnicze, rzucawka lub ciężka niewydolność nerek.

Środki ostrożności

Zachować ostrożność u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ciężką niewydolnością nerek lub z obrzękami z retencją sodu, cukrzycą oraz u pacjentów leczonych kortykosteroidami i kortykotropiną, otrzymujących duże objętości roztworów nie zawierających potasu (ryzyko hipokaliemii). U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek może dojść do retencji sodu. Preparat może powodować przeciążenie płynami powodujące spadek stężenia elektrolitów we krwi, przewodnienie, objawy zastoinowe w krążeniu lub obrzęk płuc. Preparatu nie należy podawać z krwią przez ten sam zestaw do przetaczania (pseudoaglutynacja krwinek).

Ciąża i laktacja

Roztwory zawierające glukozę należy ostrożnie stosować w ciąży ze względu na ryzyko wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu oraz hipoglikemii u noworodka. U kobiet ciężarnych i karmiących piersią podawać po uwzględnieniu zaleceń i ograniczeń w dawkowaniu, przeciwwskazań i środków ostrożności.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: podwyższenie temperatury ciała, zakażenie w miejscu podania, zakrzepica żył lub zapalenie żył rozprzestrzeniające się z miejsca wkłucia, wynaczynienie (wskazania do natychmiastowego przerwania wlewu); hiperglikemia i glukozuria (jeśli szybkość wlewu jest większa niż 15 ml/kg mc./h); obrzęki obwodowe, zaburzenia równowagi płynów, równowagi kwasowo-zasadowej, zmniejszenie stężenia elektrolitów (hipokaliemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia) - podczas długotrwałego podawania; nasilenie objawów niewydolności serca i obrzęk płuc (u pacjentów z chorobami układu krążenia), hiperwolemia.

Interakcje

Przy dodawaniu innych preparatów do roztworu należy sprawdzić zgodność wszystkich składników; połączenie preparatu z innymi lekami wymaga natychmiastowego podania.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dawkowanie indywidualne, zależne od zapotrzebowania, wieku, stanu chorego i utraty przez niego płynów oraz aktualnego stężenia elektrolitów. Maksymalna dawka wynosi 0,5 g glukozy/kg mc./h. Można podawać do żył obwodowych: wybrać żyłę ramienia i zmieniać codziennie miejsce wkłucia.

Reklama

Uwagi

Podczas długotrwałej terapii pozajelitowej należy kontrolować: bilans płynów, stężenie elektrolitów i równowagę kwasowo-zasadową.

Pharmindex