Gonal-f

Reklama

Działanie

Rekombinowany ludzi hormon folikulotropowy (r-hFSH) otrzymywany metodą inżynierii genetycznej. Stymuluje wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych. U mężczyzn z niedoborem FSH, preparat podawany łącznie z hCG pobudza spermatogenezę. W porównawczych badaniach wykazano, że pacjenci wymagają mniejszej dawki całkowitej i krótszego okresu leczenia preparatem (r-hFSH) w porównaniu z preparatami zawierającymi FSH uzyskiwany z moczu; dlatego uznaje się za właściwe, aby podać mniejszą dawkę całkowitą preparatu, niż zazwyczaj stosowaną dawkę FSH uzyskiwanego z moczu. Biodostępność po podaniu podskórnym wynosi 70%. Po wielokrotnym podaniu ulega 3-krotnej kumulacji osiągając stężenie w stanie stacjonarnym w ciągu 3-4 dni. T0,5 dla fazy początkowej wynosi około 2 h, dla fazy końcowej około 24 h.

Wskazania

Dorosłe kobiety: Brak jajeczkowania (w tym zespół policystycznych jajników) w przypadku braku odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu. Stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego (tj. zapłodnienie pozaustrojowe, dojajowodowe podanie gamet oraz dojajowodowe podanie zygoty). W skojarzeniu z hormonem lutenizującym (LH) w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych u kobiet ze znaczącym niedoborem LH i FSH (u pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych stężenie endogennego LH we krwi wynosiło <1,2 j.m./l). Dorośli mężczyźni: W połączeniu z ludzką gonadotropiną łożyskową (hCG) w celu stymulacji spermatogenezy u mężczyzn z wrodzonym lub nabytym hipogonadyzmem hipogonadotropowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na folitropinę alfa lub inne składniki preparatu. Guzy podwzgórza lub przysadki mózgowej. Powiększenie jajników lub torbiele jajników wynikające z innych przyczyn niż zespół policystycznych jajników. Krwotoki z dróg rodnych o niewyjaśnionej etiologii. Rak jajników, macicy lub piersi. Preparatu nie stosować, jeśli odpowiednia reakcja na leczenie nie może być osiągnięta z powodu: pierwotnej niewydolności jajników, wad rozwojowych narządów płciowych uniemożliwiających rozwój ciąży lub włókniako-mięśniaków macicy uniemożliwiających rozwój ciąży, a u mężczyzn z powodu pierwotnej niewydolności jąder.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeanalizować przyczyny niepłodności pary oraz ocenić ewentualne przeciwwskazania do zajścia w ciążę. W szczególności należy przeprowadzić badanie pacjentek w kierunku niedoczynności tarczycy, niedoboru hormonów kory nadnerczy, hiperprolaktynemii i zastosować odpowiednie leczenie. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów chorych na porfirię lub, u których stwierdzono porfirię w wywiadzie rodzinnym (nasilenie porfirii lub wystąpienie pierwszych jej objawów może być wskazaniem do przerwania leczenia) oraz u kobiet niedawno lub obecnie przechodzących chorobę zakrzepowo-zatorową lub z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. U pacjentek poddawanych stymulacji jajników istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji jajników (OHSS) wynikające ze wzrostu licznych pęcherzyków. Przestrzeganie zaleceń dotyczących dawki preparatu, schematu podawania i uważne monitorowanie leczenia zmniejsza ryzyko nadmiernej stymulacji jajników. U kobiet z nadmierną reakcją jajników na leczenie (stężenie estradiolu we krwi wynoszące >5 500 pg/ml lub >20 200 pmol/l i (lub) łącznie ≥40 pęcherzyków) nie powinno się stosować hCG w celu wywołania owulacji - pacjentce należy zalecić abstynencję seksualną lub stosowanie mechanicznych środków antykoncepcyjnych przez co najmniej 4 dni. Ponieważ zespół nadmiernej stymulacji jajników (OHSS) może rozwijać się szybko (od 24 h do kilku dni) do ciężkiego stanu klinicznego, pacjentka powinna pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 2 tyg. po podaniu hCG. W przypadku technik rozrodu wspomaganego aspiracja pęcherzyków przed owulacją może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji. W przypadku stwierdzenia ciężkiego OHSS podawanie folitropiny alfa należy przerwać, hospitalizować pacjentkę i wdrożyć odpowiednie leczenie OHSS.

Ciąża i laktacja

Brak wskazań do stosowania preparatu w czasie ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

U kobiet - bardzo często: ból głowy, torbiele jajników, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, rumień, krwiak, obrzęk, podrażnienie); często: ból brzucha, wzdęcia, dyskomfort w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka, łagodny lub umiarkowany OHSS; niezbyt często: ciężki OHSS; rzadko: powikłanie OHSS; bardzo rzadko: łagodne do ciężkich reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, wstrząs), powikłania zakrzepowo-zatorowe (zwykle towarzyszące ciężkiemu OHSS), zaostrzenie lub nasilenie astmy. U pacjentek poddawanych indukcji owulacji istnieje większe ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jak również utraty ciąży (w wyniku poronienia lub niedonoszenia) w porównaniu z częstością po naturalnym zapłodnieniu. Może również wystąpić ciąża pozamaciczna, zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie. Częstość występowania wad wrodzonych po zastosowaniu technologii wspomagania rozrodu może być nieco większa niż po zapłodnieniu naturalnym. Odnotowano przypadki wystąpienia nowotworów jajników i innych narządów układu rozrodczego (łagodnych i złośliwych) u kobiet poddanych złożonym schematom leczenia w celu leczenia niepłodności; nie udowodniono, czy leczenie gonadotropinami zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów u kobiet niepłodnych. U mężczyzn - bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, rumień, krwiak, obrzęk, podrażnienie); często: trądzik, ginekomastia, żylaki powrózka nasiennego, zwiększenie masy ciała; bardzo rzadko: łagodne do ciężkich reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, wstrząs), zaostrzenie lub nasilenie astmy.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie preparatu z innymi lekami stosowanymi do stymulacji owulacji (m.in. hCG, cytrynian klomifenu) może prowadzić do nasilenia odpowiedzi jajników. Jednoczesne stosowanie agonistów lub antagonistów gonadoliberyny (GnRH) może wymagać zwiększenia dawki preparatu.

Dawkowanie

Podskórnie. Leczenie preparatem powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza doświadczonego w leczeniu niepłodności. Pierwsze podanie preparatu należy wykonać w warunkach ścisłej kontroli medycznej. Samodzielne wstrzykiwanie preparatu może być wykonywane wyłącznie przez pacjentów silnie zmotywowanych, odpowiednio przeszkolonych i mających łatwy dostęp do wykwalifikowanej pomocy medycznej. Dawki należy dobierać indywidualnie, w zależności od odpowiedzi klinicznej. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leczniczą.
Dorośli. Brak jajeczkowania (w tym zespół policystycznych jajników): w formie codziennych wstrzyknięć. U kobiet miesiączkujących leczenie należy rozpocząć podczas pierwszych 7 dni cyklu miesiączkowego. Leczenie rozpoczyna się od dawki 75-150 j.m. na dobę. Następnie, jeśli to konieczne, dawkę można zwiększać o 37,5 j.m. lub 75 j.m. co 7 lub 14 dni. Maksymalna dawka dobowa wynosi 225 j.m. W przypadku braku odpowiedniej reakcji po 4 tyg. terapii, cykl leczenia należy przerwać i poddać pacjentkę dalszej ocenie, po której może wznowić leczenie w następnym cyklu miesiączkowym od większej dawki. W przypadku nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i rozpocząć podawanie preparatu w następnym cyklu miesiączkowym od mniejszej dawki. Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi, w ciągu 24-48 h po ostatnim wstrzyknięciu preparatu należy podać jednorazowo 250 µg rekombinowanej ludzkiej gonadotropiny łożyskowej alfa (r-hCG) lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. W dniu podania hCG oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płciowe lub można przeprowadzić zapłodnienie wewnątrzmaciczne. Stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego: 150-225 j.m. na dobę rozpoczynając od 2.-3. dnia cyklu miesiączkowego do uzyskania odpowiedniej dojrzałości pęcherzyków jajnikowych (między 5. a 20. dniem, zwykle 10. dnia). W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zmieniać, maksymalna dawka dobowa wynosi 450 j.m. W ciągu 24-48 h od ostatniego wstrzyknięcia preparatu należy podać jednorazowo 250 µg r-hCG lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. Preparat może być również stosowany podczas leczenia agonistami lub antagonistami gonadoliberyny (GnRH), podawanymi w celu zahamowania nagłego zwiększenia endogennego LH i kontroli tonicznego uwalniania LH. Zwykle podawanie folitropiny alfa rozpoczyna się po około 2 tyg. od rozpoczęcia leczenia agonistą (150-225 j.m. r-hFSH na dobę przez pierwsze 7 dni, następnie dawka jest modyfikowana w zależności od reakcji jajników) i podawanie obu leków kontynuuje się do momentu uzyskania odpowiedniej dojrzałości pęcherzyków. Brak owulacji wywołany poważnym niedoborem LH i FSH: ponieważ pacjentki te nie miesiączkują i mają małe stężenia endogennych estrogenów, leczenie można rozpocząć dowolnym czasie. Preparat powinien być podawany w formie codziennych wstrzyknięć, jednocześnie z lutropiną alfa. Leczenie należy rozpocząć od dawki 75-150 j.m. r-hFSH na dobę jednocześnie z 75 j.m. lutropiny alfa na dobę. Dawkę r-hFSH można zwiększać o 37,5 j.m. lub 75 j.m. co 14 lub ewentualnie co 7 dni; czas stymulacji można wydłużyć w każdym cyklu do 5 tyg. Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi, w ciągu 24-48 h po ostatnim podaniu leków należy jednorazowo wstrzyknąć 250 µg r-hCG lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. W dniu podania hCG oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płciowe lub można przeprowadzić zapłodnienie wewnątrzmaciczne. Należy rozważyć podtrzymanie fazy lutealnej, ponieważ brak substancji działających luteotropowo (LH/hCG) może prowadzić do przedwczesnej niewydolności ciałka żółtego. W przypadku nadmiernej odpowiedzi, leczenie przerwać i rozpocząć w następnym cyklu miesiączkowym od mniejszej dawki. Mężczyźni z hipogonadyzmem hipogonadotropowym: 150 j.m. 3 razy w tygodniu, jednocześnie z ludzką gonadotropiną łożyskową (hCG) przez min. 4 mies. Może zaistnieć konieczność leczenia nawet przez co najmniej 18 mies.
Nie określono bezpieczeństwa stosowania, skuteczności i farmakokinetyki preparatu u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Reklama

Uwagi

U kobiet należy regularnie monitorować reakcję jajników na leczenie poprzez oznaczanie stężenia estradiolu we krwi oraz badanie ultrasonograficznie jajników. U mężczyzn, aby ocenić odpowiedź na leczenie, należy przeprowadzić badania nasienia 4-6 mies. po rozpoczęciu terapii. Preparat zawiera <1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od sodu". Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Pharmindex