Gonal-f

Spis treści

Gonal-f - Skład

1 fiolka zawiera 75 j.m folitropiny alfa - rekombinowanego ludzkiego hormonu folikulotropowego (r-hFSH), co odpowiada 5,5 µg (1 ml roztworu po sporządzeniu zawiera 75 j.m r-hFSH). Wielodawkowy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony zawiera 300 j.m. r-hFSH (co odpowiada 22 µg) w 0,5 ml lub zawiera 450 j.m. r-hFSH (co odpowiada 33 µg) w 0,75 ml lub zawiera 900 j.m. r-hFSH (co odpowiada 66 µg) w 1,5 ml.

Gonal-f - Działanie

Rekombinowany ludzi hormon folikulotropowy (r-hFSH) otrzymywany metodą inżynierii genetycznej. Stymuluje wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych. U mężczyzn z niedoborem FSH, preparat podawany łącznie z hCG pobudza spermatogenezę. W porównawczych badaniach wykazano, że pacjenci wymagają mniejszej dawki całkowitej i krótszego okresu leczenia preparatem (r-hFSH) w porównaniu z preparatami zawierającymi FSH uzyskiwany z moczu; dlatego uznaje się za właściwe, aby podać mniejszą dawkę całkowitą preparatu, niż zazwyczaj stosowaną dawkę FSH uzyskiwanego z moczu. Biodostępność po podaniu podskórnym wynosi 70%. Po wielokrotnym podaniu ulega 3-krotnej kumulacji osiągając stężenie w stanie stacjonarnym w ciągu 3-4 dni. T<sub>0,5</sub> dla fazy początkowej wynosi około 2 h, dla fazy końcowej około 24 h.

Reklama

Gonal-f - Wskazania

<u>Dorosłe kobiety</u>: Brak jajeczkowania (w tym zespół policystycznych jajników) w przypadku braku odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu. Stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego (tj. zapłodnienie pozaustrojowe, dojajowodowe podanie gamet oraz dojajowodowe podanie zygoty). W skojarzeniu z hormonem lutenizującym (LH) w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych u kobiet ze znaczącym niedoborem LH i FSH (u pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych stężenie endogennego LH we krwi wynosiło <1,2 j.m./l). <u>Dorośli mężczyźni</u>: W połączeniu z ludzką gonadotropiną łożyskową (hCG) w celu stymulacji spermatogenezy u mężczyzn z wrodzonym lub nabytym hipogonadyzmem hipogonadotropowym.

Gonal-f - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na folitropinę alfa lub inne składniki preparatu. Guzy podwzgórza lub przysadki mózgowej. Powiększenie jajników lub torbiele jajników wynikające z innych przyczyn niż zespół policystycznych jajników. Krwotoki z dróg rodnych o niewyjaśnionej etiologii. Rak jajników, macicy lub piersi. Preparatu nie stosować, jeśli odpowiednia reakcja na leczenie nie może być osiągnięta z powodu: pierwotnej niewydolności jajników, wad rozwojowych narządów płciowych uniemożliwiających rozwój ciąży lub włókniako-mięśniaków macicy uniemożliwiających rozwój ciąży, a u mężczyzn z powodu pierwotnej niewydolności jąder.

Gonal-f - Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeanalizować przyczyny niepłodności pary oraz ocenić ewentualne przeciwwskazania do zajścia w ciążę. W szczególności należy przeprowadzić badanie pacjentek w kierunku niedoczynności tarczycy, niedoboru hormonów kory nadnerczy, hiperprolaktynemii i zastosować odpowiednie leczenie. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów chorych na porfirię lub, u których stwierdzono porfirię w wywiadzie rodzinnym (nasilenie porfirii lub wystąpienie pierwszych jej objawów może być wskazaniem do przerwania leczenia) oraz u kobiet niedawno lub obecnie przechodzących chorobę zakrzepowo-zatorową lub z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. U pacjentek poddawanych stymulacji jajników istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji jajników (OHSS) wynikające ze wzrostu licznych pęcherzyków. Przestrzeganie zaleceń dotyczących dawki preparatu, schematu podawania i uważne monitorowanie leczenia zmniejsza ryzyko nadmiernej stymulacji jajników. U kobiet z nadmierną reakcją jajników na leczenie (stężenie estradiolu we krwi wynoszące >5 500 pg/ml lub >20 200 pmol/l i (lub) łącznie ≥40 pęcherzyków) nie powinno się stosować hCG w celu wywołania owulacji - pacjentce należy zalecić abstynencję seksualną lub stosowanie mechanicznych środków antykoncepcyjnych przez co najmniej 4 dni. Ponieważ zespół nadmiernej stymulacji jajników (OHSS) może rozwijać się szybko (od 24 h do kilku dni) do ciężkiego stanu klinicznego, pacjentka powinna pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 2 tyg. po podaniu hCG. W przypadku technik rozrodu wspomaganego aspiracja pęcherzyków przed owulacją może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji. W przypadku stwierdzenia ciężkiego OHSS podawanie folitropiny alfa należy przerwać, hospitalizować pacjentkę i wdrożyć odpowiednie leczenie OHSS.

Gonal-f - Ciąża

Brak wskazań do stosowania preparatu w czasie ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Gonal-f - Efekty uboczne

<u>U kobiet</u> - bardzo często: ból głowy, torbiele jajników, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, rumień, krwiak, obrzęk, podrażnienie); często: ból brzucha, wzdęcia, dyskomfort w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka, łagodny lub umiarkowany OHSS; niezbyt często: ciężki OHSS; rzadko: powikłanie OHSS; bardzo rzadko: łagodne do ciężkich reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, wstrząs), powikłania zakrzepowo-zatorowe (zwykle towarzyszące ciężkiemu OHSS), zaostrzenie lub nasilenie astmy. U pacjentek poddawanych indukcji owulacji istnieje większe ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jak również utraty ciąży (w wyniku poronienia lub niedonoszenia) w porównaniu z częstością po naturalnym zapłodnieniu. Może również wystąpić ciąża pozamaciczna, zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie. Częstość występowania wad wrodzonych po zastosowaniu technologii wspomagania rozrodu może być nieco większa niż po zapłodnieniu naturalnym. Odnotowano przypadki wystąpienia nowotworów jajników i innych narządów układu rozrodczego (łagodnych i złośliwych) u kobiet poddanych złożonym schematom leczenia w celu leczenia niepłodności; nie udowodniono, czy leczenie gonadotropinami zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów u kobiet niepłodnych. <u>U mężczyzn</u> - bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, rumień, krwiak, obrzęk, podrażnienie); często: trądzik, ginekomastia, żylaki powrózka nasiennego, zwiększenie masy ciała; bardzo rzadko: łagodne do ciężkich reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, wstrząs), zaostrzenie lub nasilenie astmy.

Gonal-f - Interakcje

Jednoczesne stosowanie preparatu z innymi lekami stosowanymi do stymulacji owulacji (m.in. hCG, cytrynian klomifenu) może prowadzić do nasilenia odpowiedzi jajników. Jednoczesne stosowanie agonistów lub antagonistów gonadoliberyny (GnRH) może wymagać zwiększenia dawki preparatu.

Gonal-f - Dawkowanie

Podskórnie. Leczenie preparatem powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza doświadczonego w leczeniu niepłodności. Pierwsze podanie preparatu należy wykonać w warunkach ścisłej kontroli medycznej. Samodzielne wstrzykiwanie preparatu może być wykonywane wyłącznie przez pacjentów silnie zmotywowanych, odpowiednio przeszkolonych i mających łatwy dostęp do wykwalifikowanej pomocy medycznej. Dawki należy dobierać indywidualnie, w zależności od odpowiedzi klinicznej. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leczniczą. <br>Dorośli. <u>Brak jajeczkowania (w tym zespół policystycznych jajników)</u>: w formie codziennych wstrzyknięć. U kobiet miesiączkujących leczenie należy rozpocząć podczas pierwszych 7 dni cyklu miesiączkowego. Leczenie rozpoczyna się od dawki 75-150 j.m. na dobę. Następnie, jeśli to konieczne, dawkę można zwiększać o 37,5 j.m. lub 75 j.m. co 7 lub 14 dni. Maksymalna dawka dobowa wynosi 225 j.m. W przypadku braku odpowiedniej reakcji po 4 tyg. terapii, cykl leczenia należy przerwać i poddać pacjentkę dalszej ocenie, po której może wznowić leczenie w następnym cyklu miesiączkowym od większej dawki. W przypadku nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i rozpocząć podawanie preparatu w następnym cyklu miesiączkowym od mniejszej dawki. Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi, w ciągu 24-48 h po ostatnim wstrzyknięciu preparatu należy podać jednorazowo 250 µg rekombinowanej ludzkiej gonadotropiny łożyskowej alfa (r-hCG) lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. W dniu podania hCG oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płciowe lub można przeprowadzić zapłodnienie wewnątrzmaciczne. <u>Stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego</u>: 150-225 j.m. na dobę rozpoczynając od 2.-3. dnia cyklu miesiączkowego do uzyskania odpowiedniej dojrzałości pęcherzyków jajnikowych (między 5. a 20. dniem, zwykle 10. dnia). W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zmieniać, maksymalna dawka dobowa wynosi 450 j.m. W ciągu 24-48 h od ostatniego wstrzyknięcia preparatu należy podać jednorazowo 250 µg r-hCG lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. Preparat może być również stosowany podczas leczenia agonistami lub antagonistami gonadoliberyny (GnRH), podawanymi w celu zahamowania nagłego zwiększenia endogennego LH i kontroli tonicznego uwalniania LH. Zwykle podawanie folitropiny alfa rozpoczyna się po około 2 tyg. od rozpoczęcia leczenia agonistą (150-225 j.m. r-hFSH na dobę przez pierwsze 7 dni, następnie dawka jest modyfikowana w zależności od reakcji jajników) i podawanie obu leków kontynuuje się do momentu uzyskania odpowiedniej dojrzałości pęcherzyków. <u>Brak owulacji wywołany poważnym niedoborem LH i FSH</u>: ponieważ pacjentki te nie miesiączkują i mają małe stężenia endogennych estrogenów, leczenie można rozpocząć dowolnym czasie. Preparat powinien być podawany w formie codziennych wstrzyknięć, jednocześnie z lutropiną alfa. Leczenie należy rozpocząć od dawki 75-150 j.m. r-hFSH na dobę jednocześnie z 75 j.m. lutropiny alfa na dobę. Dawkę r-hFSH można zwiększać o 37,5 j.m. lub 75 j.m. co 14 lub ewentualnie co 7 dni; czas stymulacji można wydłużyć w każdym cyklu do 5 tyg. Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi, w ciągu 24-48 h po ostatnim podaniu leków należy jednorazowo wstrzyknąć 250 µg r-hCG lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. W dniu podania hCG oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płciowe lub można przeprowadzić zapłodnienie wewnątrzmaciczne. Należy rozważyć podtrzymanie fazy lutealnej, ponieważ brak substancji działających luteotropowo (LH/hCG) może prowadzić do przedwczesnej niewydolności ciałka żółtego. W przypadku nadmiernej odpowiedzi, leczenie przerwać i rozpocząć w następnym cyklu miesiączkowym od mniejszej dawki. <u>Mężczyźni z hipogonadyzmem hipogonadotropowym</u>: 150 j.m. 3 razy w tygodniu, jednocześnie z ludzką gonadotropiną łożyskową (hCG) przez min. 4 mies. Może zaistnieć konieczność leczenia nawet przez co najmniej 18 mies.<br>Nie określono bezpieczeństwa stosowania, skuteczności i farmakokinetyki preparatu u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Gonal-f - Uwagi

U kobiet należy regularnie monitorować reakcję jajników na leczenie poprzez oznaczanie stężenia estradiolu we krwi oraz badanie ultrasonograficznie jajników. U mężczyzn, aby ocenić odpowiedź na leczenie, należy przeprowadzić badania nasienia 4-6 mies. po rozpoczęciu terapii. Preparat zawiera <1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od sodu". Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Pharmindex