Znajdź lek

Gonal-f

Spis treści

Działanie

Rekombinowany ludzi hormon folikulotropowy (r-hFSH) otrzymywany metodą inżynierii genetycznej. Stymuluje wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych. U mężczyzn z niedoborem FSH, preparat podawany łącznie z hCG pobudza spermatogenezę. W porównawczych badaniach wykazano, że pacjenci wymagają mniejszej dawki całkowitej i krótszego okresu leczenia preparatem (r-hFSH) w porównaniu z preparatami zawierającymi FSH uzyskiwany z moczu; dlatego uznaje się za właściwe, aby podać mniejszą dawkę całkowitą preparatu, niż zazwyczaj stosowaną dawkę FSH uzyskiwanego z moczu. Biodostępność po podaniu podskórnym wynosi 70%. Po wielokrotnym podaniu ulega 3-krotnej kumulacji osiągając stężenie w stanie stacjonarnym w ciągu 3-4 dni. T0,5 dla fazy początkowej wynosi około 2 h, dla fazy końcowej około 24 h.

Wskazania

Dorosłe kobiety: Brak jajeczkowania (w tym zespół policystycznych jajników) w przypadku braku odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu. Stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego (tj. zapłodnienie pozaustrojowe, dojajowodowe podanie gamet oraz dojajowodowe podanie zygoty). W skojarzeniu z hormonem lutenizującym (LH) w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych u kobiet ze znaczącym niedoborem LH i FSH (u pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych stężenie endogennego LH we krwi wynosiło <1,2 j.m./l). Dorośli mężczyźni: W połączeniu z ludzką gonadotropiną łożyskową (hCG) w celu stymulacji spermatogenezy u mężczyzn z wrodzonym lub nabytym hipogonadyzmem hipogonadotropowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na folitropinę alfa lub inne składniki preparatu. Guzy podwzgórza lub przysadki mózgowej. Powiększenie jajników lub torbiele jajników wynikające z innych przyczyn niż zespół policystycznych jajników. Krwotoki z dróg rodnych o niewyjaśnionej etiologii. Rak jajników, macicy lub piersi. Preparatu nie stosować, jeśli odpowiednia reakcja na leczenie nie może być osiągnięta z powodu: pierwotnej niewydolności jajników, wad rozwojowych narządów płciowych uniemożliwiających rozwój ciąży lub włókniako-mięśniaków macicy uniemożliwiających rozwój ciąży, a u mężczyzn z powodu pierwotnej niewydolności jąder.