HA BIOCER granule

Reklama

Działanie

O.Ceramiczny materiał syntetyczny, odpowiadający chemicznie i mineralogicznie naturalnemu nieorganicznemu składnikowi kości i zębów. Wykazuje biozgodność zarówno z tkankami twardymi zębów i kości, jak i tkankami miękkimi organizmu. W organizmie podlega jedynie w minimalnym stopniu biodegradacji i uznawany jest za materiał praktycznie nieresorbowalny. Umożliwia aktywne połączenie z tkanką kostną i przerastanie nią. Wytworzone biologiczne zamocowanie warunkuje stabilność implantów i chroni je przed obluzowaniem.

Wskazania

Z.Periodontologia: wypełnianie ubytków tworzących się podczas zapalenia przyzębia (kieszonki kostne) lub zapalenia okołowszczepowego; wypełnianie ubytków powstałych w wyniku resorpcji korzeni zębów, w celu zahamowania procesów resorpcyjnych. Chirurgia stomatologiczna: wypełnianie ubytków po resekcji wierzchołków korzeni, po usunięciu ziarniaków okołowierzchołkowych oraz torbieli korzeniowych; wypełnianie ubytków po radektomii, hemisekcji lub ekstrakcji zębów, w tym usunięciu zębów zatrzymanych, w celu przyspieszenia gojenia się powstałych ubytków lub utrzymania odpowiedniej wysokości wyrostka zębodołowego; wypełnianie ubytków powstałych po złamaniach korzeni zębów z przemieszczeniem, na skutek urazu i wtórnego zapalenia. Chirurgia twarzoczaszki: wypełnianie ubytków po usuniętych torbielach i guzach niezłośliwych; w leczeniu ubytków pourazowych, po usunięciu ciała obcego. Ortopedia: wypełnianie ubytków powstałych w wyniku urazów lub usunięcia zmian zwyrodnieniowych w obrębie kości.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału. Uogólniona choroba nowotworowa, nowotwory złośliwe (w tym nowotwory miejscowe), zaawansowane periodontopatie i stany zapalne przyzębia, cukrzyca, osteoporoza, stany zapalne kości, choroby krwi, choroby układu krążenia, zaburzenia endokrynologiczne oraz ciąża.

Dawkowanie

S.Ubytek kostny, przed implantacją materiału, powinien być odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami chirurgii kostnej. Porcję granul zmieszać z solą fizjologiczną, krwią lub płytkami krwi pacjenta i umieścić w ubytku kostnym, lekko wciskając. Materiał powinien sięgać dna ubytku. Należy wprowadzić taką ilość materiału, aby po wypełnieniu ubytku łatwo dało się go pokryć płatem śluzówkowo-okostnowym lub błoną zaporową, a następnie płatem.

Reklama

Uwagi

Przed zabiegiem należy przeprowadzić wywiad chorobowy, wykonać badanie ogólne krwi i badania radiologiczne kości.

Pharmindex