Healon 5

Spis treści

Healon 5 - Skład

1 ml zawiera 23 mg soli hialuronianu sodu 5000.

Healon 5 - Działanie

Preparat wiskoelastyczny działający oczyszczająco poprzez zobojętnianie wolnych rodników, utworzonych podczas operacyjnego usuwania zaćmy przy zastosowaniu ultradźwięków. Jest jałowym, apirogennym roztworem wysoko oczyszczonej frakcji hialuronianu sodu o średniej masie cząsteczkowej 4 000 000. Osmolalność preparatu jest zbliżona do osmolalności cieczy wodnistej; lepkość spoczynkowa jest około 7 000 000 razy większa niż lepkość cieczy wodnistej. W przypadku pozostawienia preparatu w gałce ocznej po zakończeniu zabiegu jest on eliminowany głównie przez utkanie beleczkowe; po przedostaniu się do krwi jest metabolizowany w wątrobie. Stosowany w trakcie emulsyfikacji soczewki zapewnia utworzenie i pogłębienie przedniej komory oka, utrzymuje przyzierne pole widzenia podczas zabiegu chirurgicznego, zabezpieczając rogówkę i tkanki otaczające przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Reklama

Healon 5 - Wskazania

Zabieg chirurgiczny w przednim odcinku oka. Ze względu na przeciwdziałanie urazom w przypadku wysokiego ciśnienia wywieranego na gałkę oczną preparat może być stosowany przy wprowadzaniu wypadniętej tęczówki lub uwypuklonego ciała szklistego. Natomiast dzięki dużej lepkości i sprężystości może być używany do manewrowania, oddzielania i kontrolowania tkanek bez powodowania urazów.

Healon 5 - Ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z jaskrą (obserwowano znaczący wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego po 24 h po operacji), u których należy rozważyć zastosowanie profilaktycznego leczenia obniżającego ciśnienie. Ze względu na biologiczne pochodzenie preparatu istnieje ryzyko wystąpienia reakcji immunologicznej (w badaniach przeprowadzonych na ludziach nie stwierdzono immunogenności preparatu).

Healon 5 - Efekty uboczne

Hialuronian sodu pozostawiony w gałce ocznej po zabiegu może spowodować przejściowy wzrost ciśnienia śródgałkowego wywołany mechanicznym zablokowaniem utkania beleczkowego (w celu zmniejszenia ryzyka należy całkowicie usunąć preparat przed zakończeniem zabiegu, a w przypadku planowanego pozostawienia preparatu w gałce ocznej należy rozważyć wprowadzenie profilaktycznego leczenia obniżającego ciśnienie śródgałkowe). W przypadku nieusunięcia w całości preparatu z torebki soczewki może wystąpić przejściowe przesunięcie w kierunku krótkowzroczności.

Healon 5 - Interakcje

Preparatu nie należy wstrzykiwać przez powtórnie używaną kaniulę oraz w połączeniu z substancjami zawierającymi związki kationowe.

Healon 5 - Dawkowanie

Preparat stosuje się indywidualnie w zależności od rodzaju zabiegu. Ilość preparatu wprowadzana do przedniego odcinka oka wynosi zazwyczaj 0,6 ml. Preparat należy podawać bezpośrednio do przedniej komory oka za pomocą jednorazowej kaniuli typu 25G dołączonej do zestawu.

Healon 5 - Uwagi

Preparat powinien być całkowicie wypłukany z całego oka (włączając przestrzeń za soczewkami i kąty przednie komory) po zakończeniu zabiegu chirurgicznego. Preparatu nie wolno stosować w przypadku uszkodzenia jałowego opakowania strzykawki lub kaniuli. Przechowywać w temp. 2-8st.C; chronić przed zamarznięciem; chronić od światła. Schłodzony preparat powinien być pozostawiony przed użyciem w temp. pokojowej przez około 30 min.

Pharmindex