Human Albumin 20% Biotest

Reklama

Działanie

Roztwór albuminy został wyprodukowany z puli osocza wielu dawców, w całości przebadanego w kierunku swoistych markerów zakażenia i poddanego w czasie produkcji inaktywacji czy usuwaniu wirusów. Wyniki badań nosicielstwa były ujemne. Albuminy biorą udział przede wszystkim w utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia onkotycznego krwi, stanowią rezerwę białkową organizmu a także uczestniczą w transporcie hormonów, enzymów, toksyn i niektórych leków. Roztwór 20% albuminy ma 4-krotnie wyższe właściwości osmotyczne i onkotyczne od osocza ludzkiego.

Wskazania

Uzupełnienie i utrzymanie odpowiedniej objętości krwi krążącej w przypadkach zmniejszenia objętości krwi i wskazaniu do zastosowania koloidu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na albuminy lub pozostałe składniki preparatu.

Środki ostrożności

Ze względu na możliwość wystąpienia hiperwolemi lub hemodylucji ostrożnie stosować u pacjentów z niewyrównaną niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, żylakami przełyku, obrzękiem płuc, skazą krwotoczną, ciężką niedokrwistością, bezmoczem nerkowym lub pozanerkowym.

Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatu w ciąży. Doświadczenia kliniczne w stosowaniu albuminy ludzkiej sugerują, że nie należy się spodziewać szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój płodu czy noworodka.

Działania niepożądane

Rzadko: zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, pokrzywka, gorączka, nudności. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny. W pojedynczych przypadkach: dreszcze, wymioty, rumień, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi z tachykardią i dusznością.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie: dawkowanie indywidualne, zależne od stanu chorego, masy ciała pacjenta, intensywności utraty płynów lub białek. Do określenia dawki należy uwzględnić wymaganą objętość krążących płynów (nie stężenie albumin w osoczu). Albumina ludzka może być podawana bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze NaCl lub 5% roztworze glukozy. Szybkość wlewu należy dostosować indywidualnie do stanu pacjenta; podczas wymiany osocza szybkość wlewu należy dostosować do szybkości usuwania.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania albuminy ludzkiej należy monitorować: ciśnienie tętnicze, tętno, ośrodkowe ciśnienie żylne, ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej, diurezę, stężenie elektrolitów, hematokryt oraz parametry układu krzepnięcia. Roztwory albumin nie mogą być rozcieńczane wodą do wstrzykiwań.

Pharmindex