Hyperherba

Spis treści

Hyperherba - Skład

1 tabl. zawiera 330 mg ziela dziurawca; zawiera nie mniej niż 0,2 mg hiperycyn.

Hyperherba - Działanie

Skuteczność preparatu oparta jest wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Ziele dziurawca zawiera kilka grup związków o działaniu przeciwdepresyjnym (hiperycyny-hiperycyna i pseudohiperycyna, floroglucynole-hiperforyna, ksantony oraz flawonoidy). Hiperycyny, hiperforyna wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne występuje po kilku godzinach, a stan stacjonarny dla poszczególnych składników ziela dziurawca ustala się dopiero po kilku dniach podawania leku. Czas połowicznej eliminacji hiperycyn wynosi ok. 16-43 h. Wyciąg z ziela dziurawca wpływa na aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby. Może to prowadzić do interakcji z lekami metabolizowanymi przez układ cytochromu P-450.

Reklama

Hyperherba - Wskazania

Preparat stosowany tradycyjnie w celu łagodzenia występujących przejściowo objawów wyczerpania psychicznego u dorosłych.

Hyperherba - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na ziele dziurawca.

Hyperherba - Ostrzeżenia

Preparat może powodować uczulenie na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji skóry. W czasie terapii nie zaleca się bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Należy poinformować pacjenta, że utrzymujące się objawy po 2 tyg. stosowania leku wymagają konsultacji z lekarzem.

Hyperherba - Ciąża

Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie leku w okresie ciąży i laktacji nie jest zalecane. Brak danych na temat wpływu na płodność.

Hyperherba - Efekty uboczne

Częstość nieznana: mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, skórne reakcje alergiczne, zmęczenie i niepokój. Osoby o jasnej karnacji, po ekspozycji na intensywne światło słoneczne, mogą reagować nasilonymi objawami imitującymi oparzenia słoneczne. <b> </b>

Hyperherba - Interakcje

Istnieje prawdopodobieństwo interakcji powodujące zmniejszenie skuteczności działania następujących leków: cyklosporyny, doustnych leków przeciwkrzepliwych (warfaryna), leków przeciwpadaczkowych (barbiturany, benzodiazepina, karbamazepina), antagonistów wapnia (nifedipina), doustnych hormonalnych leków antykoncepcyjnych (krwawienia międzymiesiączkowe), przeciwnowotworowych (etopozyd, amsakryna, irinotekan), przeciwwirusowych (inhibitory odwrotnej transkryptazy – nevirapina, inhibitory proteaz – indinavir), statyn, hormonów tarczycy (lewotyroksyny), takrolimusu, teofiliny, narkotycznych leków przeciwbólowych (metadon), chlorzoksazonu, omeprazolu, leków przeciwdepresyjnych (amitryptylina), digoksyny. Stosowanie ziela dziurawca może nasilać działania niepożądane niektórych leków: kwasu aminolewulinowego (fototoksyczność), tolbutamidu (hipoglikemia), buspironu i fenfluraminy (zespół serotoninowy), leków przeciwdepresyjnych (fluwoksamina, paroksetyna – hamujące wychwyt zwrotny serotoniny oraz nefazodon i wenlafaksyna).

Hyperherba - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy dziennie. Preparat popić wystarczającą ilością wody. Decyzję o stosowaniu dłuższym niż 2 tyg. podejmuje lekarz.

Hyperherba - Uwagi

Pharmindex