Hypnogen

Spis treści

Hypnogen - Skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

Hypnogen - Działanie

Lek nasenny, nie należący do grupy benzodiazepin. Mechanizm działania polega na znacznym i względnie wybiórczym wiązaniu się z receptorami benzodiazepinowymi omega<sub>1</sub>. Jedynie w niewielkim stopniu wpływa na receptory benzodiazepinowe omega<sub>2</sub>, praktycznie nie wpływa na czynność receptorów benzodiazepinowych omega<sub>3</sub>. Zolpidem znacząco skraca czas zasypiania, zmniejsza częstość przebudzeń nocnych, wydłuża całkowity czas snu i poprawia jego jakość. Nie zaburza fazy REM ani czynności oddechowej. Posiada niewielkie właściwości przeciwlękowe i miorelaksacyjne, które nie mają znaczenia klinicznego. Po podaniu doustnym zolpidem wchłania się szybko (pokarm zmniejsza wchłanianie leku). Podlega efektowi "pierwszego przejścia" w wątrobie, całkowita biodostępność wynosi około 70%. Maksymalne stężenie leku we krwi jest osiągane po 1,5-3 h od podania. 90-92% leku wiąże się z białkami osocza. T<sub>0,5</sub> po jednorazowym zastosowaniu wynosi 1,5-2,4 h; po 15 dniach leczenia skraca się do 1-1,8 h. W przypadku niewydolności wątroby okres ten wydłuża się nawet do 9,9 h. W wątrobie lek jest metabolizowany do 3 głównych, nieaktywnych metabolitów. 79-96% podanej dawki jest wydalane z moczem i kałem w postaci metabolitów, mniej niż 1% dawki jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej. Lek w minimalnych ilościach przenika do mleka matki.

Reklama

Hypnogen - Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Hypnogen - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na zolpidem lub inne składniki preparatu. Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Nie stosować u pacjentów z zespołem bezdechu sennego, miastenią, ciężką niewydolnością wątroby, ostrą niewydolnością oddechową, zaburzeniami oddychania, u pacjentów z chorobami psychicznymi.

Hypnogen - Ostrzeżenia

Nie zaleca się długotrwałego podawania zolpidemu. Ostrożnie stosować u pacjentów z objawami depresji i szczególnie ostrożnie stosować u osób nadużywających leków lub alkoholu. W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych po zastosowaniu zolpidemu należy zaprzestać jego stosowania. Ostrożnie stosować u osób w podeszłym wieku, oraz zaburzeniami czynności wątroby. Po kilkutygodniowym stosowaniu może rozwinąć się tolerancja na zolpidem. Ze względu na możliwość wystąpienia niepamięci następczej, pacjent, po zastosowaniu zolpidemu, powinien mieć zapewnione 7-8 h snu. Długotrwałe stosowanie leku (dłużej niż kilka tygodni) może być przyczyną rozwinięcia się tolerancji na lek i wystąpienia uzależnienia psychicznego. Nagłe przerwanie leczenia w takich przypadkach może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych (ból głowy i mięśni, nasilony lęk i napięcie, niepokój ruchowy, dezorientacja, drażliwość). Ponadto przerwanie leczenia może prowadzić do przejściowej bezsenności "z odbicia". U niektórych pacjentów obserwowane są reakcje paradoksalne (niepokój, pobudzenie, agresywność, omamy, psychozy) - należy natychmiast odstawić lek; reakcje te mogą wystąpić zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Hypnogen - Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży - kat. B. Ze względu na brak doświadczeń klinicznych nie zaleca się stosowania leku w ciąży, szczególnie w I trymestrze, oraz w okresie karmienia piersią. Stosowanie leku w końcowym okresie ciąży lub w czasie porodu może powodować hipotermię, hipotonię i hamowanie czynności oddechowej u noworodka.

Hypnogen - Efekty uboczne

Często: omamy, pobudzenie, koszmary senne, zawroty głowy, ból głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć następcza; biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha; uczucie zmęczenia. Niezbyt często: splątanie, drażliwość; podwójne widzenie. Częstość nieznana: niepokój (zwłaszcza ruchowy), agresja, urojenia, niewłaściwe zachowanie, somnambulizm, uzależnienie, zaburzenia libido, zaburzenia świadomości; wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się, obrzęk naczynioruchowy; osłabienie mięśni; zaburzenia chodu, tolerancja na lek; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Zolpidem może maskować depresję. Częstość występowania działań niepożądanych (zwłaszcza dotyczących o.u.n. i przewodu pokarmowego) zwiększa wraz ze zwiększeniem dawki leku.

Hypnogen - Interakcje

Uspokajające działanie zolpidemu może być nasilane przez jednoczesne spożycie alkoholu lub podawanie innych leków działających hamująco na o.u.n. (np. leki przeciwlękowe, uspokajające, nasenne, neuroleptyki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, środki znieczulające i przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym). W przypadku jednoczesnego podania zolpidemu i narkotycznych leków przeciwbólowych może wystąpić nasilona euforia, sprzyjająca rozwojowi uzależnienia psychicznego. Leki hamujące enzymy wątrobowe mogą nasilać działanie benzodiazepin i podobnie działających środków nasennych. Ryfampicyna osłabia działanie zolpidemu.

Hypnogen - Dawkowanie

Doustnie, indywidualne w zależności od stanu pacjenta. Dorośli: zazwyczaj 10 mg (1 tabl.) bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek. Początek działania występuje między 7 a 27 min. od zażycia. U pacjentów z niewydolnością wątroby, u osób powyżej 65 lat oraz u pacjentów osłabionych leczenie należy rozpoczynać od 5 mg. U osób powyżej 65 lat w razie konieczności można zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę. Nie zaleca się długotrwałego stosowania – czas leczenia nie powinien przekraczać 2 do 4 tygodni, łącznie ze stopniowym zmniejszaniem dawki.

Hypnogen - Uwagi

Zaleca się stopniowe odstawianie leku. Po przyjęciu wieczorem zolpidemu, może wystąpić poranna senność, która może mieć niekorzystny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. W celu zmniejszenia ryzyka zalecany jest pełny odpoczynek nocny (7-8 h snu). Podczas leczenia zolpidemem nie należy spożywać alkoholu.

Pharmindex