Znajdź lek

Hypnogen

Spis treści

Działanie

Lek nasenny, nie należący do grupy benzodiazepin. Mechanizm działania polega na znacznym i względnie wybiórczym wiązaniu się z receptorami benzodiazepinowymi omega1. Jedynie w niewielkim stopniu wpływa na receptory benzodiazepinowe omega2, praktycznie nie wpływa na czynność receptorów benzodiazepinowych omega3. Zolpidem znacząco skraca czas zasypiania, zmniejsza częstość przebudzeń nocnych, wydłuża całkowity czas snu i poprawia jego jakość. Nie zaburza fazy REM ani czynności oddechowej. Posiada niewielkie właściwości przeciwlękowe i miorelaksacyjne, które nie mają znaczenia klinicznego. Po podaniu doustnym zolpidem wchłania się szybko (pokarm zmniejsza wchłanianie leku). Podlega efektowi "pierwszego przejścia" w wątrobie, całkowita biodostępność wynosi około 70%. Maksymalne stężenie leku we krwi jest osiągane po 1,5-3 h od podania. 90-92% leku wiąże się z białkami osocza. T0,5 po jednorazowym zastosowaniu wynosi 1,5-2,4 h; po 15 dniach leczenia skraca się do 1-1,8 h. W przypadku niewydolności wątroby okres ten wydłuża się nawet do 9,9 h. W wątrobie lek jest metabolizowany do 3 głównych, nieaktywnych metabolitów. 79-96% podanej dawki jest wydalane z moczem i kałem w postaci metabolitów, mniej niż 1% dawki jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej. Lek w minimalnych ilościach przenika do mleka matki.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zolpidem lub inne składniki preparatu. Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Nie stosować u pacjentów z zespołem bezdechu sennego, miastenią, ciężką niewydolnością wątroby, ostrą niewydolnością oddechową, zaburzeniami oddychania, u pacjentów z chorobami psychicznymi.