Znajdź lek

Hypnomidate

Spis treści

Działanie

Preparat o krótkotrwałym działaniu nasennym do stosowania dożylnego w znieczuleniu ogólnym. U dorosłych dawka 0,2 – 0,3 mg/kg mc. wywołuje w ciągu 10 s sen trwający przez około 5 min. (lub dłużej, u pacjentów premedykowanych lekami o działaniu uspokajającym). Etomidat działa przeciwdrgawkowo i chroni tkankę mózgową przed uszkodzeniem komórek, wywołanym niedotlenieniem. Etomidat nie działa przeciwbólowo, co wyklucza stosowanie jego jako jedynego środka znieczulającego. Etomidat jest szybko hydrolizowany, głównie w wątrobie. Wybudzenie następuje szybko i rzadko towarzyszy mu uczucie senności czy zawroty głowy. Wpływ etomidatu na układ naczyniowo – sercowy jest minimalny. Preparat nie powoduje uwalniania histaminy, ani nie wpływa na czynność wątroby. Etomidat stosowany do wprowadzenia do znieczulenia zmniejsza stężenie kortyzolu i aldosteronu w osoczu. Pozostają one niższe przez 6-8 h. Zwykle ich stężenia wracają do wartości wyjściowych w ciągu 24 h. Etomidat jest specyficznym i odwracalnym inhibitorem 11-β-hydroksylacji syntezy steroidów w nadnerczach. Około 76,5% etomidatu wiąże się z białkami osocza. Etomidat szybko ulega dystrybucji do mózgu i innych tkanek. Etomidat metabolizowany jest w wątrobie. Po 24 h 75% podanej dawki wydalane jest z moczem. T0,5 wynosi 3-5 h. U dzieci w wieku 7-13 lat, o mc. 22-48 kg, wskazuje się na konieczność stosowania większych dawek leku niż u dorosłych. Ze względu na wydłużenie T0,5 u pacjentów z marskością wątroby otrzymujących etomidat w skojarzeniu z fentanylem, u osób z niewydolnością wątroby, należy rozważyć zmniejszenie szybkości wlewu. U osób w podeszłym wieku (> 65 lat) klirens etomidatu jest zmniejszony. Początkowe stężenia w osoczu są większe w wyniku mniejszej początkowej objętości dystrybucji. Z tego względu w tej grupie pacjentów konieczne może być zmniejszenie dawki leku.

Wskazania

Preparat do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego. Stosuje się go również, jako znieczulenie dodatkowe w znieczuleniu miejscowym. Równoczesne stosowanie znieczulenia drogą wziewną nie jest konieczne; jeśli natomiast jest stosowane, lek wziewny może być podany w bardzo niewielkiej dawce (ogólne znieczulenie dożylne). Preparat wskazany jest do krótkich zabiegów diagnostycznych lub zabiegów przeprowadzanych w warunkach ambulatoryjnych, w których konieczne jest szybkie wybudzenie pacjenta. Wpływ etomidatu w zalecanych dawkach na wskaźniki hemodynamiczne jest bardzo niewielki, zatem jest on szczególnie wskazany w kardiochirurgii i u pacjentów z chorobami serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.