Znajdź lek

Immunate™ Stim Plus

Spis treści

Działanie

Koncentrat czynnika VIII jest wytwarzany z puli zbiorczej osocza ludzkiego. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia poprzez koncentraty czynników krzepnięcia znanych i nieznanych czynników zakaźnych. Poza selekcją dawców i używaniem wyłącznie osocza przebadanego na aktywność AlAT i osocza, w którym nie stwierdzono obecności antygenów HB oraz przeciwciała wobec HCV, HIV-1 i HIV-2, preparat poddawano różnym działaniom produkcyjnym mającym na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia, między innymi działaniu pary wodnej. Czynnik VIII jest białkiem znajdującym się w prawidłowym osoczu, niezbędnym do prawidłowego krzepnięcia. Podawanie koncentratu czynnika VIII powoduje podwyższenie aktywności prokoagulacyjnej czynnika VIII w osoczu i czasowo koryguje zaburzenia krzepnięcia u chorych na hemofilię A. T0,5 wynosi około 12-14 h.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka krwawień powodowanych wrodzonym lub nabytym niedoborem czynnika VIII (hemofilia A, niektóre przypadki hemofilii A powikłanej pojawieniem się inhibitora czynnika VIII, nabyty w przebiegu innych chorób inhibitor czynnika VIII). W przypadkach leczenie chorych z inhibitorem czynnika VIII należy porozumieć się z lekarzem mającym doświadczenie w tej dziedzinie.