Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Immunate™ Stim Plus

Spis treści

Reklama

Immunate™ Stim Plus - skład

1 fiolka zawiera koncentrat ludzkiego czynnika VIII o aktywności prokoagulacyjnej 250 j.m., 500 j.m. lub 1000 j.m.

Reklama

Immunate™ Stim Plus - działanie

Koncentrat czynnika VIII jest wytwarzany z puli zbiorczej osocza ludzkiego. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia poprzez koncentraty czynników krzepnięcia znanych i nieznanych czynników zakaźnych. Poza selekcją dawców i używaniem wyłącznie osocza przebadanego na aktywność AlAT i osocza, w którym nie stwierdzono obecności antygenów HB oraz przeciwciała wobec HCV, HIV-1 i HIV-2, preparat poddawano różnym działaniom produkcyjnym mającym na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia, między innymi działaniu pary wodnej. Czynnik VIII jest białkiem znajdującym się w prawidłowym osoczu, niezbędnym do prawidłowego krzepnięcia. Podawanie koncentratu czynnika VIII powoduje podwyższenie aktywności prokoagulacyjnej czynnika VIII w osoczu i czasowo koryguje zaburzenia krzepnięcia u chorych na hemofilię A. T0,5 wynosi około 12-14 h.

Immunate™ Stim Plus - wskazania

Leczenie i profilaktyka krwawień powodowanych wrodzonym lub nabytym niedoborem czynnika VIII (hemofilia A, niektóre przypadki hemofilii A powikłanej pojawieniem się inhibitora czynnika VIII, nabyty w przebiegu innych chorób inhibitor czynnika VIII). W przypadkach leczenie chorych z inhibitorem czynnika VIII należy porozumieć się z lekarzem mającym doświadczenie w tej dziedzinie.

Reklama

Immunate™ Stim Plus - efekty uboczne

Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości (gorączka, pokrzywka, nudności, wymioty, duszność, obniżenie ciśnienia krwi, wstrząs). Leczenie koncentratami czynnika VIII może doprowadzić do wytworzenia krążących przeciwciał, które częściowo lub całkowicie inaktywują czynnik VIII.

Reklama

Immunate™ Stim Plus - dawkowanie

Obliczenie potrzebnej dawki czynnika VIII, zalecanej poniżej jest oparte na empirycznym założeniu, że 1 j.m. czynnika VIII/kg m.c. zwiększa aktywność czynnika VIII w osoczu o 1,5-2% normy. Biorąc pod uwagę początkową aktywność czynnika VIII w osoczu dawkę określa się używając poniższej formuły: dawka czynnika VIII (j.m.) = m.c. (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika VIII (%) x 0,5. Czynnik VIII jest stosowany zwykle w odstępach 8-12 h zgodnie z biologicznym okresem jego półtrwania. Regularne określanie poziomu czynnika VIII w osoczu jest konieczne dla monitorowania przebiegu leczenia i obliczania dawek podtrzymujących. W przypadkach niewielkich wylewów i krwawień (wylewy dostawowe i domięśniowe) wymagane jest podniesienie aktywności czynnika VIII w osoczu > 30% normy przez co najmniej 1 dzień w zależności od nasilenia krwawienia. Duże wylewy domięśniowe, do tkanek jamy ustnej, niewielkie urazy głowy, usunięcia zębów, niewielkie zabiegi chirurgiczne z małym ryzykiem krwawienia wymagają podwyższenia aktywności czynnika VIII do 40-50% przez co najmniej 3-4 dni. Krwawienia zagrażające życiu (śródczaszkowe, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia zaotrzewnowe), duże zabiegi chirurgiczne wymagaja podwyższenia poziomu czynnika VIII powyżej 60% przez co najmniej 7 dni. Decyzja o przedłużeniu lub zakończeniu leczenia substytucyjnego musi być podejmowana indywidualnie. Chorzy z masywnymi wylewami i krwawieniami, jak również chorzy operowani powinni być leczeni w ośrodkach posiadających doświadczenie w leczeniu hemofilii. Preparat do podawania wyłącznie dożylnego. Podczas przygotowywania preparatu do użycia należy postępować dokładnie według zaleceń zawartych w dołączonej do każdego opakowania instrukcji.

Reklama

Immunate™ Stim Plus - uwagi


Podobne leki
Feiba Tim 4 Immuno
NovoSeven
Prothromplex Total NF
Beriplex P/N

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!