Infacol

Spis treści

Infacol - Skład

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg symetykonu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

Infacol - Działanie

Symetykon zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu znajdujących się w przewodzie pokarmowym, powodując ich pękanie. W następstwie ruchów perystaltycznych pęcherzyki gazu pękają lub łączą się i gaz może być łatwo usunięty z przewodu pokarmowego przez odbijanie lub poprzez pasaż treści. Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

Reklama

Infacol - Wskazania

Łagodzenie dolegliwości bólowych (wzdęcia, bóle kolkowe) związanych z nadmiernym nagromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym w wyniku połykania powietrza, u niemowląt w wieku od 1. do 6. miesięcy.

Infacol - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia tarczycy. Niedrożność jelit. Zaparcia.

Infacol - Ostrzeżenia

W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z lekarzem. Nie podawać niemowlętom poniżej 1. mż.

Infacol - Ciąża

Brak danych, które sugerowałyby, że symetykon wywiera jakikolwiek niekorzystny wpływ na ciążę. Ze względu na brak odpowiednich badań lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy symetykon przenika do mleka ludzkiego, jednak biorąc pod uwagę fakt, że praktycznie nie wchłania się on z przewodu pokarmowego jest mało prawdopodobne, by znalazł się w mleku matek karmiących piersią.

Infacol - Efekty uboczne

Ze względu na fakt, iż preparat praktycznie nie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego, działania niepożądane są bardzo rzadkie i ograniczają się głównie do reakcji nadwrażliwości na substancje, które wchodzą w skład leku. Parahydroksybenzoesany wchodzące w skład preparatu mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Infacol - Interakcje

Symetykon może wiązać lewotyroksynę. Jeśli podczas leczenia zaburzeń tarczycy u niemowląt podawany jest symetykon, wchłanianie lewotyroksyny może być zaburzone.

Infacol - Dawkowanie

Doustnie. Niemowlęta od. 1. do 6. mż.: przed każdym posiłkiem należy podać dziecku 0,5 ml zawiesiny - pełną zawartość zakraplacza (20 mg symetykonu). W razie potrzeby dawka może być zwiększona do 40 mg (1 ml zawiesiny). Podawanie preparatu powoduje stopniową poprawę w ciągu kilku dni. <u>Sposób podania.</u> Zawartość zakraplacza należy wycisnąć głęboko na język dziecka.

Infacol - Uwagi

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->