Znajdź lek

Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 2:1 Baxter

Spis treści

Działanie

Roztwór izotoniczny w stosunku do krwi. Oprócz glukozy - łatwo dostępnego źródła energii, dostarcza jonów sodu i chloru, które utrzymują prawidłowe stężenie osmolarne osocza i płynu pozakomórkowego. Jest często stosowany w pediatrii ze względu na izoosmolarności z osoczem i małą zawartość sodu. 100 ml preparatu dostarcza 13,2 kcal oraz po 5,13 mmol jonów sodu i chloru. Osmolarność wynosi 288 mOsmol/l.

Wskazania

Odwodnienie hiper- i izotoniczne. Utrata płynów zawierających elektrolity. Stany hipowolemii, jako środek krótkotrwale zwiększający objętość krwi krążącej. W żywieniu pozajelitowym, szczególnie u najmłodszych dzieci, jako płyn częściowo pokrywający dobowe zapotrzebowanie na wodę, kalorie i elektrolity. Jako rozpuszczalnik niektórych leków podawanych dożylnie, np. związków potasu, magnezu, jeśli występuje zgodność fizyczna i chemiczna.

Przeciwwskazania

Przewodnienie, hipokaliemia, hipernatremia, hiperchloremia, odwodnienie hipotoniczne.