Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Injectio Polocaini hydrochlorici

Spis treści

Reklama

Injectio Polocaini hydrochlorici - skład

1 ml roztworu 10 mg chlorowodorku prokainy.

Reklama

Injectio Polocaini hydrochlorici - działanie

Środek miejscowo znieczulający o budowie estrowej. Nie wchłania się z błon śluzowych, dlatego nie nadaje się do znieczuleń powierzchniowych. Mechanizm działania polega na odwracalnym blokowaniu kanałów sodowych. Na o.u.n. środki miejscowo znieczulające działają początkowo pobudzająco, następnie może wystąpić zahamowanie czynności o.u.n., kończące się niekiedy śmiercią z powodu porażenia ośrodka oddechowego. W układzie krążenia środki miejscowo znieczulające zmniejszają przewodzenie, siłę skurczu i pobudliwość mięśnia sercowego, przedłużają okres refrakcji, w większych stężeniach rozszerzają drobne naczynia tętnicze. Po wstrzyknięciu działanie leku występuje po 2-5 min i trwa 1-1,5 h. Prokaina szybko ulega hydrolizie.

Reklama

Injectio Polocaini hydrochlorici - wskazania

Znieczulenie nasiękowe. Blokada nerwów obwodowych.

Reklama

Injectio Polocaini hydrochlorici - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek prokainy, inne estry kwasy para-aminobenzoesowego lub pozostałe składniki preparatu. Miastenia. Ciężki wstrząs lub zaburzenia przewodnictwa w sercu. Miejscowe zakażenie lub stan zapalny w miejscu podania leku. Alergia (astma, pokrzywka).

Reklama

Injectio Polocaini hydrochlorici - ostrzeżenia

Nie wstrzykiwać donaczyniowo. Podczas stosowania prokainy należy zapewnić sprzęt do monitorowania i resuscytacji pacjenta oraz niezbędne leki. Ostrożnie stosować u pacjentów osłabionych, z niedociśnieniem, hipowolemią, zastoinową niewydolnością serca, chorobami nerek, zaburzeniami czynności wątroby oraz ze zmniejszoną aktywnością pseudocholinoesterazy we krwi. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania chlorowodorku prokainy z epinefryną u pacjentów w podeszłym wieku, z chorobami układu krążenia, cukrzycą, nadczynnością tarczycy lub chorobą Gravesa-Basedova. Ze względu na ryzyko niedokrwienia epinefryny nie należy stosować łącznie z prokainą podczas znieczulenia palców, nosa, oczu i prącia.

Reklama

Injectio Polocaini hydrochlorici - ciąża

Brak danych o bezpieczeństwie stosowania leku u kobiet w ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Injectio Polocaini hydrochlorici - efekty uboczne

Reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk twarzy, wysypka, wstrząs anafilaktyczny), niepokój, rozdrażnienie, zaburzenia oddychania, porażenie oddechu, utrata przytomności, drżenie mięśni aż do uogólnionych drgawek, ból i zawroty głowy, parestezje, porażenie kończyn dolnych, nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, bradykardia, zmiany w EKG (w obrębie załamka T, skrócenie odcinka ST), bóle w klatce piersiowej (podczas jednoczesnego stosowania leku zwężającego naczynia), rozszerzenie naczyń obwodowych, zaburzenia czynności nerek, reakcje miejscowe (pieczenie, świąd, obrzęk, zaczerwienienie, martwica powierzchowna lub głęboka, krwiaki, zmiany pęcherzykowo-grudkowe), gorączka, hipotermia, niedokrwistość, impotencja, nietrzymanie moczu i (lub) kału, methemoglobinemia, drętwienie warg, trudności w otwieraniu ust.

Injectio Polocaini hydrochlorici - interakcje

Chlorowodorku prokainy nie należy stosować z antykoagulantami, lekami stosowanymi w miastenii, β-adrenolitykami (w tym stosowanymi w okulistyce), cymetydyną, lekami hamującymi o.u.n., środkami dezynfekującymi zawierającymi metale ciężkie, guanetydyną, guanadrelem, mekamylaminą, trimetafanem, halotanem (ryzyko zaburzeń rytmu serca), inhibitorami MAO (m.in. selegilina), trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, maprotyliną, lekami hamującymi przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, lekami α-adrenolitycznymi, lekami rozszerzającymi naczynia (m.in. azotany), inhibitorami cholinoesterazy, sulfonamidami, lekami pobudzającymi o.u.n., glikozydami naparstnicy, lewodopą, hormonami tarczycy, rytodryną, alkaloidami rauwolfii i sporyszu. Leki obkurczające naczynia (m.in. epinefryna, fenylefryna) zmniejszają wchłanianie i przedłużają czas działania chlorowodorku prokainy.

Injectio Polocaini hydrochlorici - dawkowanie

Dawka zależy od rodzaju znieczulenia, wymaganego stopnia znieczulenia i reakcji pacjenta na lek. Należy stosować najmniejsze dawki i roztwory o najmniejszych stężeniach. Znieczulenie nasiękowe: dorośli - pojedyncza dawka wynosi 350-600 mg, stosować roztwór 0,25% lub 0,5% (po rozcieńczeniu roztworu 1%); można stosować prokainę jednocześnie z epinefryną w stężeniu 1:200 000 do 1:100 000; dzieci - zwykle dawka wynosi 15 mg/kg mc, stosować 0,5% roztwór. Blokada nerwów obwodowych: dorośli - dawka wynosi 500 mg, stosować 0,5% lub 1% roztwór.
U dorosłych nie przekraczać początkowej dawki 1 g. U pacjentów osłabionych, z zaburzeniami czynności wątroby, miażdżycą naczyń mózgowych, chorobami przebiegającymi z zamknięciem tętnic oraz u pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć.

Injectio Polocaini hydrochlorici - uwagi

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych ze strony o.u.n. (rozdrażnienie, drżenie mięśni), należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń w ruchu.


Podobne leki
Ampres

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!