Iruxol Mono

Spis treści

Iruxol Mono - Skład

1 g maści zawiera 0,52 mg - 3,75 mg kolagenazy N, o aktywności klostrydiopeptydazy A nie mniejszej niż 1,2 j., oraz nie mniej niż 0,24 j. proteaz towarzyszących.

Iruxol Mono - Działanie

Kolagenaza, otrzymana z Clostridium histolyticum, jest enzymem proteolitycznym rozkładającym naturalny kolagen; towarzyszące proteazy wywierają działanie synergiczne. Zastosowana miejscowo na rany powoduje oczyszczenie ich z tkanki martwiczej, co przyspiesza gojenie.

Reklama

Iruxol Mono - Wskazania

Enzymatyczne oczyszczanie ran (owrzodzeń i oparzeń o ograniczonej powierzchni) z tkanek martwiczych.

Iruxol Mono - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na kolagenazę lub którykolwiek składnik preparatu. Rozległe oparzenia.

Iruxol Mono - Ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. U pacjentów z cukrzycą, suchą zgorzel należy nawilżać z ostrożnością, aby uniknąć powstania zgorzeli wilgotnej. Przy braku poprawy w ciągu 14 dni, leczenie należy przerwać i zastąpić alternatywną metodą chirurgicznego oczyszczania rany. Jeśli rany są zakażone należy zastosować odpowiedni antybiotyk. W przypadku zaburzeń krążenia, owrzodzeń pochodzenia niedokrwiennego w cukrzycy lub o etiologii neurologicznej należy jednocześnie zastosować odpowiednie leczenie przyczynowe. Nie wykazano by lek działał skuteczniej niż placebo w przypadku leczenia owrzodzeń w przebiegu żylnej choroby kończyn dolnych.

Iruxol Mono - Ciąża

Brak danych na temat teratogennego działania preparatu. Lek może być stosowany w pierwszym trymestrze ciąży, tylko wtedy gdy jest to bezwzględnie konieczne. Kolagenaza nie przenika do krwiobiegu, jej przenikanie do mleka matki jest mało prawdopodobne.

Iruxol Mono - Efekty uboczne

Mogą wystąpić reakcje miejscowe, jak ból, świąd, pieczenie, zaczerwienienie. W przypadku ciężkich reakcji, należy przerwać stosowanie preparatu.

Iruxol Mono - Interakcje

Nie należy stosować leku jednocześnie z preparatami odkażającymi, detergentami zawierającymi metale ciężkie i mydłem, innymi preparatami działającymi miejscowo, zwłaszcza antybiotykami (tyrotrycyną, gramicydyną i teracyklinami) ponieważ osłabiają aktywność kolagenazy.

Iruxol Mono - Dawkowanie

Miejscowo na skórę. Raz, a w miarę potrzeby 2 razy dziennie, nanosi się 2 mm warstwę maści na opatrunek lub bezpośrednio na odpowiednio przygotowaną, nawilżoną powierzchnię rany. Należy zabezpieczyć dostęp do powierzchni rany. Powierzchnia rany powinna być wilgotna. Suchą powierzchnię rany należy przed naniesieniem maści zwilżyć 0,9% roztworem NaCl lub innym roztworem dobrze tolerowanym przez tkanki. Suche i pokryte twardym strupem rany powinny być najpierw zmiękczone za pomocą opatrunku nawilżającego. Opatrunek należy zmieniać raz na dobę. Nie należy stosowa nadmiernej ilości maści na ranę, gdyż nie przyspiesza to procesu jej gojenia się. Aby uniknąć podrażnienia, brzegi rany i zdrowa skóra powinny być zabezpieczone przed działaniem preparatu.

Iruxol Mono - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->